MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Anne Marie Snekvik: Klage på sensur – universitetslovens bestemmelser (9.2.07, 20:11)

Retten til å klage på sensurvedtak er fastsatt i Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005, jf. § 5-3. Unntatt fra klagerett er bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring el. som etter sin art ikke lar seg etterprøve. Klageretten gjelder ellers uavhengig av hvilken vurderingsform som er bestemt i emnet. I norsk forvaltningsrett er det generelt adgang til å klage over enkeltvedtak, noe som også har vært påpekt i andre leserinnlegg om temaet.

Ved bruk av løpende vurdering er institusjonen gitt myndighet til å bestemme om studenten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve/oppgave eller om klage skal fremsettes når resultatet for hele emnet er kunngjort.

NTNUs styre har bestemt at klage først kan fremsetts når sluttkarakteren i emnet er kunngjort, jf. NTNUs studieforskrift § 42 nr. 3. Klagebehandlingen vil da omfatte alle deler som omfattes av klageretten, jf. forrige avsnitt.

Universitetets rutiner for klagebehandling må være i samsvar med disse overordnede bestemmelsene. Universitetet kan ikke frata studentene rettigheter de har etter loven.

Anne Marie Snekvik
seniorrådgiver
Studiedirektørens stab

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv