MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Julie Feilberg: It’s learning - noen kommentarer (12.2.07, 07:51)

It’s learning har vært under heftig debatt i den siste tiden. Mange er forståelig nok frustrerte over at It’s learning ikke fungerte ved semesterstart.

Martin Ystenes foreslår å kaste det ut. Han, og andre med ham, synes det gir dårlig støtte for de læringsprosessene og funksjonene de har bruk for i sine fag og ber NTNU se seg om etter andre leverandører.

At It’s learning ble forsinket med oppgraderingen av systemet slik at de ikke fikk det ferdig til semesterstart er selvsagt helt uakseptabelt. Slikt skal ikke skje! Men når det er sagt, har It’s learning vært svært stabilt i den perioden vi har hatt det. Feilprosenten har vært liten.

Digitale læringsstøttesystemer er kommet for å bli og valget av It’s learning ble i sin tid gjort med utgangspunkt i det jeg oppfattet som en grundig faglig vurdering av hvilket system som var det beste.

Men det sier seg selv at det er en vanskelig balansegang å finne og utvikle et system som både skal tilfredsstille alle fag og tilgodese spesialbehovene i de enkelte fag - ikke minst i en institusjon med en faglig spennvidde som NTNU. ”Det man vinner på gyngene taper man på karusellene”.

I løpet av den tiden vi har hatt It’s learning er systemet til en viss grad blitt tilpasset ønsker fra fagmiljøene, og dialogen med fagmiljøene har vært svært viktig for denne utviklingen.

NTNU har hele tiden ligget i tet når det gjelder omfanget av bruken av læringsstøtte¬systemet sitt. Fra 2003, da vi tok i bruk It’s learning, har bruken nærmest eksplodert. I dag har vi passert 25000 brukere. Det betyr at opp mot 26000 unike personer i løpet av 2007 vil logge seg på systemet minst to ganger. Siste døgnet har for eksempel over 7000 brukere vært pålogget. Vi har altså en svært utbredt bruk av systemet.

Det betyr imidlertid ikke at bruken ikke kan bli mer avansert, og det systemet (eller de systemene, for det er ikke sikkert at vi bare skal ha ett) vi måtte komme til å velge i framtida bør støtte et større register av kommunikasjons- og læringsformer enn det It’s learning gjør i dag. Vi utytter nå bare en liten del av de mulighetene som ligger i digitale læringsstøttesystemer, og vi trenger forskning og utvikling på pedagogisk bruk av IKT for å utløse potensialet.

Et enkelt og åpenbart spørsmål er om læringsstøttesystemet skal være åpent eller lukket. It’s learning er i utgangspunket lukket i dag. Det er mye som taler for at det bør være åpent.

I løpet av våren setter vi i gang en evaluering av It’`s learning. Evalueringsgruppen vil få i oppdrag å trekke sammen de erfaringene vi har høstet til nå, og legge grunnlaget for den videre satsningen de kommende årene. NTNU skal trekke de konklusjoner som evalueringsrapporten tilsier.

Jeg må også minne om at det å konstatere mangler ved et system som er i bruk er én ting, mens det å ha skiftet det ut med et annet system der vi er sikker på at vi samlet sett kommer bedre ut er atskillig mer krevende. En eventuell utskifting vil koste en god del, både i tid og penger, så en beslutning om dette skal være vel fundert.

Julie Feilberg
Prorektor

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv