MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKRUTTERING:
Bare Mohammad ville bli skriveforsker (13.2.07, 06:49)

Fagmiljøene ved HiST og NTNU jobber hardt for å få et nasjonalt senter for skriveforskning til Trondheim. Men forskerrekruttene glimrer med sitt fravær.

Som et ledd i det faglig-strategiske arbeidet for å få etablert et nasjonalt senter for skriveforskning og skriveopplæring, utlyste Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier en ny stipendiatstilling i desember. Bare én søker meldte seg.

KUNSTEN Å SKRIVE: Art d’Ecrire er tittelen på den kunstferdige plansjen fra Diderot og d’Alemberts berømte Encyclopédie, som ble skrevet mellom 1751 og 1772. Dette hovedverket fra opplysningstidens menes av mange å ha vært én av de viktigste beveggrunnene for den franske revolusjonen. Et originaleksemplar av første utgave av det trettifem bind store leksikon-ikonet eies av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.
Norsk skriveforskning med iransk perspektiv?
Den enslige svalen som vil forske på blant annet norsk ungdoms skriftspråktilegnelse, er 22 år gamle Mohammad Ali Rahmani fra Teheran. Han er utdannet Master of Arts, og jobber for Taliya Prepaid GSM Mobile Operator i den iranske hovedstaden.

Men den manglende konkurransen til tross; Mohammad Ali behøver ikke pakke snippeska med retning Dragvoll for akkurat denne stillingen, skal vi tro instituttleder Lars Evensen.

- Nei, denne kandidaten er nok ikke kvalifisert, bekrefter Evensen, som nå vil lyse ut stillingen på nytt.

Et sammenfall av uheldige omstendigheter
- Hvorfor har dere ikke fått flere søkere, Evensen?

- Vi var veldig forundret over dette selv da vi så søkerlisten. På forhånd var det klart at vi ville få kvalifiserte søkere fra både Oslo og Stavanger. Men omtrent samtidig med vår utlysning, ble det utlyst én stilling i Oslo og to stillinger ved Høgskolen i Vestfold, så de aktuelle søkerne har fått seg jobb der allerede, sier Evensen.

- Vi hadde også en meget interessant kandidat fra Stavanger, men hun trakk søknaden sin av familiære årsaker. Vi forstår det slik at denne muligheten til å jobbe ved NTNU kom ett år for tidlig for henne, forklarer Evensen. Instituttet hadde dessuten en intern kandidat som valgte å ikke søke av tidsgrunner.

Nå står Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier altså igjen med én søker, som etter alle solemerker ikke er kvalifisert.

- Det stemmer, dette er en stipendiatstilling innenfor norsk skriveforskning, knyttet til norske data, så den vi leter etter må ha grunnleggende kompetanse i norsk, mener Evensen.

Lars Evensen er ikke glad for denne situasjonen, men understreker at han vet at det finnes dyktige kandidater som skal hjelpe til med å bygge opp det nasjonale senteret for skriveforskning som NTNU jobber for i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag.

- Vår konklusjon er å lyse ut stipendet på nytt, og jobbe målrettet mot vårt eget miljø, samt mot våre søstermiljøer i Skandinavia for å få de beste kandidatene. Det har vært et sammenfall av uheldige omstendigheter her som vi ikke kunne vite om på forhånd, konkluderer en betenkt instituttleder.

HiST venter flere søkere
- Det overordnede målet med et slikt senter vil være å styrke skrivekompetansen i barnehage, skole, høyere utdannelse og arbeidsliv, sa Synnøve Matre, førsteamanuensis ved HiST, til Adresseavisen da den store nordiske konferansen «Skrive for nåtid og framtid» ble avholdt i Trondheim sist oktober.

I den forbindelse søkes det også ved Avdeling for tolke- og lærerutdanning ved HiST etter 1-2 stipendiater innen skriveforskning. Her er det et stort miljø med førstekompetanse allerede, og seksjonsleder Ann Sylvi Larsen opplyser at de regner med at det vil melde seg flere kvalifiserte søkere.

Til våren vil dessuten et lite kull med masterstudenter innen språkforskning være klare for å ta et nytt steg videre. Kanskje får en av dem sjansen som stipendiat på bekostning av Mohammad Ali.

Av Kenneth Stoltz

Les mer: Trondheim slåss for skrivesenter