MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

ROSENBORGSAKEN
- Undersøkelsene fortsetter (14.2.07, 12:22)

NTNU vil iverksette videre undersøkelser av forholdene ved Rosenborg. Det ble klart under presentasjonen av STAMI-rapporten i dag. Se hele presentasjonen til professor dr.med. Petter Kristensen her.

FAKTA

VIDEO av presentasjonen av Rosenborg-undersøkelsen kan du se her. Opptaket med Kristensen er ca. 50 minutter. Deretter følger vel 30 minutter med spørsmål og svar om undersøkelsen

På møtet la rektor Torbjørn Digernes vekt på at Rosenborgsaken vil bli fulgt opp, men at NTNU trenger noe tid på å vurdere konkrete tiltak.

- Vi vil nå søke råd hos det medisinske ekspertutvalget som er oppnevnt av departementet, sa Digernes.

PETTER KRISTENSEN fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har ledet undersøkelsen av Rosenborg.
Rammet kjemikurs
Undersøkelsen er gjennomført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i samarbeid med Arbeidsmedisinsk avdeling ved St Olavs hospital og Kreftregisteret. Det var Petter Kristensen ved STAMI som presenterte resultatene på et informasjonsmøte i Realfagbygget i dag.

Rapporten viser at forekomsten av hematologisk kreft ikke er forhøyet blant alle som har studert eller arbeidet ved laboratoriene på Rosenborg siden siste del av 1970-tallet.

I enkelte grupper er det likevel en klart økt forekomst. I første rekke gjelder det personer som har arbeidet ved kjemiske laboratorier hvor det kan ha vært bruk av kreftfremkallende påvirkningsstoffer.

Rapporten gir resultatene av en undersøkelse av kreftforekomst blant 7189 personer som har studert eller arbeidet ved biologiske og kjemiske laboratorier på Rosenborg (NTNU) i en periode som strakk seg fra midten av 1970-tallet og frem til utgangen av 2005. Undersøkelsen bekrefter og understøtter flere antakelser som har vært kjent fra før i den såkalte Rosenborgsaken.

TRYGGHET: NTNU tar denne saken meget alvorlig. - Ansattes og studenters helse og sikkerhet er overordnet alle andre hensyn, forsikret rektor Torbjørn Digernes på informasjonsmøte til ansatte i dag.
12 nye tilfeller
Resultatene viser at forekomsten av hematologisk kreft ikke er forhøyet blant alle deltakerne. I Kreftregisteret ble det avdekket 12 nye tilfeller av hematologisk kreft mot 11,3 forventet.

Totalraten var 12,4 tilfeller pr 100.000 personår. Resultatene gir støtte for at den opphopningen som allerede har vært kjent, ikke utgjør toppen av et isfjell, men det må tas forbehold om at de som studerte og arbeidet ved Rosenborg mellom opprettelsen i 1960 til slutten av 1970-tallet, ikke inngår i undersøkelsen.

Usikkert om benzen
Prosjektgruppen registrerte åtte av disse tilfellene, og en klar opphopning blant de som hadde tatt et grunnfagskurs i organisk kjemi hvor blant annet benzen var i bruk.

Fire tilfeller ble registrert hos en liten gruppe av tidligere doktorgradsstudenter. I multivariat analyse ble ratekvotienten 4,8 (95 prosent konfidensintervall 1,1 – 20,3) for doktorgradsstudenter og 4,4 (1,2 – 18,8) for det bestemte kurset i organisk kjemi.

Fem av de totalt 12 tilfellene som ble avdekket var kjent fra tidligere i saken, og forekomsten og resultatene som helhet bekrefter det clusteret som allerede var kjent.

De fleste av de åtte tilfellene som ble funnet blant de som hadde fulgt grunnfagsøvelsene i organisk kjemi ble diagnostisert på 1990-tallet, og det kan være indikasjoner på at denne sammenhengen har blitt mindre sterk i oppfølgingen etter 1999.

SPØRSMÅL: Møtet var åpent for spørsmål fra tilhørere og presse. Pressen var godt representert. I panelet satt f.v rektor Torbjørn Digernes, Tom Grimsrud, Kreftregisteret og Petter Kristensen, STAMI.
Selv om resultatene kan peke på en sammenheng med bruk av benzen og andre organiske laboratoriekjemikalier, må resultatene tolkes med forsiktighet: Denne typen undersøkelser har bare grove opplysninger om eksponering, og er slik sett lite egnet til å avklare årsakssammenheng med stoffer som kan forårsake kreft.

Bakgrunn
Undersøkelsen ble igangsatt fordi det midt på 1990-tallet ble registrert en mistenkt opphopning (cluster) av hematologisk kreft.

Det er kjent at kreftfremkallende påvirkningsstoffer har vært i bruk ved laboratoriene, og det ble vurdert å være en mulig sammenheng mellom opphopningen og eksponering for slike påvirkningsstoff. Hensikten med denne undersøkelsen var å gi et bidrag til å belyse og forklare forekomsten av hematologisk kreft ved Rosenborg.

Tekst og foto Synnøve Ressem

Utvalgets rapport finner du her
Se video fra dagens møte om Rosenborgundersøkelsen