MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Biobanken skal avle business (22.2.07, 15:43)

HUNT Biosciences AS opprettes nå med tre aksjonærer: Helse Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune og NTNU. Hensikten er å etablere aktivitet som kan gi inntekter til forskning og folkehelsetiltak med utgangspunkt i de ressurser som ligger i den nyåpnede Biobanken på Levanger.

Årsaken til at man velger å etablere denne aktiviteten i form av et eget aksjeselskap, er at mye av forskningen som baseres på databanker som HUNT krever spesiell teknologi og kompetanse, og er svært kostnadskrevende. Spesielt gjelder dette innefor molkylærbiologi og genetikk.

EN AVANSERT ROBOT tar seg av oppsplitting og lagring av de prøvene som samles inn i regi av Biobanken. – Vi har verdens mest moderne biobank, mener biobanksjef Kristian Hveem.
Regner med ringvirkninger
Ved en organisering som et AS, blir mulighetene for samhandling med et marked utenom de akademiske miljøene større. Dermed regner man med at det vil bli lettere å få tilført den kapital, teknologi og kompetanse som er nødvendig for å utntte de ressursene som ligger i Biobanken.

- For aktiviteten knyttet til Biobanken er det viktig å øke kompetansen og skape en profesjonell organisasjon som kan ta utfordringene knyttet til videreutvikling av forskningsresultatene, sier prorektor Astrid Lægreid.

Hun påpeker at et samarbeid mellom tre offentlige aktører gir garanti for lokal forankring og åpenhet om virksomheten.

Utnyttelse av det biologiske materialet som ligger i Biobanken er regulert gjennom lover og forskrifter, og det vil bli opprettet en egen avtale mellom HUNT Biosciences AS og HUNT/NTNU om rammene for hvordan selskapet kan bidra til etablering av ny aktivitet.

Kartlegger markedet
HUNT Biosciences vil drives etter samme retningslinjer som Biobanken, hvilket vil si at analyserettigheter vil gjelde spesifikke problemstillinger og for et gitt tidsrom. Analyseresultater skal tilbakeføres til HUNT databank og stilles til disposisjon for andre forskere, og dermed øke ”bankens forvaltningskapital”.

POPULÆRFOREDRAG: Ved åpningen av Biobanken i forrige uke holdt professor Hans Krokan et populærforedrag om genetikk. – Genetisk variasjon er nøkkelen til et godt liv, sier Krokan.
Selskapet er nå i gang med en markedskartlegging av mulighetene for etablering av ny virksomhet knyttet til den ”gullgruve av informasjon” som ligger i Biobanken. Innovasjon Norge og Innherred Vekst deltar i dett arbeidet.

Aktuelle ideer er bl.a. tjenester som lagring av biologisk materiale, laboratorieanalyser og salg av tjenester knyttet til datasamlingen.

Spent på markedsanalysen
- Det vil være markedsanalysen som avgjør hvilket potensial som ligger i å utnytte biobanken til å skape ny virksomhet, sier Anne-Brit Skjetne, prosjektleder for forretningsplan ved HUNT Forskningssenter. – Det kan vise seg å være et enormt marked, men samtidig kan det også vise seg at etiske regler vil sette visse begrensninger, tror Skjetne.

Hun ser for seg at salg av kompetanse og lagertjenester i hovedsak vil være knyttet til det nasjonale markedet, men er spent på hva som kan utvikles av tilbud mot Europa og USA. – Vi har tro på at det finnes et marked, konkluderer hun.

Tekst og foto Arne Asphjell

Hans Krokans populærforedrag fra åpningen av Biobanken
Jostein Holmens foredrag ved åpningen
UAs dekning av åpningen av Biobanken