MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Dragvoll ingen bakevje (23.2.07, 10:03)

Ny utviklingsplan for Dragvoll skal på høring de nærmeste ukene.

- Utbyggingsplanen vi diskuterer for Dragvoll plasserer oss ikke i ei bakevje. Det sier dekanus Jan Morten Dyrstad, som ikke kjenner seg igjen i omtalen av campusløsninger i Adresseavisen torsdag 22. februar.

FORSKJELLIGE BEHOV: - Kommunens behov er ikke nødvendigvis sammenfallende med universitetets behov, mener Jan Morten Dyrstad, som sitter i gruppa som utreder utvikling av Dragvoll. Arkivfoto NTNU Info.
14.000 kvadratmeter
Dyrstad sitter i styringsgruppa som utreder utvikling av Dragvoll i en to-campusløsning, slik NTNU-styret besluttet på maimøtet i fjor. Styringsgruppa har samlet seg om en utbyggingsplan som nå skal på høring rundt om i organisasjonen.

- Vi foreslår en arealutvidelse på mellom 6.000 kvadratmeter og 14.000 kvadratmeter. I første fase går vi inn for å bygge 8.500 kvadratmeter. Dette tilsvarer to bygninger tilsvarende det nyeste Dragvollbygget (6B). I tillegg legges det opp til omfattende renovering av om lag 10.000 kvadratmeter, opplyser Dyrstad.

Undervisningsrom
Han forklarer at renoveringen og nybyggene i fase I skal gi plass til undervisningsrom i form av auditorier, klasserom og grupperom, og at det legges vekt på fleksible løsninger som er enkle å tilpasse endringsbehov. Denne arealutvidelsen er også forutsatt å kunne brukes til eksempelvis økt etter- og videreutdanningsvirksomhet.

- I tillegg til undervisningsrom ser vi på behovene for samlingsrom, utstillinger og møteareal. Videre forutsetter vi fortsatt ubygging av serveringsloklaer, studentarbeidsplasser og kontorer for ansatte, fortsetter Dyrstad. Han opplever at Dragvoll er høyt prioritert gjennom styrets vedtak og mener at skissen til utviklingsplan bare forsterker det inntrykket.

Beste løsning
- I følge Adresseavisen kommer to-campusløsningen dårlig ut i innstillingen til bystyret og Rådmannen omtaler Dragvoll som en bakevje. Hva syns du om det?

- Jeg har ingen innvendinger mot at kommunen vurderer campusløsninger ut fra sine behov. Men det som passer kommunen best er ikke nødvendigvis beste løsning for NTNU.

- Slik jeg ser det fins det faglige og strategiske argumenter både for en samlet og delt campus, sier Dyrstad.

Økonomimiljøet
SVT-dekanen biter seg merke i at Rådmannen mener det er en ulempe å opprettholde splittelse av økonomimiljøet.

- Da er det neppe tatt hensyn til at det dreier seg om tre svært ulike økonomiutdanninger. Så stor er forskjellen at jeg mener man ikke skal legge for stor vekt på den mulige gevinsten ved en samlokalisering, framhever Dyrstad.

Til departementet
Forslaget fra Styringsgruppa skal legges fram på Dekanmøte førstkommende mandag (26. februar). Så går det til fakultetenes ledergrupper før det legges fram på allmøter på Dragvoll og Gløshaugen andre uka i mars. Videre skal det diskuteres på felles styreseminar med NTNU, HiST, SiT og formannskapet i Trondheim kommune. I siste instans skal utviklingsplanen behandles av NTNU-styret.

Utviklingsplanen for Dragvoll inngår i en kvalitetssikringsanalyse (KS1) som skal oversendes finansdepartementet i mai.

Av Synnøve Ressem