MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bøter ga bedring (23.2.07, 06:29)

Men ikke for IME-fakultetet, som fikk millionbaksmell på grunn av forsinket sensur i fjor.

I alt 2.899 eksamensoppgaver ble sensurert etter fristen i studieåret 2005-2006. Dette fører til at fakultetenes bevilgninger for inneværende år blir redusert med 2,9 millioner kroner. Men noen slipper langt billigere unna enn andre.

DYR LÆREPENGE FOR IME: IME-fakultetet pådro seg mer enn hver tredje sensurbot i fjor, og beløpet de nå mister fra budsjettet, kunne ha finansiert et par stipendiatstillinger i ett år.
Fra 18 prosent…
Den 15. mars i 2005 vedtok NTNU-styret å innføre økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur.

Det var Studentutvalget for sivilingeniørutdanningen NTNU som hadde sett seg lei på universitetets generelt lange behandlingstid, og spesielt den stadige overtredelsen av sensurfristene.

En undersøkelse avslørte at hele 18 prosent, eller 6.914 av 37.500 eksamener som ble avholdt høsten 2004, var forsinket med mer enn én uke ut over sensurfristen på tre uker.

For å få enhetene til å innse alvoret i saken, satte styret en pris på hva det ville koste med forsinket sensur: 1.000 kroner per oppgave.

Hjalp det?

LOVER BOT OG BEDRING: Kristian Seip, prodekanus ved IME-fakultetet, mener at situasjonen med forsinket sensur på eksamensbesvarelsene går i positiv retning.
Foto: Arne Asphjell/ NTNU Info
…til rundt 3 prosent forsinket sensur
Ja, både det økte fokuset og de økonomiske sanksjonene rettet mot ”sinkene” med rødblyanten, har definitivt hjulpet.

HF-fakultetet peker seg ut som de i særklasse mest lærenemme. Kun 18 eksamensbesvarelser ble sensurert etter fristen i studieåret 2005-2006. Dermed ble botens størrelse heller ikke avskrekkende: 18.000 kroner blir inndratt fra fakultetets bevilgning for 2007.

Men IME opplevde større problemer: 1.049 for sent sensurerte besvarelser førte til millionbot.

IVT og NT sliter også med å redusere forsinkelsene i vesentlig grad. Tilsammen står disse tre fakultetene for 90 prosent av tilfellene av forsinket sensur.

- IME kommer dårlig ut i denne statistikken. I tillegg var det en markant økning i forsinket sensur fra høstsemesteret 2005 til vårsemesteret 2006. Har dere en forklaring på hvorfor IME har hatt såpass store problemer, prodekan Kristian Seip?

- Sensurboten har rammet IME hardt, og dette er noe vi tar meget alvorlig. Det er flere uheldige omstendigheter som ligger bak det høye tallet for 2006. Spesielt rammes vi hardt av forsinkelser i emner med mange studenter.

- Hvordan ser tallene ut for høst 2006? Har dere klart å snu trenden nå?

- Vi hadde en full gjennomgang av saken før jul som ledet til tydelige og tildels oppklarende instrukser til instituttene. Vi ser nå en markant nedgang i omfanget av forsinkelser for høsteksamen 2006, sier Seip.

- IME mister en drøy million pga sen sensur i forrige studieår. Hvilke aktiviteter må det kuttes i for å få det regnestykket til å gå opp, i forhold til budsjett?

- Det er umulig for meg å koble effekten av sensurboten til spesifikke sparetiltak ved fakultetet, men generelt kan jeg si at budsjettnedgangen i 2007 rammer både forskningsaktiviteten og undervisningstilbudet ved fakultetet, avslutter prodekanus Kristian Seip.

Bøter går inn i "det store sluket"
Hva skjer så med de knappe tre millionene i bøter?

- Reduksjonen blir hensyntatt og behandlet i budsjettprosessen. Det vil si at beløpet ikke er øremerket til finansiering av en spesiell aktivitet, men går med til å finansiere NTNUs aktiviteter som er prioritert av ledelse/styre. Eksempler er byggeaktivitet, strategiske satsinger og andre aktiviteter som kommer fagmiljøene til gode, opplyser Trude Bersvendsen i Økonomiavdelingen

Hvordan ser prognosen for neste år ut? Universitetsavisa ringer Øyvind Dahl i Studieavdelingen for svar.

- Det vet vi ikke ennå. Tallene for forsinket sensur på eksamener høsten 2006 har vi ikke full oversikt over før i mars/april. Beregninger for høst 2006 og vår 2007 vil tidligst bli beregnet høsten 2007 i forbindelse med budsjettet for 2008, forteller Dahl.

Av Kenneth Stoltz