MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

CAMPUSUTVIKLING:
Spørsmålene uteble (5.3.07, 11:44)

Under torsdagens møte i Studenttinget ble det lagt fram en orientering angående campusutviklingen på NTNU.

- Jeg tror gårsdagens presentasjon omhandler et stort tema som man er nødt til å fordøye, sier Kristin Tyldum Kjøglum, leder av kontrollkomiteen for Studenttinget NTNU.

TUNGT FORDØYELIG: Kristin Tyldum Kjøglum mener at det er mye å ta stilling til i forbindelse med campusutviklingen.
Så bra ut
Studenttinget fikk presentert flere mulige campusløsninger under torsdagens møte som ble holdt i Selskapssiden på Studentersamfundet.

Inge Fottland stod for presentasjonen. Han er prosjektdirektør ved NTNU og en del av styringsgruppen som står bak planleggingen av campus.

Kjøglum syntes det Fottland presenterte så bra ut, men hadde håpet at det skulle være noen spørsmål til prosjektdirektøren etter orienteringen.

- Det var jo folk både fra HiST og NTNU til stede under møtet, så jeg er litt skuffet over at det ikke ble stilt noen spørsmål til Fottland, bekrefter Kjøglum.

Workshop på Dragvoll
Selv om reaksjonene uteble under torsdagens møte i Studenttinget, er det ingen tvil om at studentene engasjerer seg i campusplanleggingen.

8 februar var arkitektfirmaet Sasaki på Gløshaugen, hvor de hadde en tre timers workshop som omhandlet Dragvoll.

Til stede på workshopen var blant annet Vegard Austmo, som er fakultetstillitsvalgt på det Historisk-filosofiske fakultet, og Ragnhild Buch Sivertsen som er tillitsvalgt på fakultetet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse.

Det ble i etterkant holdt et diskusjonsmøte på Dragvoll hvor studentene kunne møte opp for å komme med innspill.

ENGASJERER STUDENTENE: Ragnhild Buch Sivertsen bekrefter at studentene er engasjerte i campusplanleggingen på Dragvoll.
Bedre bibliotek
Det viste seg at studentene på Dragvoll prioriterer en fornyelse av biblioteksfunksjonen.

De ønsker at biblioteket kan være et flerbrukshus, altså et læringssenter med både tilgang på bøker, elektroniske medier, lesearealer, studieceller og grupperom.

Høyt prioritert er også et vrimleareal som kan være et sted hvor faglige samtaler og diskusjoner kan finne sted. Studentene på Dragvoll føler iallefall at dagens bibliotek ikke dekker dette behovet, og at arealet er for lite.

Buch Sivertsen bekrefter at campusplanleggingen er et tema som opptar studentene, og poengterer at mange studenter jobber med dette temaet.

- Vi har fått innspill overalt. Det kommer stadig studenter bort til oss som har en mening om dette temaet, kommenterer hun.

Fortsatt behov for nye arealer
Inge Fottland mener at det ligger et stort forbedringspotensial både på Dragvoll og Gløshaugen for å få et universitetsanlegg tilpasset dagens og framtidens krav.

Han bekrefter at behovet for nye arealer på Dragvoll fortsatt er kritisk. Han er glad for at 6B er oppe, og ser på det som en god start.

Det er likevel ikke mulig å komme bort ifra at antallet studenter på Dragvoll har økt betraktelig uten at kapasiteten har blitt utvidet.

- Den viktigste prioriteringen for øyeblikket er Dragvollanlegget, bekrefter Fottland.

BARE BEGYNNELSEN: Inge Fottland bekrefter at dette kun er starten på en prosess.
Dragvoll må omstruktureres
Fottland mener at det er svært viktig at man får omstrukturert Dragvoll slik at man føler det er mange og gode nok studentarbeidsplasser.

Han ønsker også forbedring på det som angår det studentsosiale, som for eksempel kafeer og samlingsplasser. Studentene kan for øvrig se fram til et nytt bygg, 6C, som skal bidra til å forbedre kapasiteten på Dragvoll.

Må gjøre noe med Stripa
Også Gløshaguen har behov for å pusse opp, ifølge Fottland. Han ønsker at både første og andre etasje på Stripa kan bli et areal hvor man både kan ha bibliotek og studentsosiale aktiviteter. Fottland omtaler Stripa som et fryktelig trist sted.

- Stripa på Gløshaugen mangler det vanlige universitetsbygg har, kommenterer Fottland og viser til de kvalieter som finnes i både elektrobygget og realfagsbygget.

Campusutviklingen på Gløshaugen/Hesthagen har blant annet fokusert på en sterkere kobling mellom læringsmiljø og det studentsoisle tilbudet.

Fottland mener at Stripa har behov for et sted hvor man kan samles på utsiden eller sette seg ned og ta en kopp kaffe. Han mener også at Stripa bærer preg av at det ikke har vært gjort noe med den på flere år.

- Stripa kunne gjerne ha vært litt mer moderne fysisk sett, sier Fottland.

En langvarig prosess
Mange av vedtakene som angår campusplanleggingen skal fattes i løpet av våren, og planen er at Stortinget skal få fattet et vedtak allerede denne høsten.

Dersom det ikke skjer, må man vente til 2008. Et vedtak må fattes i Stortinget før man kan konkretisere planene som er lagt.

- Dette er en ambisiøs tidplan, innrømmer Fottland.

Arkitektstudentene bidrar
I dag jobbes det med planer som skal iverksettes både på kort og lang sikt. Blant annet jobber arkitektstudentene med en del av planleggingen.

Fottland mener at studentene skal være med på å avgjøre hvor man kan foreta både store og små forbedringer. Han mener at de erfaringene man har hatt fra diverse workshops så langt, tyder på at studentene kan tenke seg å fortsette i det sporet man er i nå. Dette er likevel bare begynnelsen.

- Dette er ikke en ferdig løsning. Dette er kun starten på en prosess, poengterer Fottland.

Av Knut Sørheim