MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Færre klager på eksamen (27.2.07, 08:33)

Debatten om studenter som klager på eksamen går høyt i Universitetsavisa. Hvem klager mest?

- Hvordan kan vi balansere studentenes klagerett mot ressursbruken til klagebehandling? spurte Julie Feilberg i sin rektorspalte for et par uker tilbake.

Svaret hennes var at NTNU må velge evalueringsformer der klageretten ikke driver klagebehandlingskostnadene ut av proporsjon.

Vi lurte på hvor stort dette problemet egentlig er.

KLAGER VÅREN 2005...
Flere eksamener, færre klager
Antall klagesaker og krav om begrunnelse av eksamensresultater synker på nesten alle fakulteter, viser statistikk fra Studieavdelingen for 2005 og 2006.

Tabellene til høyre forteller hvor mange klagesaker og krav om begrunnelser de respektive årene, fordelt på hvert enkelt fakultet, samt andel i forhold til antall studenter møtt til eksamen.

...BLE DET FÆRRE AV VÅREN 2006
Totalt ble det avlagt 42.588 eksamener vår 2006, og 41.579 vår 2005.

Våren 2006 ble 1.172 resultater påklaget, og det ble bedt om begrunnelse for 1.467 resultater. Dette utgjør henholdsvis 2,8 og 3,4 prosent av alle eksamener.

Våren 2005 var tilsvarende tall 3,4 og 3,8 prosent.

Nedgangen i antall klagesaker er på 222 klager, eller 0,6 prosentenheter.

Antall krav om begrunnelser er redusert med 110, en nedgang på 0,4 prosentenheter fra 2005.

Jevnt over bedre
Fire fakulteter har lykkes i å redusere både klager og krav om begrunnelser.

DMF opplevde en liten økning i klagene fra 2005 til 2006, og AB mottok noen flere krav om begrunnelse.

IME-fakultetet måtte tåle en prosentvis økning i begge kategoriene.

- Vi kan gjøre en del forbedringer med relativt enkle grep, skrev prorektor Feilberg i den ovennevnte spalten.

Kanskje kan det gjøres så enkelt som på HF-fakultetet, som har forbedret klagehyppigheten merkbart fra 2005 til 2006.

- Vi har anmodet fagmiljøene om å gå ut med en muntlig begrunnelse til studentene først, og dette har kanskje redusert klagene noe, undrer fakultetsdirektør Ivar Østerlie.

God oversikt
2.639 klager og begrunnelser tilsvarer nok noen årsverk merarbeid, men nøyaktig hvor kostbar denne kvalitetssikringen er totalt, er vanskelig å anslå.

Hvilket nivå det er ”naturlig” at slike saker ligger på, er nesten like vanskelig å si. Kanskje kan det gi en pekepinn å sammenligne seg med de andre universitetene i Norge?

En ringerunde til studieavdelingene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø bekrefter at det ikke blir enkelt, siden det ikke finnes noen sentral oversikt over hvor mange som klager eller krever begrunnelse på karakteren.

Vi fant altså ingen data – i hvert fall ikke til denne artikkelen – til å avgjøre om NTNU gjør det bra, dårlig eller middels i det nasjonale klagekoret.

Men om statistikken holder stikk også for inneværende år, motbeviser den i det minste klagesangen om at studentene klager som aldri før.

Av Kenneth Stoltz

Les siste innlegg i debatten