MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Usikker på prosjektalliansemodell (14.3.07, 15:05)

I dag onsdag hadde styrene ved NTNU, HiST og SiT felles styremøte med formannskapet om fremtidig campusutvikling. Prosjektgjennomføring og entusiasme ble sentrale tema.

GOD KOMMUNIKASJON: - Vi har en god dialog med de ansatte om campusutvikling, sa Astrid Lægreid, som i slutten av uka informerer om campussaken både på Dragvoll og Gløshaugen. Styreleder i campusutviklingsprosjektet Merete Størødegård til venstre, på talerstolen Knut Solberg, SiT.
Som kjent står campusutviklingsprosjektet på terskelen til å inngå samarbeid med en privat partner etter den såkalte prosjektalliansemodellen. Det skjer i løpet av mai.

I juni skal minst to alternativer til prosjektgjennomføring legges fram for godkjenning av departementet slik det kreves for prosjekter over 500 millioner kroner – KS 1-modellen.

Synergieffekt
- Vi ser synergieffekter i et felles prosjekt, sa Astrid Lægreid.

– Vi har hastverk, sa HiST-rektor Torunn Klemp. – Vi har vært en institusjon siden 1994 og for oss er det svært viktig å få en sentral samlokalisering av våre sju avdelinger.

- Vårt mål er å skape henrykte studenter, sa SiT-sjefen Knut Solberg. Det vil han bla. gjøre ved å bygge et idrettsbygg til og utfase de tradisjonelle kantinene og utvikle nye og varierte tilbud – kaffebarer, pizzasjapper, bokkafeer. Tilbudet kan lettere videreutvikles og gjøres bedre i en felles campusløsning, fremholder SiT-sjefen.

Usikker på privat partnerskap
Flere av møtedeltagerne uttrykte usikkerhet m.h.t. gjennomføringen – hva er målene, hva skjer hvis målene ikke blir oppnådd, hvordan fordeles det økonomiske ansvaret, hva er vilkåret for å trekke seg ut osv.

FRITTALENDE: Arne Byrkjeflot (t.h.), fagforeningsmann som sitter for RV i bystyret, er ikke redd for å uttale seg. – Dårligste saksunderlag jeg har sett, sa han om campussaken som ble lagt frem for bystyret. Her i samtale med Marit Arnstad.
- Jeg har aldri i mitt liv sett en mer frelst prosjektorganisasjon og en mer frelst prosjektledelse enn i dette tilfelle. Jeg har aldri heller sett en mer innlevelse når det gjelder tørre byutviklingsprosjekter, sa Arne Byrkjeflot, styremedlem ved HiST og representant for RV i bystyret.

Elendig saksunderlag
- Dette gjør meg skeptisk, sa han videre. Kan vi ha tiltro til at de vil utrede alle alternativene med samme innsatsvilje, spurte han, og ga svaret selv: Kalvskinnet-alternativet er jo ikke utredet i det hele tatt, konstaterte han, før han avfyrte sluttsalven: Dette er det dårligste saksunderlag jeg har sett noen gang!

- Entusiasme er en viktig forutsetning for å få noe gjort, sa Astrid Lægreid, men styremedlem An-Magritt Jenssen var ikke umiddelbart enig.

Ulikt fordelt entusiasme
- 84 prosent av de faglig ansatte ved NTNU tror ikke samlokalisering vil fremme den faglige kvalitet ved universitetet, påpekte hun. Internasjonalt samarbeid krever ikke samlokalisering.

– Entusiasme har en temmelig beskjeden plass hos de vitenskapelig ansatte – vi tror ikke på saken, konstaterte Jenssen.

- Jo, sa Lægreid. - Vi har sett at entusiasmen har utløst nye muligheter for videre utvikling av Dragvoll

OPPKLARING: - Kan du som er jurist, fortelle meg... hørte vi Rigmor Austgulen (t.v.) si til Marit Arnstad etter møtet. Det var uklare punkter omkring premissene for KS 1 hun ville ha utdypet.
- Campusutviklingen er en krevende prosess som skal gå i mange faser, og KS 1 ikke er noe annet enn det sentrale myndigheter krever av oss at vi må utrede. Det er avgjørende for samarbeidet at partnerne i prosjektet har tillit til at denne prosessen er grundig og åpen, sa Arnstad i sitt innlegg.
NTNU har valgt
Kommunaldirektør Snorre Glørstad forsikret om at byutvikling er en politisk sak som kommunen tar hånd om, og at campusutvikling er en faglig sak som lærestedene styrer. Han hevdet med styrke at Trondheim kommune vil støtte alle alternativer, uansett hvilket man måtte velge.

Vi vil tro det var en del av NTNUs styrerepresentanter som kanskje følte seg litt beroliget da NTNUs styreleder Marit Arnstad i et av dagens siste innlegg presiserte at NTNU har landet: Vi har valgt en tocampusløsning, og det er styrende for det videre arbeidet, fastslo hun.

Nye møter
Stort mannefall gjorde at kvinnene kom sterkere fram på dette møtet. Både rektor Torbjørn Digernes og prosjektdirektør Inge Fottland er syke, og de var erstattet av Astrid Lægreid og Lise Sagdahl.

Det vil de nok også være på de to informasjonsmøtene om campusutvikling som avvikles ved NTNU denne uka – torsdag på Dragvoll og fredag på Gløshaugen – se kunngjøring på Innsida.

Tekst og foto Arne Asphjell