MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Grei respons på ny campusplan (15.3.07, 21:55)

Assisterende prosjektdirektør Lise T. Sagdahl og prorektor Astrid Lægreid informerte torsdag studenter og ansatte på Dragvoll om de siste planene og videre fremdrift for campusutviklingsprosjektet. I dag står Gløshaugen for tur.

Et tredvetalls interesserte hadde møtt opp i auditorium D3 for å la seg opplyse om de seneste konkretiseringer av planen som skal legges frem for styret den 28. mars.

SALME VED REISENS SLUTT? Allestedsnærværende Svein Lorentzen oppsummerte sitt syn på campusplanen som ble lagt frem på Dragvoll torsdag. Selv om prosessen ennå ikke er ved veis ende, later campusutviklingssaken til å få en utgang som ansatterepresentantene i styret er betraktelig mer komfortable med nå enn hva tilfellet var på denne tiden i fjor.
Sjarmoffensiv fra Lægreid
I god pedagogisk ånd innledet prorektor Lægreid med å skryte av de gode fagmiljøene som befolker HF- og SVT-fakultetene:

- Vi vet alle om toppmiljøene våre innenfor jazz og kammermusikk, musikkteknologi og dansevitenskap. Lærerutdanningen vår er unik, ikke bare i norsk men også i internasjonal sammenheng. Det kryr av topp fagmiljøer her, gjentok Lægreid, og lot så vidt vi kunne høre ingen institutter eller programmer være glemt.

Hun forsikret videre om at utgangspunktet for alt arbeidet som legges i campusprosjektet er ambisjonene om å videreutvikle NTNU som et fremragende universitet.

- Til det trengs gode rammevilkår i form av bygningsmasse og infrastruktur, forklarte hun.

Lang ønskeliste fra Dyrstad
Dette var først og fremst en anledning for den såkalte Dragvollgruppa, ledet av SVT-dekanus Jan Morten Dyrstad, til å redegjøre blant sine egne for sin smørbrødliste av ønsker for utvikling av Dragvoll.

Og lista var lang. Dyrstad ønskede utviklingstiltak omfattet

 • å dekke et akutt behov for 152 kontorer i 2006/07
 • utbygging på Dragvoll, inkludert bibliotek/læringssenter
 • et tverrfaglighetens hus
 • Innovation Village, eller i hvert fall deler av den, lagt til Dragvoll
 • statlig virksomhet til Dragvoll
 • Eksperter i Team-node på Dragvoll
 • Multimedialaboratoriet til Dragvoll
 • å samle estetiske miljøer i nybygg på Dragvoll
 • å flytte deler av Infoavdelingen og Internasjonal seksjons funksjoner til Dragvoll,

  I tillegg er Senter for middelalderstudier allerede flyttet til Dragvoll, og VILL skal samme vei innen utgangen av året.

  HULTER TIL BULTER: - Vi som er på Dragvoll vet at det er endel hulter til bulter med hvordan fagmiljøene er plassert. En omstrukturering kan bidra til en bedre utnyttelse av dagens bygningsmasse, mente SVT-dekanus Dyrstad. Lise T. Sagdahl forklarte hvordan styringsgruppa for campusprosjektet hadde tenkt seg nettopp en slik omstrukturering.
  Skretting vil selge unna i stort monn
  Skal ønskene gå i oppfyllelse, er det behov for både nybygg og interne omrokeringer for å huse alle disse aktivitetene.

  For å finansiere dette, ønsker NTNU som kjent å bygge ut 5.000 boliger på Dragvollområdet. Så langt har kommunen antydet en øvre grense på 3.000 boliger, men hele sakskomplekset – inkludert onsdagens nye innspill om å trekke Kalvskinnet sterkere inn i campusprosjektet – vil komme opp til behandling i bystyret i april/mai.

  HF-dekanus Kathrine Skrettings holdning var klar:

  - Jeg tror vi skal understreke overfor kommunen at vi vil ha 5.000 boliger her. Det vil generere mest penger, og det vil også skape bylignende aktivitet her, som butikker, banker, frisør og så videre. Jeg tror det vil skape grunnlag for både et godt bomiljø for barnefamilier, og en god arbeidsplass for studenter, sa Skretting.

  De mest akutte kontorbehovene på Dragvoll er tenkt løst ved å flytte Institutt for musikk til sentrum, og deler av studieadministrasjonen til Gløshaugen.

  - Det er med litt smerte at vi har gått med på at musikk flytter til byen, men de ønsker å være nær Symfoniorkesteret og det øvrige musikkmiljøet i eller i nærheten av Olavskvartalet, sa Skretting.

  Få spørsmål
  Det haglet ikke akkurat med spørsmål fra salen, noe som forkortet seansen med en halv time i forhold til den oppsatte kjøreplanen.

  En student etterlyste imidlertid svar på hva man har tenkt omkring infrastrukturen mellom de to campusene, da det tidligere har blitt luftet både tanker om gratis shuttlebusser, og langt mer luftige ideer om både gondol og svevebane.

  - Det som har vært utredet, er en buss med beregnete kostnader på omtrent 5 millioner kroner årlig. Men styret har foreløpig ikke bedt oss om å utrede dette nærmere i denne omgang. Vi må derfor innrømme at vi ikke har brukt mye krefter på dette spørsmålet, sa Sagdahl.

  Neste stopp: Gløshaugen
  I morgen er det Gløshaugen som står for tur. Kl. 14 i auditorium R2 i Realfagbygget er det Gløshaugengruppa ledet av Ingvald Strømmen, og gruppa for kunst, kultur, musikk og arkitektur, ledet av Tore I. Haugen, som skal orientere om sine prioriteter.

  På bakgrunn av innspill fra fagmiljøene og brukerne, vil den videre fremdriften se slik ut:

 • Campusplanene legges frem for NTNU-styret i mars
 • 28/3: første behandling/drøfting av planen i styret
 • 25/4 utsending av styresak (campusplan)
 • 4/5: orientering i SESAM
 • 9/5: vedtak i styret
 • ultimo juni: ekstraordinært styremøte, innsending av KS1-dokumentene før 1.7.07, slik at saken kan behandles i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2008.

  Presentasjonen blir fredag ettermiddag lagt ut i sin helhet på NTNU 2020-nettsidene.

  Tekst og foto: Kenneth Stoltz

 •