MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

ROSENBORGSAKEN:
1.255 nye navn i Rosenborgregisteret (21.3.07, 09:54)

Samtlige som har vært studenter og ansatte ved kjemi, botanikk og zoologi på Rosenborg er nå kartlagt. Materialet vil bli oversendt departementets ekspertutvalg og forskergruppen bak Rosenborgrapporten.

Et møysommelig arbeid med å gjennomgå gamle studentarkiver fra Rosenborg er nå sluttført. Dataene er hentet fra gammeldagse arkivkort. Hele arkivet teller ca 20.000 kort og går fra 1961 til 1982 – perioden som ikke ble med i den forrige registreringen.

REGISTRERING: Åge Schultz har bidratt i arbeidet med å lete fram navn på Rosenborgstudenter og overføre opplysningene på data. Foto: Arne Asphjell
1.255 nye navn
Seksjonssjef Knut Veium ved Studieavdelingen opplyser at to pensjonister har vært hyret inn for å lete gjennom alle kortene og plukke ut studenter fra kjemi, botanikk og zoologi.

- De fant 1.165 navn, som nå er registrert i en database som er opprettet til formålet. Dermed skulle oversikten over studenter som kan ha hatt kontakt med de omtalte Rosenborglaboratoriene være komplett, opplyser Veium.

Per Kjøl ved organisasjonsdirektørens kontor har gjort et tilsvarende søk etter ansatte og har funnet omlag 90 navn.

- De nye opplysningene vil bli sendt videre til det oppnevnte ekspertutvalget og forskergruppen som ledes av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Deretter skal personnumrene kvalitetssikres og kobles til Kreftregisteret, opplyser Kjøl.

Kartlegger lab-arbeid
- Vi har også satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge hva slags eksperimenter som ble utført på Rosenborglaboratoriene. Målet er å finne ut mest mulig om hvilke stoffer det ble jobbet med og på hvilken måte. Samtidig registrerer vi hva som ble gjort for å innføre HMS-tiltak og hvordan disse ble fulgt opp. Opplysningene hentes inn fra arkiver og laboratorierapporter, forteller Kjøl.

Det er yrkeshygeniker Margareth Bardal ved HMS-avdelingen som gjennomfører denne undersøkelsen, i samarbeid med førsteamanuensis Kristin Svendsen ved Industriell økonomi og teknologiledelse. Bardal opplyser at innsamling av rapporter pågår, og at hun regner med å begynne analysearbeidet etter påske.

Ingen nye helseundersøkelser
Stortingsutvalget har også bedt om en redegjørelse av hvordan NTNU har håndtert informasjon til og kontakt med alle som har vært berørte i kreftsaken, fra den startet i 1997 til i dag.

- Lista over personer som har hatt befatning med Rosenborglaboratoriene har økt med 1.255. Blir de nye personene kontaktet, og vil de få tilbud om helseundersøkelse?

- Vi forholder oss til brev fra ekspertutvalget som sier at det ikke er grunnlag for å utvide gruppen som bør gis ytterligere undersøkelser og spesiell oppfølging. Hvilke råd ekspertutvalget vil gi når det nye materialet er analysert gjenstår å se, avslutter Kjøl.

Av Synnøve Ressem