MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

CAMPUSPROSJEKTET:
Utsatt partnerjakt (22.3.07, 12:04)

Entra Eiendom granskes av Riksrevisjonen, og Sparebank1 Midt-Norge har nøkkelpersoner i ledelsen med svært tette bånd til NTNU. Habilitetsproblematikk vil bli et tema på neste styremøte, onsdag 28. mars.

I neste uke skulle NTNU-styret etter planen bestemme seg for å velge en av disse i prosjektalliansen for campusutviklingen.

VIL ERKLÆRE SEG INHABIL: På grunn av at Enova-søster Eli Arnstad er nestleder i Sparebank1 Midt-Norges styre, kan ikke NTNU-styreleder Marit Arnstad delta når styret skal velge prosjektalliansepartner 9. mai.
Nå er avgjørelsen utsatt, bekrefter prorektor Astrid Lægreid.

- Vi skal ikke ta opp spørsmålet om prosjektalliansepartner i neste styremøte den 28. mars. Hele prosessen er blitt utsatt til styremøtet i mai. Vi venter på de siste avklaringene i den pågående dialogen vi har med Kunnskapsdepartementet. Vi er veldig nøye med at alt i denne prosessen må være forankret i departementet, sier Lægreid.

Den viktigste årsaken til utsettelsen er at HiST trenger mer tid til å utrede Kalvskinnet-alternativet. Men nå må også NTNU bruke tid på både habilitetsproblematikk og etiske vurderinger i forbindelse med partnerjakten.

Entra Eiendom i hardt vær
Etter hard kritikk fra Riksrevisjonen før jul, er det nå kommet fram nye foruroligende opplysninger om Entra Eiendom, som deltar i én av de to forhåndskvalifiserte partnergrupperingene i prosjektet Campusutvikling i Trondheim (CiT).

Administrerende direktør Erik Løfsnes er tatt ut i permisjon mens granskingen av selskapet pågår.

- Vil NTNU som prosjektdeltaker i CiT reagere på noen måte overfor Entra i kjølvannet av den nye kritikken fra riksrevisor Jørgen Kosmo? Har Entra eiendom full tillit som prekvalifisert partner i campusprosjektet?

- Det er ikke opp til NTNU-ledelsen å dømme Entra Eiendom – vi setter vår lit til Riksrevisjonen og Stortinget, og de vurderinger de gjør, sier Lægreid.

Dette synet deles av styreleder Marit Arnstad, som ikke vil foregripe eventuelle konklusjoner før Stortinget og Riksrevisjonen har behandlet ferdig saken.

FØRST OG FREMST NTNUs MANN: Men direktør Per Ivar Maudal troner også øverst i Sparebank1 Midt-Norge som leder av representantskapet.
SMN + NTNU = Sant?
Den andre prekvalifiserte grupperingen (Skanska-grupperingen) som kjemper om det store campusprosjektet har Sparebank1 Midt-Norge som den tyngste finansielle partneren.

NTNU har et bredt samarbeid med Sparebank1 Midt-Norge. Men de tette båndene kan også åpne for habilitetsproblematikk som NTNU-styret er nødt til å ta stilling til når alliansepartneren skal pekes ut.

Flere aktører i campusutviklingsprosjektet er knyttet til Sparebank1 Midt-Norge på ulike måter:

 • Eli Arnstad, søster til NTNU-styreleder Marit Arnstad, er nestleder i styret i Sparebank1 Midt-Norge.
 • Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Knut Solberg, har styreverv i Sparebank1-systemet.
 • Prorektor Astrid Lægreid har siden oktober 2006 bekledd vervet som ett av tre medlemmer i styret for Stiftelsen Sparebank1 Næringsutvikling Sør-Trøndelag.
 • NTNU-direktør Per Ivar Maudal leder representantskapet i Sparebank1 Midt-Norge. Representantskapet velger medlemmene til bankens styre, kontrollkomité og valgkomité, og vedtar godtgjørelse for disse. I fellesmøte med styret tilligger det også representantskapet å ansette og eventuelt avskjedige administrerende direktør.

  Tause styrerepresentanter
  Universitetsavisa lurte på om disse bindingene kan bli problematiske når NTNU-styret skal ta stilling til valg av privat partner etter prosjektalliansemodellen. Og er NTNU dyktige nok til å etterleve habilitetsreglene i Forvaltningsloven?

  NTNUs styrerepresentanter var lite villige til å uttale seg om dette, og spilte i stedet ballen over til prorektor Astrid Lægreid og styreleder Marit Arnstad.

  Astrid Lægreid: - Vi har en klar målsetting om å være uangripelige når det gjelder habilitetsproblematikk. For å oppfylle dette, er det viktig for NTNU å være åpen på alle felt, og om alle forhold som er viktige for å etterleve habilitetsreglene i Forvaltningsloven. Vi i ledelsen legger vekt på at NTNU skal være en åpen og gjennomsiktig organisasjon, og særlig viktig er det å være åpne i forhold til mediene.

  - Kan styreleder Marit Arnstad delta i valget av prosjektalliansepartner når hun har bindinger til en av partnergrupperingene gjennom søsteren Eli Arnstad, som er nestleder i styret til Sparebank1 Midt-Norge?

  Lægreid: - NTNU må håndtere habilitetsspørsmålet i tråd med lover og retningslinjer for forvaltningen. Det blir imidlertid feil for meg å foregripe saksbehandlingen og si noe om hvem som eventuelt må tre ut under styrebehandlingen av saken. Ettersom styret ikke har behandlet valg av privat partner i campusprosjektet, har ikke dette vært en aktuell problemstilling hittil. Men når saken kommer opp i styret, er det klart at vi må ta stilling.

  Arnstad på gangen
  Mens de menige NTNU-styremedlemmene tier, uttaler styreleder Arnstad seg åpent om problematikken som også berører henne selv.

  Arnstad: - Jeg vil være inhabil når saken om valg av prosjektalliansepartner kommer opp til behandling i styret. Jeg vil heller ikke få saksdokumentene til denne saken. Jeg er imidlertid ikke inhabil i den generelle drøftingen av campusutviklingen, påpeker juristen Arnstad, som er på sikker grunn i omgang med Forvaltningsloven.

  Styrelederens oppfordring til sitt styre forut for valget av partner er at hvert enkelt styremedlem selv må vurdere om de er habile i forhold til Forvaltningsloven.

  Dette skjedde for eksempel 7.12.06, da Anne Kathrine Slungård måtte forlate styrerommet på grunn av sin stilling som markedsdirektør i Entra Eiendom.

  Sprekker tidsskjema?
  I det samme førjulsmøtet uttrykte prosjektdirektør Inge Fottland håp om å levere KS1-dokumentene til myndighetene i midten av mai neste år.

  - Men det forutsetter at vi velger privat, ekstern partner på styremøtet i mars. Hvis denne framdriftsplanen følges, så er det mulig å komme inn i Stortingets budsjettbehandling for 2008, forklarte prosjektdirektør Inge Fottland for tre og en halv måned siden.

  Det er foreløpig uklart om den nye utsettelsen vil medføre ytterligere forsinkelser i fremdriftsplanen i forhold til Stortingets budsjettbehandling for 2008.

  Forhandlingsutvalget som vurderer anbudene fra de to prosjektalliansegrupperingene opp mot hverandre består av

 • Prosjektdirektør Inge Fottland
 • Kommunaldirektør for finans, Snorre Glørstad
 • Prosjektleder ved HiST, Christian Brødreskift
 • Rådgiver i PTL, Thorleif Eriksen
 • Advokat Kjell-André Honerud
 • Professor Anne Grete Hestnes

  - Disse personene representerer ikke institusjonene de arbeider for, men er plukket ut til forhandlingsutvalget i kraft av sin kompetanse, opplyser assisterende prosjektdirektør Lise T. Sagdahl.

  Tekst: Kenneth Stoltz
  Arkivfoto: Arne Asphjell

 •