MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Antall P-plasser skal ned (26.3.07, 11:27)

NTNU-ansatte må belage seg på færre parkeringsplasser i framtida, og det kan bli dyrt å bruke dem. Det sier Trondheim kommune, som vil bruke parkeringsdekningen ved St. Olavs hospital som standard for kommende utbygginger.

Rådgiver Jon Hoem ved Byplankontoret viser til kommunens generelle politikk om å begrense biltrafikken og få flere til å bruke kollektivtransport, sykle eller gå.

I FARESONEN: Hesthagen har 275 parkeringsplasser som i hovedsak benyttes av NTNU-tilsatte. Foto: NTNU-Info/ Arkiv.
St Olavs viser veg
- I den sammenheng er parkeringsregulering et viktig virkemiddel. Normen som gjelder for sentrale områder i byen er én parkeringsplass per 100 kvadratmeter bygningsareal.

I forslag til ny kommuneplan er forslaget 0,75 plass per 100 kvadratmeter. Dagens situasjon ved St Olavs hospital tilsvarer omtrent denne normen, opplyser Hoem.

- Men det er vel bruken av bygget, og ikke størrelse målt i antall kvadratmeter, som indikerer behovet for parkeringsplasser. Det er for eksempel stor forskjell på om bygningen skal brukes til kontorer, laboratorier eller undervisning?

Bilbruken skal ned
- Vi må forholde oss til konkrete plan- og byggesaker, derfor beregner vi ut fra arealet som skal bebygges og ikke antall ansatte eller brukere. Antall ansatte kan jo variere over tid, og det har vi ikke eksakte tall på. Men det er som oftest en god sammenheng mellom areal og ansatte. Hovedmålet er å få ned bilbruken, gjentar rådgiveren ved Byplankontoret.

Hoem opplyser at ved St. Olavs kommer 20 prosent av de ansatte til arbeidsplassen i bil.

Både Gløshaugen og Dragvoll
Han fastslår at denne normen for parkering (ca én plass per 100 kvadratmeter) vil bli gjeldene for framtidig campusutbygging – uansett hvilken modell en til slutt ender opp med.

- Det er ingen selvfølge at Dragvoll vil beholde den romslige parkeringsdekningen hvis området skal reguleres for boliger og annen virksomhet, utdyper Hoem.

Han viser også til en Asplanutredning, som beregner at av dagens ansatte på Gløshaugen bruker 49 prosent bil til jobben, og disse har et begrenset antall parkeringsplasser de deler på. I følge Hoem er målet å redusere andelen som bruker bil til Gløshaugen til mindre enn 35 prosent, og det kan oppnås ved å redusere antall parkeingsplasser.

Encampusalternativet
I encampusalternativet, som kommunen går inn for, blir det tatt høyde for 2.100 parkeringsplasser totalt i Gløshaugen/ Lerchendalområdet. Dette er ca 250 flere enn i dag, i følge Byplankontoret.

1.590 plasser skal betjene Gløshaugen-miljøet, Sintef og HiST. Av disse skal 290 plasser reserveres for studenter med særskilte behov. 220 plasser skal brukes til besøkende- og handicap-plasser.

Strenge kriterier
Helsebygg Midt-Norge og St. Olavs hospital disponerer ca 800 parkeringsplasser som administreres gjennom et oppnevnt parkeringsutvalg. Tone Follum representerer Det medisinske fakultet i utvalget. Hun opplyser at DMF disponerer ca 15 prosent av plassene og at det er strenge kriterier for tildeling. Prioriterte grupper er søkere med barn i barnehage eller skolefritidsordning, ansatte med undervisningsplikt og søkere på medisinsk grunnlag.

Både på Gløshaugen og Dragvoll har ansatte vært bortskjemt med fri parkering. På Øya må brukerne betale dyrt for plassene. Satsene er for tida 275 kroner måneden for de nærmeste plassene og 230 kroner for dem som er lengst unna (Marienborg og Stadion).

Av Synnøve Ressem