MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Gyllen mulighet for kvinnerekruttering (28.3.07, 06:44)

150 vitenskapelig ansatte ventes å gå av med pensjon de neste fem årene. NTNUs likestillingskomité vil ha inn kvinner i minst halvparten av stillingene.

Utkast til en ny handlingsplan for likestilling er ute på høring. Den tar sikte på å øke gjennomsnittlig kvinneandel til minst 30 prosent på kort sikt. Innen 2020 er målsettingen reell likestilling innenfor alle fagdisipliner.

PÅ RETT VEG Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir er fornøyd med ambisjonene i forslaget til ny likestillingsplan.
Gyllen mulighet
Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir er godt fornøyd med ambisjonsnivået og retter oppmerksomheten mot tiltak som kan bidra til å oppfylle målene.

- Vi står overfor et generasjonsskifte som gir oss en gyllen mulighet til å få fart på kvinnerekrutteringen. De neste fem årene vil om lag 150 ansatte i vitenskapelige stillinger gå av med pensjon. Av disse er bare ti kvinner. For å oppnå målet om 30 prosent kvinneandel innen 2010 må vi tilsette 78 kvinner i stillinger som blir ledige, utdyper hun.

300.000 i startpakke
Handlingsplanen skisserer en rekke tiltak og virkemidler for å rekruttere flere kvinner. Ett av dem er startpakker for kvinner i vitenskapelig stilling på mannsdominerte områder.

– Vi foreslår at det gis et beløp til oppstartsmidler, som kan brukes til å ansette forskningsassistent eller innkjøp av utstyr, forklarer Benediktsdottir. Hun opplyser at likestillingskomitéen ønsker å justere beløpets størrelse i forhold til hvor drifts- og utstyrstunge fagene er.

Blant andre konkrete forslag til tiltak er:

* Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensisstillinger * Instituttbaserte tiltaksmidler til seminarer og nettverksbygging med kvinnefokus * Videreutvikling av mentorprogram for kvinner i rekrutteringsstillinger * Kurs i opprykksøknad til professor * Lederutviklingskurs for potensielle kvinnelige ledere * Direkte tilsetting av kvinnelige kandidater innen viktige strategiske områder

Trivselstiltak
Likestillingsarbeidet begrenser seg ikke til å føre en aktiv rekrutteringspolitikk. Likestillingsrådgiveren har dessverre flere eksempler på at dyktige kvinner har sluttet ved NTNU av kulturelle og sosiale årsaker.

- Vi må gjøre en innsats for å få kvinnene som kommer hit til å trives og ønske å bli i jobben. For å oppnå målene om likestilling er det dessuten viktig at kvinner og menn har like arbeidsbetingelser og like muligheter til medbestemmelse og innflytelse i organisasjonen. Vi ønsker større integrering av likestillingsarbeidet i strategiarbeid, ressursdisponering og den daglige driften av universitetet, presiserer hun.

Erfaringsutveksling
Utkastet til handlingsplan har gått ut til alle enheter i organisasjonen for innspill og synspunkter med svarfrist 19. april. Avsenderen er likestillingskomitéen, som ledes av prorektor Astrid Lægreid. I tillegg til likestillingsrådgiveren består komitéen av Ingvald Strømmen, Kathrine Skretting, Lise Lyngsnes Randeberg og studentrepresentant Stine Bøe.

Av Synnøve Ressem