MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Gransker studentenes rulleblad (11.4.07, 06:46)

Flere utdanninger ved NTNU vil kreve politiattest ved opptak av nye studenter til høsten.

Det er Kunnskapsdepartementet som i et høringsbrev til universitetene tidligere i år foreslår å utvide kravet om politiattest til å omfatte psykologi- og medisinstudiene ved NTNU.

FAKTA

Søkere til utdanninger som fører til følgende yrker må fremlegge politiattest:

 • Audiograf
 • Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Provisorfarmasøyt
 • Reseptarfarmasøyt
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Klinisk ernæringsfysiologi
 • Lege
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Sykepleier
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier
 • Barnevernpedagog
 • Sosionom

  Kilde: Forskning.no

 • Ny lov fra 1. april
  Det nye opptakskravet ved universitetene og høgskolene henger sammen med at Helse- og omsorgsdepartementet fra 1. april krever at helsepersonell og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, må legge frem politiattest.

  Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, bøtelagt eller er dømt for seksualforbrytelser eller barnepornografi etter straffeloven.

  Støtter forslaget
  Det medisinske fakultet og Institutt for psykologi er positive til forslaget fra Kunnskapsdepartementet, som blant annet skal sikre at ikke personer som er dømt for sedelighet og vold, narkotika og overgrep skal få mulighet til å utdanne seg til yrker hvor behov for skikkethet er særlig stort.

  Dette gjelder for utdanninger der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn og elever. Størst vekt legges også her på at politiattesten skal vise om vedkommende søker er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

  I tillegg til politiattesten skal det også foregå en løpende skikkethetsvurdering gjennom hele studieperioden, ifølge Kunnskapsdepartementets forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

  Også opptak til videreutdanninger som bygger på utdanning som sykepleier, sosionom og barnevernspedagog omfattes av den nye forskriften som har vært ute på høring i vinter. Fra før er det ved NTNU bare søkere til PPU-utdanningen som har blitt avkrevd en slik politiattest.

  Ingen utestengt hittil
  Så langt har det ikke vært tilfeller ved NTNU der søkere har hatt merknader på sine politiattester.

  Men om så skulle skje, er rutinene klare: innen ti dager fra politiattest med merknad er mottatt, skal en nasjonal nemnd avgjøre om søkeren skal nektes retten til å delta praksisopplæringen.

  Av Kenneth Stoltz