MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ekstremvær i medienes klimadekning (17.4.07, 06:47)

Hvordan fremstilles klimatrusselen i norske medier? Journalisters trang til å dramatisere saker om klimatrusselen resulterer ofte i fokus på de mest pessimistiske klimamodellene, og om splid i forskningsmiljøet.

Norsk medietidsskrift har nominert Marianne Ryghaugs artikkel til Universitetsforlagets pris for årets tidsskriftartikkel 2006. Foto: Tor H. Monsen/NTNU Info.
Marianne Ryghaug er postdoc ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Senter for energi og samfunn. Hun har sett på dekningen av klimasaker i norske aviser, og analysert samhandlingen mellom klimaforskere og journalister gjennom intervjuer med partene og gjennomgang av avisartikler de siste årene. Nylig ble hennes artikkel i Norsk medietidskrift, ”Some like it hot”, nominert til beste artikkel for 2006.

Kategoriske svar utbes
Mediene er preget av korte tidsfrister og kjappe saker. Ofte blir forskerne kontaktet i forbindelse med store katastrofer, som orkanen Katrina i august 2005 og tsunamien i romjulen 2004. Journalisten vil ha bakgrunnsinformasjon, men også kategoriske svar: Skyldes dette menneskelig påvirkning av det globale miljøet, ja eller nei?

Forskere skjeler til usikkerhetene ved vitenskapelige problemstillinger og variasjoner blant forskningsresultatene. Ryghaug ser ikke bort fra at journalistene i sin tur ”spisser” og dramatiserer saker deretter. Dette kan gi inntrykk av overforenkling og overfladiskhet når klimasaker presenteres i media.

Dramatisering av saker er et velkjent journalistisk verktøy, og i seg selv ikke kontroversielt, så lenge saken samtidig er balansert, informert og korrekt gjengitt.

Faglige drypp
Forskerne på sin side, i følge studien – håper på å få inn et ”drypp” av faglighet, som det uttrykkes i undersøkelsen. Klimaforskere er kanskje litt mer forskere enn andre:

- De er muligens i større grad preget av idealisme i sin formidling, forteller Ryghaug. - Feltet er et av de viktigste i dagens forskning, og resultatene forskerne kommer frem til, kan enten berolige dine verste anelser, eller forutsi dommedag.

Forskerne i Ryghaugs studie, forteller om ”plikten” til å formidle, derfor er de ofte velvillige når det gjelder å stille opp i mediene.

Forskerne har også lært ett eller annet: Noen av dem unnlater bevisst å snakke om ”worst case scenario” til journalister. De ønsker ikke å fyre oppunder en allerede opphetet klimafrykt.

Gjensidig skepsis
Hvem er så ”klimajournalistene”? Vel, de kan telles på en hånd, noe Ryghaug fikk erfare da hun søkte etter intervjuobjekter. De færreste dekker klimaspørsmål, eller endog forskning spesielt.

Generelt er utdanning innenfor naturfag sjeldent blant journalister. Skepsisen forskerne har til media, er i en viss grad gjensidig: En av journalistene i studien beskrev klimadebatten som ”utrolig betent”, og at man som journalist stod i fare for å bli ”stemplet” av forskermiljøet om man skrev noe kritisk om fagfeltet.

REDAKTØR: Erik Tunstad er faglig redaktør i forskning.no. Han er utdannet biolog og har vært forskningsjournalist i snart to tiår. Foto: forskning.no.
Ville du omtalt Darwin?
Erik Tunstad er redaktør for forskning.no. I 2003 startet redaksjonen en artikkelserie om den faglige siden av klimaspørsmålet. Det ble det bråk av, og det utløste en klimadebatt.

Dissidentene – klimaskeptikerne – fikk bred omtale. Redaksjonen fikk pepper:

- Reaksjonene var såpass harde at vi innstilte dekningen en periode, forteller Tunstad. Tunstad vil omtale dissidentene, uansett hvor få de måtte være. Han stiller krav om at de må operere innenfor hva som er vitenskapens ”regler”. Samtidig mener han mediene må opplyse om den faglige enigheten, i den grad den finnes.

Som en av de få forskningsjournalistene i landet, stiller han det retoriske spørsmålet:

- Om du var journalist i 1859 – da Darwin publiserte sin ”Om artenes opprinnelse” – skulle du da latt være å omtale forskningen?

Ekstrem journalistikk
Journalistene i undersøkelsen hevdet at det er vanskelig å finne divergerende kilder i en norsk forskerstand preget av konsensus. Noen klimaforskere mente at en ekstrem fløy av perifere klimaforskere fikk urepresentativt mye plass i spaltene.

- Journalistene henger seg opp i ekstremistene, mener Pål Prestrud, som er direktør for Cicero i Oslo.

AMERIKANSK VISITT: De amerikanske senatorene John McCain (fra venstre), Hillary Clinton og Susan Collins følger nøye med når CICERO-direktør Pål Prestrud forteller om økningen i CO2-nivået i atmosfæren i Ny Ålesund på Svalbard. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk.
Han var en av Tunstads argeste kritikere. Prestrud mener det har skjedd et paradigmeskifte siden den gang. Sentrale spørsmål - som om menneskelig aktivitet har skylda for global oppvarming - er opp og avgjort, i følge Prestrud.

- Klimaskeptikerne kommer langt mindre til orde i dag, sier han.

Etterlyser forskningsforståelse
Bjerknes-senteret i Bergen er et annet klimainstitutt. Direktør Eystein Jansen mener journalister først og fremst mangler forståelse for den vitenskapelige prosessen, enten det gjelder klimaforskning eller hvilket som helst annet felt. Han etterlyser redaksjonell spesialisering.

- Store redaksjoner bør kunne holde seg med egne klimajournalister, mener han.

De trenger ikke hovedfag i naturvitenskap, men forskningsforståelse.

- Fagkunnskapen kan man lese seg til, mener han.

Også journalistene i Ryghaugs undersøkelse kunne tenke seg bedre tid til fordypning i områdene de dekker. Mer bakgrunnsstoff, mer kunnskap, mer ressurser, er omkvedet.

Lære av Sporten?
Tunstad skiller mellom forskningsjournalistikk og forskningsformidling. Han vil drive journalistikk på samme premisser som for sport eller politikk: Kritisk og undersøkende. Han mener sine kolleger i altfor stor grad viderebringer forskernes uttalelser, uten å søke motsvar, slik man skriver saker på andre områder.

Hvorfor kan ikke klima og forskning dekkes av klima- og forskningsjournalister, slik som sport dekkes av sportsjournalister, undret en av forskerne Ryghaug intervjuet: ”… med sine ekspertkommentatorer og folk som følger lagene over lang tid, [kan de] sette [ting] i et litt større perspektiv”.

MEST SITERT: Eystein Jansen, klimaforsker og direkt¯r ved Bjerknessenteret, er en av Norges mest siterte naturvitenskaplige forskere ute i verden. Foto: BCCR.
Mot mindre ekstremvær
Marianne Ryghaug mener å se en økt oppmerksomhet blant politikere og i opinionen generelt om miljøspørsmål.

- Hendelser som Lavutslippsutvalgets uttalelser, EUs CO2-forpliktelse og CO2-kvotesystemet, er delvis med på å bidra til det, mener hun.

Jansen synes mediedekningen har blitt bra. Ryghaug synes også at mediedekningen har blitt bedre ved at man i økende grad gir folk bakgrunnsstoff og informasjon om hva de selv kan gjøre for å minske sine klimagassutslipp. På den annen side er hun bekymret for den generelle, økende medieskepsisen blant folk, og hvilke konsekvenser dette vil ha for tilliten til journalistikkens dekning av klimatrusselen.

Prestrud ved Cicero er mer enn gjerne med på å arrangere kurs for journalister for å skape en bedre basis for dekning av klimaspørsmål i framtiden. Dette er kanskje en utfordring for andre fagmiljø også?

Av Tor Harald Monsen

Red.anm.: Forøvrig er denne saken et eksempel på hva som beskrives i artikkelen: Den er spisset i valg av inngang til saken og valg av fokus; dramatisert gjennom bruk av overskrift og mellomtitler; og konsentrert omkring konflikten mellom forskere og journalister.

Universitets forlagets pris for Årets tidsskriftartikkel 2006
Fra klimadebatten i Forskning
Klimainnlegg i Ny Tid