MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

AMBISIØST PROSJEKT:
Ren energi til ren industri (20.4.07, 06:39)

NTNU foreslår nå et prosjekt som passer godt inn i den klimaplan Jens Stoltenberg lanserte på Aps landsmøte. Prosjektet "Ren energi til ren industri" er en toårig utredning om mulighetene for å bygge ut vindkraft til havs i et omfang som tilsvarer dagens elforsyning fra vannkraft.

VINDKRAFT vil bli en viktig fornybar energikilde for Norge, mener rektor Digernes. Og den beste måten å fange vindkraften på er ved store vindmøller til havs. Foto Arne Asphjell.
- Det er ikke tilfeldig at vi legger fram et slikt forslag. Vi synes det er et viktig initiativ i forhold til den internasjonale miljøsituasjonen, og i forhold til de muligheter vi har i Norge, sier rektor Torbjørn Digernes.

Mulighetsstudie over to år
Digernes har sammen med Jon Bingen, direktør i Noriss – Norsk institutt for strategiske studier, sendt brev til Miljøvernministeren. Nærings- og handelsministeren og Olje- og energiministeren. De ber om 100 millioner kroner over to år til støtte for prosjektet Ren energi til ren industri, som skal foreta en mulighetsstudie og foreslå strategier for utnytting av havbasert vindkraft til miljøvennlig industri- og samfunnsutvikling.

Mulighetsstudien som partnerne med myndighetenes støtte håper skal komme i gang allerede i år, vil bl.a. se nærmere på

 • Utvikling av storskala havenergi – først offshore vind, så bølger
 • Ivaretagelse og utvikling av energiintensiv materialindustri
 • Videreutvikling av maritime næringer

  VIND OG VANN komplementerer hverandre på en god måte.
  En ny energisektor
  - Dette er en mulighet til å utvikle en ny energisektor, noe tilsvarende det Norge gjorde med vannkraften i begynnelsen av det forrige århundre, mener Digernes, som tror at den kunnskap NTNU har om vindkraft, elkraft, offshorekonstruksjoner og marin teknologi representerer et viktig grunnlag i en slik utvikling.

  "Til nå har vindkraft til havs vært regnet som for kostbar og teknologisk komplisert til å utgjøre et reelt alternativ, men ny forskning og utvikling er i ferd med å endre dette bildet", står det i brevet til ministrene. Og videre: "Vi står på terskelen til en storstilt internasjonal industrialisering av havbasert kraftgenerering (vind- og bølgeenergi) heter det videre, og det pekes på at Norge har særlige forutsetninger for å lykkes på dette feltet".

  ET VANLIG SYN i Nordsjøen om noen år?
  Flytende vindmøller langt til havs
  - Konseptet vi ser for oss er store, flytende vindmøller – gjerne kombinert med bølgekraft – langt til havs, utdyper Digernes. - Ute på havet vil de ikke være skjemmende i samme grad, og vi mener det vil være billigere å satse på flytende konstruksjoner, også på grunnere vann, sier han. - Dessuten er det kraftigere vind ute i havet.

  Hydro snart klar for pilot
  Rektor presiserer at NTNU har samarbeidet nært med Noriss og norsk industri om å utvikle ideene rundt dette konseptet.

  Norsk Hydro er en av bedriftene som har konkrete planer for utplassering av en vindmølle i nærheten av en oljeplattform for leveranse av elektrisk kraft til drift av plattformen.

  Av Arne Asphjell

  Brevet til ministrene (PDF)
  Noriss’ nettsider
 •