MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ingar Lomheim: UBiT og ressursutnyttelse (21.4.07, 13:43)

Viggo Pedersen har et leserinnlegg i Universitetsavisa 16.4.07 om bibliotekorganisering og ressursbruk. Innlegget gir inntrykk at UBiT står stille i forhold til utviklingen rundt oss, og gir et feilaktig bilde av nåtid og nær framtid.

Det henvises korrekt til UBiTs totalareal på i underkant av 25.000 kvm (med DORA-lageret på 4000 kvm). I forhold til institusjoner vi kan sammenligne oss med har vi en svært nøktern arealbruk, spesielt sett i sammenheng med at UBiT har aktiviteter spredt på 10 enheter i byen.

Til sammenligning er biblioteket for humaniora og samfunnsvienskap ved UiO (nybygg i 2000)på 28.000 kvm.

Arealbruk og bibliotek
I Viggo Pedersens innlegg kan en få inntrykk av at papirmediet ikke lenger trenger plass i et bibliotek. UBiT har en løpende dialog med fagmiljøene om overgang til elektroniske medier der det er formålstjenlig ut fra kostnad og brukervennlighet. Denne overgangen skjer i stor stil, men med ulik fart i de ulike fagmiljøene.

At pairet fortsatt har en viktig plass viser tall fra fjorårets statistikk. Totalt ble det lånt ut ca. 280.000 dokumenter. Det betyr godt over 1000 utlån pr. dag fra UBiTs bibliotek. Med en så stor etterspørsel må litteraturen stå nærmest mulig brukeren. Plassering i DORA gir venting og dårlig service.

Instituttbibliotek og sjølbetjening
Viggo Pedersen argumenterer for lokale bibliotek knyttet til instituttene i stedet for større enheter. Dette blir meningsløst med den utviklingen som vi har i dag. Utviklingen i mediemarkedet sørger for at brukerne ved NTNU vil få begge disse løsningene.

UBiT kjøper inn og legger til rette elektroniske informasjonsresurser tilgjengelig for alle uavhengig av tid og rom. I tillegg tilbys lokaler for tilgang til trykt informasjon og gode felles læringsrom.

Slik mediesituasjonen er i dag, hvor leverandørene tilbyr abonnementspakker med stor tverrfaglighet, må anskaffelser koordineres sentralt. Lokale instituttbibliotek burde begrense litteraturbeholdningen til noen sentrale kjernepublikasjoner, og overlate håndteringen av faglitteraturen ellers til UBiT. Dette gir den beste tverrfaglige forvaltningen av kostbare informasjonsressurser.

I det virtuelle bibliotek skal brukerne selv finne den informasjonen de trenger via nettet. Det er imidlertid slik at kvalitetsikret informasjon i liten grad er fri og gratis. Den må velges ut og kjøpes før den er tilgjengelig. Her er bibliotekenes rolle enda viktigere i dag enn tidligere.

UBiT satser på selvbetjening i stor stil gjennom anskaffelse og tilrettelegging av e-ressurser, og utlåns- og returautomater.

For opplæring i informasjonsferdigheter har biblioteket utviklet VIKO, som er et utmerket interaktivt opplæringsprogram tilgjengelig på nettet.

Litteraturanskaffelse
Viggo Pedersen mener en skal bruke muligheten til å anskaffe tidsskriftartikler direkte fra leverandør ved behov, istedet for kostbare abonnemntsløsninger.

Dette er i dag tilbud som leveres i svært liten grad. Forlagene som leverer vår informasjon har foreløpig tradisjonelle abonnementsordninger som tilbud. De er i en prøvefase når det gelder framtidige forretningsmodeller, og velger den som gir sikrest inntjening.

Vi ser imidlertid ikke bort fra at "pay per view" ordninger etableres etter hvert, og at dette kan erstatte abonnementene.

Når det gjelder anskaffelse av "hylleferdige" bøker skal UBiT i løpet av året vurdere slike tilbud.

Angående pensum- og støttelitteratur i elektroniske utgaver, er dette absolutt aktuelt for UBiT. Vi har i dag 40.000 e-bøker tilgjengelig, og tilbudet øker.

Ingar Lomheim
Bibliotekdirektør

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv