MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Anne Katharine Dahl: Status for NTNUs nye eksternweb (23.4.07, 22:40)

NTNUs nye nettsider får hard medfart i to innlegg i Universitetsavisa 16.april. Både Hanna Mellemsether og Bjørn Sørenssen etterlyser mer lokalt produsert informasjon.

Lokalt ansvar
Det ligger et langvarig utviklingsarbeid bak NTNUs nye nettsider, som har involvert alle fakulteter, UBiT og Vitenskapsmuseet gjennom referansegruppa og styringsgruppa for prosjektet. Vi finner grunn til å understreke at alle enheter selv har ansvar for å legge ut informasjon på norsk og engelsk om f.eks sine studieprogrammer, forskningsprosjekter og ansatte. Dette er et linjeansvar, på samme måte som ansvaret for å gjennomføre undervisning og drive forskning. Det ville selvfølgelig vært en uoverkommelig oppgave om de tre webmedarbeiderne i Informasjonsavdelingen alene skulle hatt ansvar for å drifte et sekssifret antall websider på vegne av hele NTNU.

For å ivareta arbeidet med praktisk utlegging og vedlikehold av informasjon er det opprettet et nettverk på alle organisatoriske enheter av "webmastere" og "webkontakter". I løpet av vinteren har alle disse og en del andre personer som produserer websider gjennomgått kurs i bruk av de nye verktøyene som brukes til å drive eksternweben. Om lag 200 personer har så langt fått slike kurs i bruk av Oracle (portalrammeverk) og Escenic (publiseringsverktøy).

Et stort løft
Alle fakulteter og enheter har gjort en stor innsats med å gjennomgå og revidere innholdet på sine gamle websider. Samtidig har de produsert nytt innhold der hvor det har vært nødvendig.

Denne heloverhalingen har nok tatt lengre tid enn først antatt. For webmastere og webkontakter er det ofte en utfordring å få tid til å gjøre denne jobben ved siden av mange andre løpende oppgaver. Det har heller ikke gjort jobben lettere at vi har hatt – og fortsatt har – noen tekniske utfordringer. Dette preger nok fortsatt dessverre spesielt de engelskspråklige nettsidene.

Fire veier til målet
Hanna Mellemsether er opptatt av nettsidene til Institutt for historie og klassiske fag og spesielt av presentasjonen av studietilbudene til instituttet. Hovedmålgruppen for NTNUs nye eksterne nettsider er nettopp potensielle studenter. Brukerundersøkelser og årelang erfaring har imidlertid vist oss at 18-19-åringer flest ikke kjenner, og følgelig heller ikke kan navigere, etter NTNUs organisasjonskart. Dette er grunnen til at en liste over NTNUs fagtilbud har fått den dominerende plassen på hovedsiden www.ntnu.no. Denne siden er første stoppested for ungdommer når de leter etter informasjon om våre studietilbud.

De historisk interesserte kan her klikke på lenka Historie, religion, kultur- og idefag, og får dermed oversikt over alle årsstudier, studieprogram og forskerutdanning som instituttet tilbyr, med lenker videre til til mye informasjon om disse studietilbudene.

Det er også mulig å finne samme informasjon via fanen "Studier" øverst på alle nettsider, eller via søkefunksjonen øverst på alle sider, eller via instituttenes hjemmesider > "Studier" i venstre marg. I alle disse fire veivalgene er det maks to klikk fram til informasjon om studietilbudene i historie.

Studieinformasjonen et fremskritt
Presentasjonen av NTNUs studieinformasjon betrakter vi som kanskje det største fremskrittet ved den nye eksternweben. På den gamle weben var det ikke lett å orientere seg gjennom jungelen av studieomtaler. Studieavdelingen, fakulteter, institutter og studieprogram hadde lagt ut informasjon på ulikt vis og med ulik struktur. Viktig informasjon kunne være presentert på både to og tre ulike vis, avhengig av hvilken enhet som stod som avsender. Nå er alt dette innholdet blitt systematisert og presentert på en forhåpentligvis enhetlig måte.

Men engelsk og forskningsinformasjon henger etter
Bjørn Sørenssen etterlyser blant annet mer engelskspråklig informasjon om NTNUs ansatte og om forskningen som foregår hos oss. Det er en betimelig påminnelse.

I oversikten over Faculties and departments er det bare litt over halvparten av instituttene som har lagt ut engelsk informasjon. Slik var situasjonen også på den gamle weben, og det er bare å erkjenne at dette er for dårlig, sett i lys av den store betydning som internasjonalt samarbeid har for NTNUs virksomhet. Vi vet imidlertid at de fleste enheter nå jobber med å få fylt hullene. Innen sommeren regner vi derfor med at alle enheter i alle fall har et minimumsinnhold på plass i engelsk språkdrakt.

Også når det gjelder presentasjonen av NTNUs forskning har vi klare forbedringsmuligheter. Her ligger det mange planer for videre utvikling av eksternweben, blant annet for å gi ansatte mulighet til å generere egne hjemmesider hvor de forteller om sin forskning.

Lyspunkter
Samtidig finnes det også en del spennende nytt innhold, som allerede er båret fram av den nye eksternweben. Her vil vi bare nevne to eksempler; For første gang har vi fått en samlet fremstilling av alt det NTNU driver med innenfor sitt fjerde virksomhetsområde - nyskaping. Se fanen Næringsliv og nyskaping. Og under den engelske forskningsportalen Research er det nå lagt ut omfattende presentasjoner av våre mest fremstående forskningsmiljøer, vårt internasjonale samarbeid osv.

Rekruttering har vært jobb nr. 1
Oppsummert så er vi fullt klar over at NTNUs eksternweb har en del alvorlige mangler. Vi har i starten helt bevisst prioritert å forbedre presentasjonen av våre studier. Vi vet at weben i dag er vår suverent viktigste rekrutteringskanal, og det er den som primært skal trekke de gode søkerne til oss. En første test på om de nye nettsidene svarer til forventningene på dette området får fakultetene – og Informasjonsavdelingen - 27.april. Da blir årets søkertall offentliggjort.

I neste fase må vi så i fellesskap løfte våre forskningssider og engelskspråklige sider til et mye høyere nivå. Paralellt med dette må vi jobbe videre med å forbedre de tekniske systemene som brukes til å publisere nettsidene. Dette vil ta tid og vi må nok fortsatt be om en viss tålmodighet både hos alle dem som skal sende, og de som skal motta informasjon fra NTNU.

Anne Katharine Dahl
Informasjonsdirektør

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv