MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn Rasmussen: Om websider og andre gode tiltak. Hvem betaler? (24.4.07, 16:35)

For de som har lest Bjørn Sørenssens betimelige innlegg om websidenes beskaffenhet, vil det ikke være vanskelig å forstå at mitt institutt er et av de institutter som har et stykke igjen før websidene er gode.

Anna Katarina Dahl finner i sitt innlegg grunn til å understreke at ”alle enheter selv har ansvar for å legge ut informasjon på norsk og engelsk om f.eks sine studieprogrammer, forskningsprosjekter og ansatte. Dette er et linjeansvar, på samme måte som ansvaret for å gjennomføre undervisning og drive forskning.”

Ja, takk for påminnelsen, saken er ikke glemt. Men, formuleringen ”på samme måte som” får meg til å lure på om vi må ha mistet en viktig dimensjon i institusjonens arbeidsplaner:

I tillegg til undervisning og forskning blir vi minnet om ansvaret for å gjennomføre de pålegg institusjonen initierer. Det er ikke oppsiktsvekkende, men det slår meg at denne oppgaven er fullstendig underbudsjettert i våre ressurs – og inntektsmodeller.

Vi gjennomfører gjerne tiltak og reformer så langt vi makter, og ofte litt lengre enn ressursene strekker til. Vi klarer kanskje til og med å sette inn noen av initiativene i våre handlingsplaner, om ikke påleggene skal skje i selve budsjettåret.

Enhetsstyringen på NTNU er nokså finurlig slik. Vi skal lage, fylle og gjennomføre våre egne planer på instituttet – og samtidig være forberedt på det enhetene over oss måtte kreve til ulik tid. Og budsjettet vårt rekker for tiden ikke til å realisere egne handlingsplaner, langt mindre andres handlingsplaner.

Det er interessant å erfare hvordan institusjonen svikter i sine kostnadsberegninger til hva som settes i sving, som om grunnenhetene hadde uuttømmelige reserver å ta av når det gjelder personressurser og penger.

Om det ikke er Websider, så kan det gjelde LØF, Ephorte, Alumni, Ideportaler, campusutredning, osv, osv.

Det er ingen steder i inntekstfordelingsmodellen som ivaretar de kostnader NTNU fra år til år påfører seg og sine grunnenheter, og det er nokså pussig å registrere hvordan vår institusjon leverer oppgaver og regningen samtidig til sine enheter.

Vanlig praksis ellers er som kjent at den som mottar en oppgave leverer en faktura til oppdragsgiver, eller på andre måter gis ressurser til å løse oppgaven.

Det er mulig at noen saker kommer med ”oppstartsmidler”, men disse midlene havner sjelden på mitt bord, eller strekker ikke til. Her var Kvalitetsreformen et lysende eksempel.

På området som gjelder egenprodusert og underbudsjettert meradministrasjon må NTNU antakelig være Norgesmester, og utvilsomt sin egen store fiende når det gjelder å realisere de viktige strategier.

Det websidesaken også handler om er naive forestillinger om at gode tiltak skal gjennomføres gratis eller til fortrengelse for virksomheter vi er betalt for å gjøre.

Bjørn Rasmussen
Institutt for Kunst- og Medievitenskap

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv