MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ola Edvin Vie: Kvalitet i PhD-studiene ved NTNU? (24.4.07, 16:45)

- Nei til obligatorisk artikkelsamling for alle PhD-avhandlinger.

Selv om jeg for tiden er på gjesteopphold ved ETH Zürich, har jeg plukket opp et rykte om at Prorektor Astrid Lægreid ønsker en diskusjon om hvorvidt det skal bli obligatorisk at PhD-avhandlingen er en artikkelsamling.

Man skal vel aldri stole helt på rykter, men en debatt om tiltak for å gjøre NTNU internasjonalt fremragende hilses alltid velkommen.

NTNU har som mål å stå for 25 % av alle vitenskapelige publiseringer i Norge innen 2010, men for 2006 sank NTNU andel fra 19 til 18,7 %.

Prorektor Lægreid har sagt i en kommentar til nedgangen: ”Vi tar til etterretning at tallene viser en svak nedgang, men strategidokumentet ble vedtatt i november i fjor. Vi forventer å se en oppgang allerede neste år” (Under Dusken, 6-2007).

Et argumentet for å gjøre det obligatorisk å skrive PhD-avhandlingen som en artikkelsamling, er at dette sannsynligvis vil øke antall publikasjoner ved NTNU svært mye. Noe som igjen gjøre det mulig å oppnå målsetningen om en 25 % andel av norske vitenskapelig publikasjoner.

Jeg tror at det å tvinge alle stipendiater, i alle fagmiljøer ved NTNU til å skrive sin PhD-avhandling som en artikkelsamling er en svært dårlig idé av minst to årsaker.

For det første er det mange fagmiljøer ved NTNU hvor den faglige dybden som kreves tilsier at doktorgradavhandlingen bør skrives som en monografi. NTNU er et bredt sammensatt universitet hvor man må respektere at ulike fagmiljøer har ulike uttrykksformer og vitenskapelig standarder. Det er vanskelig å skjære alle fagmiljøer, og ikke minst alle doktorgradsavhandlinger, over én kam.

For det andre er det ikke vilje eller evne ved NTNU til å satse på kvaliteten i doktorgradsutdanning. Så vidt jeg vet foregår det per dags dato ingen helhetlig og systematisk kvalitetssikring av doktorgradsemnene, og det virker som PHD-emnenes rolle i inntektsfordelingsmodellen er i beste fall uklar.

En av konsekvensene er at AVS 8001 "Vitenskapelig publisering", blir nedlagt etter vårsemesteret 2007. Emnet er et skrivekurs i engelsk for PhD-stipendiater i regi av Nancy Lea Eik-Nes ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier.

Det er utvilsomt et paradoks at dette PhD-emnet kan bli nedlagt samtidig som det startes en diskusjon om hvorvidt alle stipendiater skal skrive sin PhD-avhandling som en artikkelsamling eller ikke.

Istedet for å diskutere bruk av tvang for å få stipendiater til å publisere, eller bruk av pisk for å få stipendiater til å fullføre på normert tid, ønsker jeg heller en diskusjon om gulrøtter og tiltak som oppmuntrer stipendiater til å publisere og bli ferdig på normert tid.

Det kan være tiltak som skal gi stipendiater nok sammenhengende tid til å forske, eller god infrastruktur for forskning (som f.eks skrivekurs) eller andre tiltak som kan virke positivt på kvaliteten ved PhD-utdanningen.

Skal NTNU bli internasjonalt fremragende trenger vi også en PhD-utdanning som er internasjonalt fremragende. En diskusjon om hvorvidt det skal bli obligatorisk at PhD-avhandlingen skal være en artikkelsamling, kan fort bli en vel snever diskusjon.

Jeg oppfordrer i stedet styret, rektoratet og alle andre interesserte til å gå inn i bredere diskusjon om kvaliteten ved PhD-utdanningene ved NTNU.

Ola Edvin Vie
Stipendiat og kandidat til NTNU-styret for de midlertidig ansatte

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv