MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Blandet mottakelse av ny likestillingsplan (25.4.07, 06:41)

Studentene vil inkludere alle underrepresenterte grupper i likestillingsarbeidet ved NTNU, og foreslår at ”Handlingsplan for likestilling” endres til ”Handlingsplan for jevn kjønnsbalanse”.

Likestillingskomiteen har fått inn de første høringsuttalelsene til ny handlingsplan for likestilling. Høringsutkastet skisserer en rekke tiltak og virkemidler for å rekruttere flere kvinner til NTNU. Målet er å øke gjennomsnittlig kvinneandel til minst 30 prosent på kort sikt. På lang sikt er målet å oppnå en reell likestilling innenfor alle fagdisipliner.

Favoriserer kvinner
Studenttinget behandlet høringsutkastet 19. april og har også hentet inn uttalelser fra ulike studentråd. I uttalelsen legger de vekt på at likestilling bør omfatte alle underrepresenterte grupper, ut fra for eksempel seksuell legning, religion, livssyn eller etnisk bakgrunn. Derfor foreslår studentene at navnet på planen endres til ”Handlingsplan for jevn kjønnsbalanse ved NTNU”.

Tiltak for menn
Studentene mener at forslaget til ny likestillingsplan ikke framstår som kjønnsnøytral og i for stor grad er rettet mot kvinner. De mener at mange tiltak for å rekruttere flere kvinner, også bør kunne gjelde for menn. For eksempel syns de ikke at startpakker ved nyansettelser bør være differensiert etter kjønn og fagområder, og at mentorordningen bør være et tilbud for begge kjønn. Studentene ønsker dessuten at det settes inn spesielle tiltak der menn er i mindretall blant administrativt ansatte.

Tydeligere ansvar
Studentene får langt på vei støtte fra arbeidstakerorganisasjonene Parat og Nito. Parat legger vekt på at likestillingsplanen må rette seg mot både kvinner, menn og minoriteter. Nito framhever i tillegg aspekter som lønnsnivå, alder, etnisk bakgrunn, tilrettelegging av arbeidstid og like muligheter for kompetanseutvikling.

Etterlyser ansvar
Forskerforbundet støtter handlingsplanens målsetting, og foreslår enda flere tiltak for å fremme kvinnerekruttering. Samtidig etterlyser de en tydeliggjøring av hvem som skal ha ansvaret for å gjennomføre tiltakene. NTNU utfordres til å gjennomgå tilsettingsprosedyrene i alle ledd, for å avdekke skjulte mekanismer og motvirke favorisering av menn.

Støtte fra DION
Doktorgradsstipendiatenes interesseorganisasjon, DION, er også positiv til høringsutkastet og mener at underrepresentasjon av kvinner i vitenskapelige stillinger er et hovedproblem for likestillingsarbeidet. DION bidrar med en rekke konkrete forslag. Blant annet ønsker stipendiatene at det blir lagt sterkere føringer på kjønn- og alderssammensetning i utlysningstekster, for å tilgodese kvinner og yngre arbeidssøkere.

Av Synnøve Ressem

Les tidligere artikkel