MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Jentebølge i sivilingeniørstudiet (27.4.07, 12:28)

For fjerde år på rad øker søkningen til NTNU og jenteandelen i teknologi- og realfag er større enn noen gang.

For NTNU er oppgangen på 1,7 prosent. Totalt har vi 22.000 søkere denne våren, av dem er 9.745 primærsøkere. Det betyr at de har et studium ved NTNU som førstevalg. Økningen kommer til tross for at ungdomskullet som universitetene rekrutterer fra, er mindre enn i fjor.

Legeutdanningen i Trondheim er i år klar vinner blant de norske utdanningsstedene med søkerøkning på 8,4 prosent. Kvinneandelen har økt med 14,6 prosent. De andre universitetene har søkernedgang til medisinstudiet.

JENTENE KOMMER Jenteandelen til tekonologi- og realfag har aldri vært høyere. Bildet ble tatt under jentedagen på Gløshaugen for et par år siden.
Jentebølge
Det mest oppsiktsvekkende i årets søkerbunke er tilstrømningen av jenter til tradisjonelt maskuline teknologi- og realfag. Eneste skår i gleden er at IKT-fagene har dårligere oppslutning. Studieprogrammene har jentekvotering, men det er foreløpig usikkert om kvotene vil bli fylt opp.

Masterstudiet i bygg og miljø har nesten 40 prosent flere kvinnelige søkere i år enn i fjor. Ved masterstudiet i energi og miljø er økningen på over 50 prosent. Jentebølgen ser ut til å være en del av en trend med lengre varighet. I perioden 2000-2007 har NTNU fått nesten 80 prosent flere kvinnelige søkere samlet til sine teknologistudier. Tilsvarende har realfagene fått 20 prosent flere jentesøkere i samme periode.

VINNER Dekanus Ingvald Strømmen mener at mediefokus på jenter og realfag har virket positivt.
Nye rekorder
Dekanus Ingvald Strømmen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi konstaterer at søkertallene slår alle rekorder. For hele fakultetet har antall primærsøkere økt med fem prosent. Størst økning har marin, energi og miljø og bygg.

- Særlig gledelig er at jenteandelen har økt med 23 prosent i forhold til fjorårets rekordår. Seks studieprogram har en markant økning. Ekstra artig er det å se solid økning på marin, bygg og energi og miljø. I fjor økte kvinneandelen ved geofag og petroleumsteknologi med nesten 60 prosent. I år er det enda flere søkere, stråler IVT-dekanen.

Aktiv rekrutering
Han mener årsaken til det store gjennombruddet er sammensatt.

– For det første har det vært mye medifokus på realfag generelt og realfag og jenter spesielt. Dernest har industri og forvaltning vært på hugget for å rekruttere jenter. De har vært synlige og tydelige på flere arenaer og lokker jentene med flotte jobber og god lønn. Det gjør de selvfølgelig ut fra egne behov, men det betyr også mye for utdanningen.

- Til sjuende og sist står det på vår egen innsats. Godt arbeid gir godt omdømme – dette følger ungdommen med på. Til sist vil jeg trekke fram spesielle rekrutteringstiltak, som for eksempel jentedagen. Alle jenter som får tilbud om studieplass inviteres til en jentedag på fakultetet i juli. Oppslutningen er god, og alle som har kommet har også takket ja til studieplassen. At Trondheim er en velrenommert studieby, betyr også mye, avslutter Strømmen

FRAMGANG Per Ramberg ved Program for lærerutdanning har ledet programstyret for den nye yrkesfaglærerutdanningen.
Framgang for lærerutdanningen
NTNU utdanner flest lærere i Norge, og her er også årets søkertall hyggelig lesning. Faktisk er det en økning på hele 60 prosent i antall primærsøkere fra 2006 til 2007.

Mange har vært spent på oppslutningen om det nyetablerte bachelorstudiet i yrkesfaglærerutdanning. Resultatet ble 117 primærsøkere til 50 studieplasser - 219 søkere totalt. Det er prosjektleder Jarle Landro strålende fornøyd med.

– Sett på bakgrunn av at det har vært ekstremt vanskelig å rekruttere til yrkesfag og at studiet er lagt ned to andre steder, så er jeg veldig fornøyd med resultatet, sier Landro. Han er spesielt glad for at bygg- og anleggsfag har fått god oppslutning, og mener dette har klar sammenheng med særdeles aktivt og utradisjonelt rekrutteringsarbeid.

- Vi har hatt nær kontakt med brukerne underveis, og samarbeider med både LO og NHO. Blant annet har Utdanningsforbundet vært representert i styringsgruppa for prosjektet. Vi har hatt informasjonsmøter med LO i Trondheim og formidlet mye informasjon gjennom deres nettverk. Noe tilsvarende har vel aldri skjedd før, framhever Landro.

Yrkesfaglærerutdanningen er et samarbeid med HiST, der HiST tar seg av yrkesteorien og NTNU har ansvar for yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk og administrasjon av studiet.

Svak nedgang for HF
For historisk-filosofiske fag har det vært en liten nedgang. Her har det totale antall søkere sunket med fire prosent siden i fjor, og andelen av primærsøkere er redusert med sju prosent. Men her er det en nasjonal trend med mindre interesse for HF-fag, og nedgangen ved NTNU er klart mindre enn landsgjennomsnittet. NTNU har fått flere søkere i språkfag og i lærerutdanningen i språk.

De samfunnsvitenskapelige fagene registrerer også en liten økning.

NTNU er ett av tre universiteter med økt søkning i år. Årets vinner er Universitetet for miljø- og biovitenskap. UiTø har en liten økning, mens UiO, UiB og UiS alle opplever tilbakegang.

Av Synnøve Ressem

Mer om søkertallene