MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Pris for effektiv masterutdanning (2.5.07, 11:01)

IME-fakultetet fikk i dag Kunnskapsdepartementets kvalitetspris for fremragende arbeid med masterutdanning i realfag.

Utdanningskvalitetsprisen er en pris for arbeid med kvalitet i høyere utdanning og deles ut årlig. NTNU fikk prisen i 2001 for Eksperter i team.

Prisene ble delt ut på den årlige konferansen til Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i dag. Førsteprisen på en halv million kroner ble delt mellom Institutt for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) og realfagsfakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo, for prosjektet Tidsfrist på mastergrad. Prosjektet har ført til at flere studenter fullfører mastergradsstudiet og blir ferdige på normert tid.

NYE TILTAK effektiviserer masterstudiet i realfag, konstaterer seniorkonsulent Femke Driessen ved IME-fakultetet.
Økt gjennomføring
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) innførte tidsfristordningen på de to-årige masterstudiene i matematikk, statistikk og informatikk i 2003, samtidig med innføring av Kvalitetsreformen og overgangen fra hovedfagsstudier til masterstudier.

- Et problemet med hovedfagsstudiet var at mange ikke gjennomførte eller brukte for lang tid på å bli ferdige. Da studiet ble lagt om, satte vi inn en rekke nye tiltak. Resultatet er slående - gjennomføringsgraden har økt godt og vel 20 prosentpoeng, forteller seniorkonsulent Femke Driessen.

Hun opplyser at snittet for gjennomføring av hovedfagstudiene lå rundt 56 prosent. Nå fullfører opp mot 80 prosent av masterstudentene. Det gode resultatet skyldes tettere oppfølging, innføring av tidsfrist for innlevering av masteroppgaven og ulike sanksjoner for forsinkelser. For eksempel straffes forsinket innlevering av masteroppgaven med karakteren F (stryk). Kandidaten kan imidlertid søke om begrunnet utsettelse for innlevering.

STØTTEVERKTØY IME-fakultetet har tatt i bruk et administrativt støtteverktøy kalt DAIM, som er utviklet ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.
Nytt støtteverktøy
Godt arbeid har ofte sammenheng med godt verktøy. Så også ved IME-fakultetet, som har tatt i bruk et administrativt støtteverktøy kalt DAIM (Digital Arkivering og Innlevering av Masteroppgaver). Programmet er utviklet ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Systemet brukes til å følge studentene fra oppstart og fram til det er satt sensur for masteroppgraven. Studentene følges gjennom de tre hovedfasene i studiet: Registrering og utfylling av en kontrakt som beskriver rettigheter og plikter, innlevering av oppgave og avslutning av masterstudiet.

Nettsiden endrer seg i takt med studentenes studieprogresjon, slik at de hele tiden får relevant informasjon. Siden virker også som et arkiv for innleverte masteroppgaver. Oppgavene er søkbare, med unntak av båndlagte oppgaver eller tilfeller der studenten ikke ønsker at oppgaven skal gjøres tilgjengelig.

Til administrativt bruk kan verktøyet brukes til å få oversikt over innleveringer, tidsfrister og karakterfordeling. - Systemet har forenklet hele oppfølgingsarbeidet av tidsfristordningen, fastslår Driessen.

God samfunnsøkonomi
Det var Det nasjonale fakultetsmøte for realfag som satte i verk prosjekt Tidsfrist på mastergrad i 2003. Prisbeløpet på en halv million kroner deles mellom realfagsfakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø og IME-fakultetet ved NTNU.

Priskomiteen berømmer institusjonene for å etablere et stramt og tydelig rammeverk for gjennomføringen av masterstudiet, samtidig som studentene blir fulgt opp tettere både faglig og administrativt. Ordningen medfører at ressursene kan brukes mer målrettet på studieprosessen.

Fakultetene som har innført tidsfristordningen opplever at gjennomføringsgraden har økt betraktelig. Rammen rundt tidsfristene gir en forutsigbarhet, som styrker muligheten til å bli ferdig innen normert tid og studentene kommer raskere ut i arbeid. Dette har også god samfunnsøkonomisk betydning, framhever priskomiteen.

Av Synnøve Ressem

Mer om kvalitet i utdanningen
Mer om DAIM