MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Anne Katharine Dahl: Om publiseringssystemet Escenic (7.5.07, 16:53)

I innlegg fra Merete Karlsen (24.april) og Øyvind Jakobsen (27.april) blir det stilt en del spørsmål angående Escenic, som er publiseringsverktøyet for NTNUs nye eksternweb.

For å forklare hvorfor Escenic ble valgt, må vi gå tilbake til høsten 2004 da NTNU valgte Oracle som portalrammeverktøy. To grunner for dette valget var ønsket om å lage en web som kan personaliseres, samt gjøre det lettere å hente ut og presentere informasjon fra universitetets sentrale datasystemer i webportaler. Dette gjelder f.eks informasjon om studieprogram og emner, som ligger lagret i Felles studentsystem (FS), men som brukere flest forventer å finne på NTNUs åpne websider.

Tre alternativer
Valget av Oracle Portal ga en klar føring på valget av publiseringssystem og CMS (Content Management System). Oracle anbefalte på den tiden bare to norske leverandører som skulle fungere godt sammen med Oracle Portal. Det var Enonic og Escenic. Et alternativ ville være at vi selv utviklet et publiseringssystem med basis i portalrammeverket, men det ble vurdert som uforholdsmessig ressurskrevende.

Etter en sammenlignende vurdering, ble Escenic vurdert som det beste alternativet. Hovedargumentet var at Escenic hadde best teknisk integrasjon med Oracle-rammeverket. I tillegg hadde denne leverandøren flest referansekunder som hadde tatt i bruk kombinasjonen Oracle Portal/Escenic (bl.a. Rikshospitalet og Bergen kommune).

Blant nettavisene er Escenic en av markedslederne. Deres publiseringssystem brukes blant annet til å drifte nettavisene til Adresseavisen, Aftenposten. Bergens tidende, Dagens næringsliv, Vårt land, samt til en rekke aviser i andre land. Escenic har imidlertid hele tiden hevdet at de satser like mye på sine portalkunder (deriblant NTNU), som på aviskundene.

Grundig gjennomgang
Da systemet skulle installeres ved NTNU, ble det etter hvert klart at integrasjonen mellom Escenic og Oracle Portal var mangelfull. Det måtte gjøres mange lokale tilpasninger. En testperiode hos NT-fakultetet viste også at brukerterskelen for verktøyene var uakseptabelt høy. I desember 2005 tok prosjektet derfor en "time-out", for å kunne foreta en ny, grundig gjennomgang av de tekniske valgene som var gjort. Den beste tilgjengelige IT-ekspertise ble konsultert, både internt på NTNU og eksternt.

I alt fem ulike veivalg ble utredet under time-outen. Konklusjonen i prosjektets styringsgruppe ble å fortsette med Escenic på Oracle portalrammeverk, men at verktøyene måtte tilpasses og forbedres. Et argument for ikke å bytte teknologi på dette tidspunktet, var at det ville bli veldig tids- og ressurs-krevende å starte arbeidet med eksternweben nærmest på nytt.

Dårlig integrasjon
Vår erfaring er at Oracle Portal og Escenic hver for seg er gode verktøy, men de er ikke godt nok integrert med hverandre. Slik Karlsen og Jakobsen påpeker, må vi erkjenne at brukervennligheten for dem som legger ut informasjon er for dårlig. I tillegg sliter vi i perioder med teknisk ustabilitet.

Samlet sett, har vi i prosjektet vært nødt til å bruke langt mer ressurser enn planlagt på å utvikle teknologi. Det største problemet akkurat nå, er den såkalte menyeditoren som brukes for å generere lenkemenyer (navigasjon).

Dette er problemer som prosjektledelsen tar på største alvor. Det er beklagelig hvis det er slik Øyvind Jakobsens skriver, at brukere er så irritert og frustrert at de gjør alt de kan for å unngå å bruke systemet. Det er likevel viktig å minne om at det så langt er lagt ut godt over 10.000 nettsider med de nye verktøyene. Vi mener også at det er bygget opp et godt system for brukerstøtte med et omfattende kurstilbud, veiledninger, brukerstøttesider på nettet og en helpdesk.

Jakobsen skriver at det knapt finnes dokumentasjon for systemet. Det er jeg ikke enig i. Det er laget en omfattende brukermanual for webmastere (77 s.) og for webkontakter (29 s.). Dokumentene kan lastes ned fra brukerstøttesiden.

Forbedringer kommer
Jeg ba i forrige innlegg om en viss tålmodighet hos dem som skal sende informasjon fra NTNU. Jeg er klar over at tålmodigheten allerede er tøyd langt og dette beklager jeg. Men det vil komme klare forbedringer framover. Fra ei lang liste over tiltak, vil jeg spesielt nevne følgende:

 • Det første som kommer på plass, etter styringsgruppens prioriering, er bedre tilgjengelighet for blinde og svaksynte.
 • Det jobbes aktivt for å forbedre menyløsningen.
 • Vi tester ut en ny versjon av Escenic (4.2.1), som ifølge leverandøren skal gi mye bedre brukervennlighet.

  Til slutt vil jeg poengtere at selv om vi vet at det er en del – forståelig – frustrasjon over systemet internt på NTNU, har vi mottatt mye positiv respons blant brukerne av våre nettsider – ikke minst fra hovedmålgruppen, som er potensielle studenter. Også fra konkurrenter og samarbeidspartnere blant universiteter og høyskoler har vi fått stor anerkjennelse etter at de nye nettsidene ble lansert, og vi har hatt en rekke av dem på studiebesøk for å høste erfaringer før de drar i gang egne lignende prosjekter.

  Et av hovedmålene med de nye nettsidene, har vært å bidra til god rekruttering til studier ved NTNU. Nesten hundre prosent av ungdommene som søker studieplass ved NTNU, oppgir at de finner informasjon på nettsidene våre. Årets positive søkertall er en indikasjon på at det målet langt på vei er nådd.

  Anne Katharine Dahl
  Informasjonsdirektør og leder for styringsgruppa

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv