MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU-ØKONOMIEN:
Millioner uten adresse (8.5.07, 12:43)

To millioner stipendkroner var avsatt til reise, undervisnings- og forskningsformål fra NTNU-fondene i år. Bare halvparten ble utdelt.

Verdien av tidligere gaver og legater som utgjør NTNUs fondsportefølje er i størrelsesorden 77 millioner kroner, og grunnkapitalen er i ferd med å økes til 80 millioner.

Deler av avkastningen er øremerket alt fra forskningsopphold i utlandet, til en årlig fest for studenter nettopp i dag, frigjøringsdagen 8. mai. (Det er for øvrig Stud Chem. Halvdan Wettres minnelegat som står for det festlige innslaget i porteføljen.)

FONDSSTYRET er bekymret for den dårlige søkningen, forteller Nils Christian Meland. En mer offensiv markedsføring vurderes nå.
Leser ikke teksten
I fjor var det avsatt 1,8 millioner til utdeling, men bare 763.000 kroner ble faktisk delt ut, i følge tall fra Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, som administrerer pengesekken for NTNU.

Det samme gjentok seg i år: av 1,945 millioner disponible legatkroner fant 963.500 kroner veien til søkernes bankkonti.

En knapp million går dermed tilbake til fondskapitalen.

Hvorfor klarer ikke NTNU å fordele disse midlene slik det er tenkt? Vil ikke studenter og forskere ha ”gratis” penger?

- Vi som driver med dette har en oppgave å gjøre på markedsføringssiden, sier seniorkonsulent Nils Christian Meland ved Økonomiavdelingen.

En annen årsak er at mange ikke leverer søknader som er relevante i forhold til de enkelte legatenes statutter.

- Det er nok ikke alle som leser retningslinjene godt nok før de leverer inn søknad om tilskudd fra legatene, forteller Meland.

Som eksempel trekker han frem Legat til Henrik Homans minne, som er blant NTNUs største med en grunnkapital på 26 millioner kroner.

LEGG ARBEID I SØKNADEN: - Bare søkerne kunne gjøre seg litt mer flid med søknadene, sukker Meland, som gjerne vil dele ut mer av midlene han disponerer.
- I år hadde legatet avsatt 495.000 kroner til utdeling, og førti søkere meldte seg på i kampen om midlene som er øremerket sivilingeniør- og arkitektstudenter. Men de færreste av søknadene oppfylte kriteriene. Faktisk ble kun 13.000 kroner fordelt på fire kvalifiserte søkere delt ut, forklarer Meland.

Ny sjanse i høst
I motsetning til de fleste andre legatene har imidlertid Homans legat utdeling to ganger i året, så Meland håper at flere tar seg tid til å lese gjennom retningslinjene og levere godt begrunnede søknader før fristen løper ut 1. september.

- Opplever NTNU noen særlig tilvekst til fondskapitalen utover den generelle avkastningen på de eksisterende fondene og legatene?

- Nei, vi får sjelden større gaver her ved universitetet, erkjenner Meland. – Det er ikke så mange rike folk her i Trondheim, og ikke vet jeg om de er særlig opptatt av NTNU, heller, avslutter økonomirådgiveren, som ikke vil ha noe imot om næringslivet eller noen av de mer bemidlede trønderne oppretter et par forskningspriser som virkelig monner.

Av Kenneth Stoltz
Foto Arne Asphjell

Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater