MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil innføre parkeringsavgift (10.5.07, 10:49)

Innføring av parkeringsavgift, iverksetting av papirbesparende tiltak og en egen bysykkelstasjon på Gløshaugen er bare noen av tiltakene Studenttinget mener skal bedre miljøet ved NTNU.

Studenttinget vedtok i går enstemmig ei innstilling om miljøsatsninga ved NTNU. Hovedbudskapet er at NTNU som institusjon må følge opp i sine egne strategier i praksis. Av sine seks satsningsområder fram mot 2020, er nettopp energi og miljø et viktig moment. Nå må NTNU stå fram som et eksempel til etterfølgelse.

- Vedtaket treffer godt mot Miljøutvalgets arbeid, og jeg er sikker på at dette er noe som vil bli lyttet til, sier Studenttingets leder, Martin Aspebakken Sværen, som er godt fornøyd med vedtaket.

BERØMMER ENGASJEMENTET: HMS-sjef Anne-Beth Holte har vært i tett dialog med Studenttingets utvalg under arbeidet med gårsdagens innstilling, og var tilstede under gårsdagens møte. Hun trakk fram miljøkoppen som et av fjorårets vellykkede miljøtiltak.
Ta miljøansvar
I arbeidet med gårsdagens innstilling har utvalget ligget tett opp til mye av det det allerede arbeides med fra ledelsens side. Mange av forslagene var overskuelige og gjennomførbare.

Studenttinget mener at både studenter, ansatte og besøkende må gis muligheten til å ta et miljøansvar for campusene. Derfor er miljøstasjoner for avfallssorterting ønskelig. Miljøsertifisering av interne enheter er også noe man skal arbeide mot.

Reduser papirbruken!
Det punktet som særlig egget studentene til diskusjon, var de planlagte papirbesparende tiltakene ved NTNU. Både miljøavgift og digital innlevering av oppgaver ble diskutert, og tinget fattet vedtak om at det skal arbeides for at digital innlevering skal være mulig i alle situasjoner der det er hensiktsmessig. Dessuten bør all informasjon ut til studentene sendes digitalt.

Miljøavgift bør vurderes innført etter at andre papirbesparende tiltak er innført.

Nytt initiativ for bysykkelstasjon
Det har tidligere vært arbeidet for at campus på Gløshaugen skulle få en egen stasjon for bysykler. Den gang strandet initiativet hos rektor, fordi reklamen på syklene strider mot det generelle forbudet mot reklame på campus.

Men som det ble innvendt fra salen i gårsdagens møte – det samme firmaet som reklamerer på bysyklene, har allerede store reklameboards på bussholdeplassen som ligger på campus. Derfor burde det ikke være noe til hinder for å gjøre et unntak fra regelen i denne saken.

SAKSBEHANDLEREN: - Gratulerer med et fantastisk vedtak i miljøsaken! sa Studenttingets saksbehandler i miljøsaken, Torun Hegre, da avstemninga var overstått. Hun tror studentenes stemme står sterkt og vil ha innflytelse.
Parkeringsavgift til besvær?
Parkeringsavgift innføres for alle parkeringsgodkjenninger. Avgiften må kunne ettergis ved spesielle behov.

Friskusdagen som ble arrangert av HMS-avdelinga ble trukket fram som et godt satsningstiltak for å redusere bilbruken til og fra campus. Da ble flere fra NTNU-ledelsen utstyrt med hjelm og sykkel, og sendt avsted som frontsoldater i miljøkampen. Slike tiltak vil Studenttinget ha flere av.

Bedre kollektivtilbud
Kollektivtrafikken har vært et ømt punkt for Trondheim i lang tid. At tilbudet kunne ha vært langt bedre enn det er i dag, burde ikke komme som noen nyhet. Både HMS-avdelinga og Studenttinget vil ha flere avganger til og fra campus.

Men Studenttinget tror altså at også andre virkemidler kan tas i bruk for å få ansatte og studenter ved NTNU ut av bilen om morgenen.

Nye tider er i vente.

Tekst og foto Trond G. Åm

Studenttingets vedtak i miljøsaken