MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Viggo Pedersen: Uheldig ressursbruk (10.5.07, 23:04)

Med interesse leser jeg i UA at Haugaløkken er positiv til mer litteratur i digitalt format.

Jeg er helt enig med Haugaløkken i at det er dårlig ressursbruk å bruke universitetsbibliotekarer med universitetsutdannelse til å stå og skanne gamle bøker.

Av de 190 hel- og deltidsansatte ved UBiT utgjør universitetsbibliotekarene en mindre gruppe. Det burde derfor være mulig å omprioritere bruken av noen av de ansatte til digitaliseringsoppgaver. Personalressurser kan spares ved å gjøre de fysiske bibliotekene ubetjent større deler av åpningstiden. Det kan også være aktuelt å sende litteratur til lavkostland, og få digitaliseringa utført der.

Det kunne være interessant å høre hva Haugaløkken mener om professor Jon Arne Sneli sitt forslag i UA 18.04 om å digitalisere Norges faglitterære skatter og tilby de på nettet?

Informasjonskompetanse har blitt et moteord som også brukes om det å finne, vurdere å bruke informasjon. Mange studenter er svært flinke til å finne frem til den informasjonen de trenger på egenhånd. De lærer også fort av hverandre. Datakunnskapene hos mange av studentene er formidable, og fullt ut tilstrekkelige til å kunne betjene søkemotorer og databaser.

Jeg er imponert over min 13 år gamle datter og den måten hun søker frem informasjon på nettet. Aktiv markedsføring av informasjonsressurser kan i mange tilfeller være en hjelp. Slik markedsføring kan like gjerne skje på nettet som i et fysisk bibliotek.

For å kunne skille mellom relevant og irrelevant, mellom god og dårlig informasjon er solide basis kunnskaper om det emne man skal ha informasjon om, helt avgjørende. Den veiledningen studentene får av faglærerne er svært viktig for å styrke studentene sin fagkunnskaper. Bearbeiding av informasjon er læring. Tilgang til informasjon er avgjørende for å ha noe å bearbeide.

Haugaløkken konkluderer med at et læringssenter i regi av biblioteket er en god løsning. Han nevner spesielt de mange dyktige rettlederne som finnes blant bibliotekpersonalet.

Mener Haugaløkken at bibliotekpersonale skal overta faglærernes rolle som formidler av studierelatert læring?

Når studentene skal ut i arbeidslivet vil de møte en realitet med virtuelle nettbaserte bibliotek der de må finne frem selv. Jeg kjenner mange forskere, ingeniører, økonomer og humanister som aldri har tatt kurs i informasjonskompetanse og allikevel tilfredsstiller sitt informasjonsbehov fullt ut på nettet. De har faktisk ikke hørt ordet informasjonskompetanse før. De har høy informasjonskompetanse, men bruker andre ord om det.

Professor Ingeborg Sølvberg sier i sitt innlegg i UA 07.03.06 at ideen om fysisk samlokalisering mellom arbeidsplass og dokumentsamling er foreldet. Hun sier videre at dagens digitale bibliotek er ikke knyttet til bygninger.

Hva mener Haugaløkken om at det integrerte bibliotek, som professor Stig Berge tar til orde for i UA 07.03.06?

Papiraviser, som Haugaløkken taler så varmt om, kan man nå abonnere på i pdf format der innholdet er identisk med det som står i papiravisa. Jeg mener det er uheldig ressursbruk å ha en rekke papiraviser i biblioteket sine hyller fordi det er arbeidskrevende, tar opp plass og belaster miljøet. Avis artikler kan søkes frem via søkemotorer og databaser.

Når det gjelder arealbruken ved NTNU så peker Haugaløkken på at biblioteket, de tilsatte (ved NTNU?) og ledelsen ved NTNU ønsker å bygge nytt universitetsbibliotek

På hvilket grunnlag er dette ønsket fremkommet?

Bibliotekfilialene til UBiT på Dragvoll, teknisk hovedbibliotek, medisin og realfag har hatt en nedgang i antall besøkende det siste året.

Jeg kjenner flere ved UBiT som mener fremtidens bibliotek er det digitale bibliotek. Jeg kjenner også mange blant de ansatte ved NTNU som har samme holdningen.

Utenfor NTNU stiller svært mange seg undrende til at offentlige midler brukes til å bygge fysiske bibliotek når nettbasert elektronisk informasjon er fremtiden.

På det grunnlaget fastslår jeg at meningene er delte når det gjelder spørsmålet om bygging av nytt universitetsbibliotek.

Jeg tror ikke nye bibliotekbygg er med på å styrke NTNU som et internasjonalt fremragende universitet.

Viggo Pedersen
Siv.ing marinteknikk

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv