MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NKUL 07:
Internett + dannelse = sant (11.5.07, 07:11)

Venstre-nestoren Odd Einar Dørum har sine tanker om hvordan den norske skolen skal se ut i framtida. I tre dager er Realfagbygget beslaglagt for å huse erfaringsutveksling om bruk av IKT i læringsøyemed.

FAKTA

NKUL 2007

 • Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring.
 • Avholdes i Realfagsbygget 10.-12. mai 2007.
 • Arrangeres ved NTNU for 13. år på rad, i samarbeid med en rekke statlige og private aktører.
 • 55 utstillere presenterer bl.a læremidler, programvare, utdanningstilbud og nett-tjenester fra offentlige og private utviklere av læringsressurser.
 • Målgruppene er bl.a lærere, skoleledere, ansatte i barnehager, aktører i voksenopplæringa, produsenter og leverandører, forskere, politikere og andre i utdanningssektoren.

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologien har ikke bare revolusjonert måten vi utveksler informasjon og kunnskap på. Den har også endret vårt forhold til oss selv og andre, og til kunnskapen som sådan. Hvilke konsekvenser vil det måtte få for tilegnelsen av kunnskap?

  Det er utgangspunktet når 1070 deltakere fra utdanningssektoren møtes med forskere, politikere og programutviklere for å utveksle erfaringer, lære nye grep i undervisninga, diskutere og kanskje utmynte de ideene som blir bærebjelkene i morgendagens skole.

  IKT – alltid en pedagogisk tanke bak
  I løpet av konferansen avholdes det et utall foredrag, sesjoner og verkstedsgrupper. Og spennvidden er stor: Her handler det om alt fra læreplaner og interaktive tavler, om hvordan mobiltelefonen faktisk kan være en ressurs i undervisninga, til musikkteknologi og digitale historiefortellinger.

  NKUL-GENERALEN: Aud Kvam har måttet avvise mange foran årets IKT-konferanse. Taket på 1070 deltakere er nådd forlengst, men hun forteller at det stadig dukker opp folk som feilaktig tror at de har mestret kunsten å påmelde seg over internett.
  Ole K. Solbjørg har sittet i programkomitéen til NKUL i flere år, og forteller om hvordan skolen forsøker å hente inn igjen det engasjementet som kan synes å sive ut til Facebook, YouTube og MySpace. Ikke bare redskaper til selvglad tidtrøyte; for de innebærer også en måte å dele og bruke kunnskap på som med fordel kan inndras i undervisninga.

  - Det vil alltid ligge en pedagogisk tanke bak IKT. Og kanskje er skolen i ferd med å kople seg på nå, sier han.

  Informasjonsrevolusjon viktigere enn teknologirevolusjon
  Skal vi tro Rita Westvik, som nå arbeider som seniorrådgiver i SINTEF Teknologi og samfunn, er det feil å overbetone de teknologiske implikasjonene av den revolusjonerende utviklinga vi er inne i.

  Sammen med Odd Einar Dørum og Bernt Pedersen, som er daglig leder i Microdaisy og har drevet med utvikling av pedagogisk programvare helt siden 1974, var hun invitert av NKUL for å debattere hvordan den nye teknologien påvirker oss som utdanningsnasjon.

  MØTEPLASS FOR LÆRERE: Ole K. Solbjørg, universitetslektor ved Seksjon for universitetspedagogikk og stipendiat ved NTNU Samfunnsforskning AS, har sittet i programkomiteen til NKUL i flere år. Konferansen er ei nyttig kopling mellom forskning og skole, men er først og framst en møteplass for engasjerte lærere som vil utveksle erfaringer, mener han.
  - Internetteknologien kommer til å handle mer om en informasjonsrevolusjon enn en teknologirevolusjon, hevdet hun.

  Når alle kan legge ut seg selv og sine meninger på internett, innebærer det to ting: For det første at det er en måte å kommunisere seg selv til verden på, og for det andre at objektene blir subjekter – mange mister makt. Det siste innebærer på den ene sida ei demokratisering av demokratiet:

  - På samme måte som videoen knuste kommunismen i Polen, er jeg sikker på at internett knuser kommunistpartiet i Kina, hevdet Dørum.

  Undergraver internettet lærerrollen?
  Men også demokratiseringa får i siste instans innvirkning på hvordan vi innretter undervisninga i skolene. Stipendiat Geir Kjetil Sandve, som innledet møtet, kom inn på hvordan ungdom definerer seg selv gjennom internett.

  For de såkalt digitalt innfødte – de som er født på midten av åttitallet og oppvokst med digitale medier - må et demokratisert internett hvor enhver har krav på anerkjennelse som den man er, også få følger for oppfatninga av hva kvalitet er.

  VISER SEG FRAM: Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) i Bergen, representert ved Vidar Pedersen og Frank Moe, er én utstillerne i Realfagsbygget.
  - Hvis man godtar dette premisset, spurte han, at elever idag forholder seg til kvalitet på en annen måte, hvordan skal man da forholde seg til dette i skolen?

  Odd Einar Dørum syntes ikke ubetinget at forholdene har endret seg siden han selv var elev.

  - Elever forventer å møte lærere som kan faget sitt, sa han. Og hvis vi lytter til dem vil vi se at de forventer en del gamle størrelser som overlever i framtidas skole.

  I 1961 leverte han en oppgave på Trondheim Katedralskole om den amerikanske borgerkrigen – på båndopptaker og illustrert med kart. Et dristig formvalg den gang, men læreren fikk ikke panikk av den grunn. Er man trygg på seg selv og lærergjerninga si, har man også den åpenheten og nysgjerrigheten som er avgjørende for å inngi respekt hos elevene.

  Mot et nytt dannelsesbegrep?
  Men det betyr ikke at IKT ikke bør få en avgjørende rolle i skolen. Digital kompetanse er ikke en annen virkelighet, men en naturlig del av den virkeligheten de fleste etterhvert er i. Westvik og Pedersen påpekte at elever idag ønsker mer feedback på det de gjør.

  DØRUM retter en pekefinger mot fagidioti.
  Da er det kanskje bare ønskelig at man også i skolesammenheng bør få anledning til å publisere på internett, og bruke det aktivt for å få tilbakemeldinger og nye innspill. Det åpner for læring som nettopp ikke kommer ovenfra og ned, men som konfronterer og åpner, og skaper nysgjerrighet.

  - Vi må ikke bli fagidioter, påpekte Dørum. Vi må bry oss om samfunnet utafor, og ha nysgjerrighet på det vi ikke kan. På Samfundet kommer det mer enn hundre mennesker til lørdagsmøtene. Og det er mange slike virkeligheter som eksisterer, men de må gjenerobres.

  Tekst og foto: Trond G. Åm

  På NKUL 07 sin hjemmeside kan du se og høre utvalgte foredrag i direkte overføring. Fredag klokka 9.00 foredrar professor Chrisanthi Avgerou, London School of Economics, om ”Relationship between ICT and Society”.

  NKUL 07