MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 11. MAI:
Trenger cash (11.5.07, 14:31)

TTO hadde bånnskrapt kasse. Nå får de seks friske millioner fra NTNU-styret.

I sak 32/07 om oppfølging av NTNU Technology Transfer AS (TTO), måtte Anne Kathrine Slungård for andre gang i dag tre ut av styrekollegiet, ettersom hun også er styremedlem av TTO.

Derfor vil hun ikke være med på behandlingen av rektors tilråding om å utvide selskapets aksjekapital med seks millioner kroner, men som tilhører kan hun ta med seg det øvrige NTNU-styrets signaler tilbake til TTO.

Kristin Dæhli har også tatt helg, slik at det er ni styremedlemmer som skal avgjøre denne saken.

IKKE HELT FORNØYD: - Jeg hører mange som ikke er så fornøyd med tjenestene de får hos TTO, og det skyldes i hovedsak for mye bruk av korttidsansatte traineer uten fagkompetanse, sier Terje Wahl.
Savnet regnskapsinnsyn
Terje Wahl: - Jeg ser at antallet registrerte ideer til TTO er mer enn halvert fra 2004 til 2006, fra 198 til 91 ideer. Samtidig har lønnskostnadene økt fra to millioner til ti millioner kroner. Kan TTO forklare denne utviklingen?

Jon Øyvind Eriksen: - Jeg kommer til å støtte tilrådingen om å bevilge seks millioner kroner til TTO, men når det er sagt, synes jeg styret langt tidligere skulle blitt orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet. Vi har heller ikke fått se regnskapet på forhånd. Slik jeg ser det, er selskapet på randen av insolvens. Men i lys av evalueringen av TTO, mener jeg det er riktig å gå inn med disse midlene.

Noen vil gi mer, andre mindre
Sverre Bugge Midthjell: - Nå har jeg ikke sett detaljene i regnskapet, men hvis jeg har forstått det riktig at arbeidskapitalen i selskapet er så lav, så bør styret vurdere om vi har mulighet til å gå inn med mer enn seks millioner.

DÅRLIG SAKSFREMLEGG, mener Svein Lorentzen (t.h.) om styrepapiret til TTO-saken. Morten Loktu (t.v.) er enig – notatet sier ingen ting om hvilke verdier som er skapt i TTO. - Men jeg føler at vi ikke har noe annet valg enn å styrke selskapets arbeidskapital i den situasjonen de er i nå, tilføyer Loktu.
Svein Lorentzen: - Dette er et veldig summarisk, frem-og-tilbake-dokument som ikke gjør meg så mye klokere – det kjennetegnes ikke akkurat av soliditet. Jeg vil ha en grundigere diskusjon av NIFU STEP-rapporten som har evaluert TTO før vi bestemmer oss for å bevilge mer penger. Med all respekt for at det er lettere å kritisere enn å skrive: dette er et svakt saksforelegg.

Morten Loktu: - NTNU er en gullgruve, og jeg er positiv til TTO og ideen bak selskapet. Det er nybrottsarbeid som jeg er imponert over at de har fått til. Men jeg vil sterkt anbefale at TTO velger en fokuseringsstrategi fremfor en breddestrategi. Jeg skulle også gjerne sett mer av regnskapet på forhånd, men slik jeg forstår det er det nå et være eller ikke være når det gjelder den økonomiske situasjonen i selskapet, og da har vi ikke råd til å la være å skyte inn de midlene som trengs.

Marit Arnstad: - Jeg vil også si at vi føler omsorg for TTO og ønsker at de skal lykkes. Men regnskapsunderlaget i tilrådingen til styret er noe tynt. Styret bør også etter min mening få opp en bredere diskusjon om hvordan vi skal følge opp eksternevalueringen fra NIFU STEP.

An-Magritt Jensen: - Jeg kommer til å stemme imot. Jeg opplever det som et sterkt press her i styret om å bevilge disse seks millionene. Men seks millioner sitter ikke så løst hos meg, særlig ikke i en situasjon hvor resten av universitetet må spare. Og diskusjonen i forkant har vært fraværende.

Pengene er underveis
Jensen ble likevel stående alene med sin skepsis til kapitalinnsprøytningen, da TTO til slutt fikk de seks millionene som rektor ba styret om å bevilge:

  • Punkt 1 i tilrådingen ble vedtatt mot An-Magritt Jensens stemme: "For å styrke NTNU Technology Transfer AS sin finansielle handlekraft, vedtar Styret at NTNU utvider selskapets aksjekapital med 6 millioner kroner."
  • Punkt 2 vedtatt enstemmig: "Styret tar til orientering arbeidet med å skape klarere rammebetingelser for kommersialisering ved NTNU."
  • Punkt 3 vedtatt enstemmig: "Styret tar til orientering arbeidet med å klargjøre NTNU Technology Transfer AS sin rolle i NTNUs samlede støtteapparat for nyskaping.

    Tekst og foto: Kenneth Stoltz og Arne Asphjell

  •