MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 11. MAI:
Sykefraværet økte i fjor (11.5.07, 13:23)

HMS-rapporten for 2006. ble tatt vel i mot av styret. Styrelederen foreslår at NTNU kjøper klimakvoter for alle sine flyreiser.

- Vi er i ferd med å bygge opp en HMS-kultur som vi vil få veldig mye glede av i organisasjonen, sa Anne Beth Holte, som redegjorde for HMS-rapporten for 2006 for et engasjert NTNU-styre.

GODE RÅD med på veien fra Jon Øyvind Eriksen (t.h.): – Det man måler må være relevant for det man ønsker å oppnå, sier Eriksen. - Åpenhet og oppfølging er også avgjørende. HMS-sjef Anne-Beth Holte (t.v.) noterte flittig de innspill som kom under møtet.
Jon Øyvind Eriksen: - Det man måler får man fokus på, og slik sett er denne rapporten et godt stykke arbeid. Dette kommer til å være et stort organisasjonsutviklingstiltak videre. Derfor har jeg lyst til å anbefale full åpenhet om resultater og oppfølging.

Sverre Bugge Midthjell: - Jeg vil først og fremst gratulere med et godt og lettfattelig dokument. Men når vi ser at sykefraværet ved NTNU har økt, faktisk har det vært en til dels betydelig økning, savner jeg en mer fyllestgjørende analyse av årsakene til det økte sykefraværet. Dette er vesentlig for å vite hvilke tiltak som kan iverksettes for å få ned sykefraværet (Les alt om sykefraværet i HMS-rapporten, se lenke over, journ.anm.).

Anne Beth Holte: - Nei, vi vet jo ikke konkret om årsakene til fraværet, men enhetene er blitt mye bedre til å følge opp sykefravær. Men det er mulig at inkluderende arbeidsliv og flere ansatte med lettere redusert arbeidsevne, kombinert med flere seniorer som står lengre i arbeid, kan være noe av bakgrunnen for at sykefraværet øker. Men vi vet ikke dette sikkert.

SE OPP FOR KJEMIKALIER: - Søk råd og læring eksternt, er Morten Loktus oppfordring, og lover at Statoil gjerne bistår med sine erfaringer. Han savner en grundigere analyse av eksponering for kjemikalier, spesielt i lys av Rosenborgsaken. Vi vil garantert få oppleve seinskader, mener han.
Kristin Dæhli: - Dette har vært et viktig arbeid, og det er godt utført. Jeg er spesielt glad for at rapporten slår fast at menneskene er NTNUs viktigste ressurs.

Arnstad vil kjøpe klimakvoter
Marit Arnstad: - Her var det mye nyttig informasjon, og også anvisninger om hva som skal skje fremover. Så til miljø: jeg synes mye av miljøarbeidet ved NTNU er preget av småting, som sykling til jobben og så videre, som er viktig, men veldig lokalt. I den store sammenhengen mener jeg at NTNU bør vurdere å innføre et system for å kjøpe klimakvoter når ansatte foretar flyreiser.

Anne Beth Holte: - Vi har faktisk henvendt oss til departementet om klimakvoter, men vi fikk inntrykk om at spørsmålet foreløpig var litt prematurt.

IMPONERENDE PRESTASJON: - Jeg håper at Universitetsavisa får med at SVT-fakultetet har gjort en imponerende prestasjon på dette området, og det i sterk konkurranse med Handelshøyskolen og BI, understreker Jon Øyvind Eriksen.
Vind i seilene for EVU
EVU-ansvarlig Frode Arntsen føyde seg inn i rekken de som fikk rosende ord i dagens styremøte.

Svein Lorentzen: Jeg registrerer med stor tilfredshet at etter- og videreutdanningsvirksomheten ved NTNU ble doblet i 2006.

Jon Øyvind Eriksen: - I et perspektiv hvor folk lever stadig lengre, er faktisk etter- og videreutdanning et utrolig viktig område, og her leverer NTNU bemerkelsesverdig gode resultater. Det er en helt imponerende prestasjon man har fått til ved SVT-fakultetet. HF har også gjort det meget bra.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz og Arne Asphjell