MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 11. MAI:
Live fra styrerommet (11.5.07, 09:37)

I dag: TTO, CiT, HMS og EVU. Fredag var det mer samstemmighet i campussaken enn det tidligere har vært i styret. Rektors nye campusplan ble vedtatt med ti mot en stemme.

Dagens åpne styremøte fra kl 10 i Hovedbygningen på Gløshaugen er ikke spekket med saker.

Derfor vil NTNU-styret få god tid til å diskutere campusutviklingsplanen, som nå ser ut til å nærme seg målstreken. Dersom rektors tilråding får tilslutning i styret, betyr det at NTNU er kun ett skritt fra ferdigstillelse av KS1-søknaden.

I dag skal styret si sin mening om en tocampusløsning med en kostnadsramme på 966 millioner kroner, med en alternativ minimumsløsning på 736 millioner kroner. Les mer om dette i rapporten Campusutvikling NTNU, behov og tiltak i tocampusløsningen.

NØYE MED HABILITETEN: Jon Øyvind Eriksen og Anne Kathrine Slungård stiller som varamedlemmer for de eksterne representantene Ådne Cappelen og Siri Beate Hatlen i dagens styremøte. Slungård fikk fri under behandlingen av dagens første sak, om campusutviklingsplanen.
TTO med skrantende lommebok
NTNUs satset stort på kommersialisering av forskningsresultater gjennom opprettelsen av randsoneselskapet NTNU Technology Transfer AS (TTO) i 2003. Sist høst ble selskapet evaluert i en hundre sider lang rapport av NIFU STEP, som maner til større nøkternhet omkring hvilke fremtidige resultater og inntjeningsmuligheter det er mulig å oppnå.

Ved stiftelsen av ble det påpekt at selskapet skulle finansieres av egen drift i løpet av få år. Nå antydes det i styrefremlegget at det kan ta 10-30 år før en TTO av denne typen blir selvfinansierende.

For å styrke NTNU Technology Transfer AS sin finansielle handlekraft, ønsker derfor rektor at styret skal si ja til at NTNU utvider selskapets aksjekapital med 6 millioner kroner.

Budsjettet til TTO er på 24 millioner i inneværende år.

NY TIDSALDER: - Vi i Norge må ta inn over oss at vi er på vei over i en ny energitidsalder, sa prorektor Astrid Lægreid, som innledet om NTNUs satsing på offshore vindkraft. - Vi vil legge grunnlaget for en satsing på ren energi, men også for norsk eksport, sa Lægreid.
Rapporter
Andre saker er orientering om årsrapporten for etter- og videreutdanning for 2006, og HMS-rapporten for 2006.

Universitetsavisa rapporterer direkte fra styremøtet i dag. Her er den fullstendige sakslista.

Orienteringssaker
Rektor Torbjørn Digernes åpnet med å orientere om at granskingsutvalget for Rosenborgsaken vil avgi sin rapport 1. august i år. Digernes fortalte om et godt samarbeid mellom NTNU og utvalget, og sa at organisasjonen ser fram til utvalgets konklusjoner over sommeren.

Havgenerert kraft fra vind og bølger, er et samarbeidsprosjekt som NTNU og Noriss ønsker å få myndighetene med på.

FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ er et stikkord for utbyggingen som nå skal skje på Dragvoll. Det dreier seg om vel 16.000 kvadratmeter nytt areal og renovering av vel 10.000 kvadrat. - En kraftig styrking av lærings- og arbeidsmiljøet, understreket rektor.
- Dette synes jeg er et fantastisk flott initiativ, sa Rigmor Austgulen om prorektor Astrid Lægreids redegjørelse for prosjektet.

- Dette er et helt opplagt tema som NTNU skal engasjere seg i, men jeg vil gjerne vite litt mer om hvordan man har tenkt å trekke grenseoppgangene mellom forskningen og kommersialiseringen i dette prosjektet, ba An-Magritt Jensen.

- Vi skal ikke drive business og føre industrialiseringen helt til mål. Vår rolle er å bidra med forskning og legge grunnlaget for mulighetsstudien ”Ren energi til ren industri”, svarte Lægreid.

- Vi håper at prosjektet blir tatt til etterretning i revidert statsbudsjett – dette er viktig for landet, sa Marit Arnstad, før hun rettet oppmerksomheten mot sak 33/07, campusutvikling NTNU.

STYREREPRESENTANTENE lytter til rektors gjennomgang av campusplanen. Svein Lorentzen (t.v.) uttrykte skuffelse over at fokus så sterkt er flyttet fra Dragvoll til Gløshaugen, men ga likevel ros for det grunnlagsarbeidet som er gjort og støttet forslaget til vedtak. - Kanskje kan vi for en gangs skyld få et enstemmig vedtak i campussaken, spurte han.
Campusutvikling ett år senere
- Det er nesten på dagen ett år siden vi vedtok campusutviklingsplanen her i styret, innledet rektor Torbjørn Digernes med da han gikk løs på gjennomgangen av campusplanens status per mai 2007.

Etter rektors powerpointpresentasjon var det klart for styredrøfting av rektors tilråding.

Svein Lorentzen: - Jeg er nok lei meg for og bekymret over at denne saken har fått en helt annen profil enn det som var utgangspunkt og hovedfokus for tocampusløsningen. Det vi nå presenteres er en formidabel satsing på Gløshaugen som langt overgår det vi ser på Dragvoll. Men, og her kommer mitt positive bidrag, jeg kommer til å stemme for det forslaget som foreligger i dag. Det har vært en helt annen prosess i campusutviklingssaken det siste året. Vi har fått arbeidsro og medvirkning i hele prosessen, og derfor vil jeg benytte anledningen til å takke prosjektadministrasjonen ved Inge Fottland og Lise Sagdahl - som har fått mye oppmerksomhet underveis - for et svært godt arbeid i det siste året.

Kristin Dæhli: - Jeg vil rose rektor for en ryddig og god fremstilling. Prosjektledelsen har vært opptatt av involvering og forankring, og prosjektet fremstår nå som behovsorientert. Det er veldig bra. Samtidig er økonomien i prosjektet blitt mye mer edruelig.

SIGNALBYGGET i Hesthagen blir veldig viktig, mente Morten Loktu. For oss fra næringslivet er det viktig å få etablert oss i nærheten av campus – dette er en internasjonal trend som er viktig for NTNU, konstaterte han. – Det blir ikke et enstemmig vedtak, kunngjorde imidlertid An-Magritt Jenssen (t.v.) da hun fikk ordet.
Jensen sier nei
Morten Loktu: - Jeg synes det er veldig gledelig å se dette resultatet som springer ut av tocampusvedtaket styret gikk for i fjor. Forslaget som foreligger har stor troverdighet.Slik prosjektet nå har blitt, har jeg stor tro på at styret kan samle seg om dette.

An-Magritt Jensen: - Det blir ikke et enstemmig vedtak, Morten. Jeg kommer til å stemme imot. Og det er fordi jeg har et annet universitetspolitisk syn. Prosjektet Innovation Village tar 25 prosent av hele budsjettet, og tar veldig stor plass, mens Dragvoll kommer dårlig ut i forhold. Jeg mener ikke universitetets oppgave er å drive kommersialisering, eller i hvert fall ikke at det skal være så fremtredende. Jeg reagerer også på at det nyåpnede bygget 6B på Dragvoll inkluderes i campusutviklingen. Det er ikke riktig å trekke det inn i opprustningen av Dragvoll, for dette bygget var jo bestemt lenge før campusprosjektet.

- DJUPEDAL-EFFEKTEN - det ordet skal jeg bruke ofte, proklamerte Terje Wahl.
Terje Wahl: - Jeg har stor respekt for An-Magritts synspunkter, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i alt hun sier. Men jeg er slett ikke bekymret for at styrevedtaket eventuelt ikke blir enstemmig. En liten kommentar til Svein: at det vil brukes mer penger på Gløshaugen henger blant annet sammen med mer kostbare laboratorier. Djupedal-effekten gjør nok at vi må belage oss på at minimumsløsningen er mest aktuell for NTNU.

Jon Øyvind Eriksen: - Det er prisverdig at det er kommet et forslag på bordet som jeg opplever som samlende og som har identifisert og tatt hensyn til de umiddelbare behovene for universitetet. Men jeg håper at den omtalte ”Djupedal-effekten” ikke vil slå til, og at vi også kan realisere planene som går ut over minimumsløsningen. Dette vil være svært viktig for at NTNU skal sine ambisiøse mål.

- JER ER UENIG i den sterke prioritering av Innovasjonssenteret i Hesthagen, sa An-Magritt Jenssen. Studentrepresentant Sverre Bugge Midthjell var også skeptisk til at så mange prioritet 2 og 3-tiltak for Gløshaugen var tatt med i minimumsløsningen.
Marit Arnstad: - Jeg synes rektor har gjort en storartet jobb det siste året med å forankre prosjektet. Behovet har kommet nedenfra og opp, og det har vært helt nødvendig for en god prosess. Jeg vil støtte tilrådingen i dag, og er glad for at så mange i styret ser ut til å ville gi sin tilslutning i dag.

An-Magritt Jensen: - Som jeg hører, vil jeg bli en veldig spinkel motstemme i avstemningen. Jeg er først og fremst uenig i den sterke prioriteringen av satsingen på innovasjon, og dette vil jeg ha med i en protokolltilførsel.

Astrid Pihl: - Men jeg skulle ønske at du kunne stemme for resten av tiltakene, An-Magritt, eller i hvert fall si noe mer om hva du vil ha, og ikke bare si hva du er imot.

Torbjørn Digernes: - Jeg er glad for tilbakemeldingene fra styret her i dag. I dette prosjektet har vi måttet finne en balanse mellom alle ønsker og hensyn som i noen tilfeller går mot hverandre. Når det gjelder det nye bygget i Hesthagen, så vil jeg si følgende: det er først og fremst nye arealer for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og øvrige økonomimiljøer som skal legges inn i 6.300 av de 9.300 kvadratmeterne. Dette vil blant annet gi bedre arbeids- og læringsmiljø, og frigjøre arealer på Gløshaugen. De siste 3.000 m2 er tenkt å samle og huse nyskapingsmiljøene som er viktige for NTNU. Jeg mener det vil gi en dårlig signaleffekt å ta nybygget i Hesthagen ut av minimumsløsningen.

- Da skal vi stemme over rektors tilrådning i tre punkter... Og tilrådingen er enstemmig vedtatt, mot en stemme. Nei, hvordan kunne jeg si noe sånn, sa Arnstad og ristet på hodet.

Et samlet NTNU-styre, minus An-Magritt Jensen, gikk altså inn for den nye campusplanen.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz og Arne Asphjell