MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Hegre og Sværen: Nominasjon til NTNUs Likestillingspris (21.5.07, 11:14)

Studenttinget NTNU ønsker å nominere Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming til NTNUs Likestillingspris 2007.

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming arbeider for at studenter med funksjonsnedsettelser skal få en så god studiehverdag - fri for hinder - som mulig.

Med begrepet studenter med funksjonsnedsettelser menes bl.a. synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, studenter med lese- og skrivevansker, kroniske sykdommer, belastningsskader og midlertidige motoriske vansker (senebetennelse, armbrudd etc).

Dette er studenter som ikke har like muligheter som andre studenter til å delta i læringsprosessen. De blir funksjonshemmede på grunn av et lite tilrettelagt læringsmiljø. Rådgivningstjenesten jobber for at alle studenter skal kunne delta på så likt grunnlag som mulig, uansett forutsetninger.

Hvor mange studenter det dreier seg om varierer fra år til år. I 2005 søkte 1602 studenter om tilrettelagt eksamen, i 2004 og 2003 var tallene 1560 og 1430.

Om tildelingen av prisen står det:
”Prisen vil gå til det fakultet, institutt, fagmiljø eller gruppe som på en aktiv måte har satt i verk tiltak eller aktiviteter som bringer likestillingsprosessen videre, gjerne på ny eller utradisjonelle måter. Utover dette hovedkriteriet er handlingsplanens mål og forslag til tiltak det som vil bli lagt til grunn for fordelingen.”

Rådgivningstjenesten har jobbet med likestillingstiltak for studenter i mange år, med hovedmålet at alle studenter skal kunne delta i læringsprosessen på så likt grunnlag som mulig. Dette er et svært viktig arbeid for de studentene det gjelder, og gjør det mulig for flere ungdommer som ønsker det å studere ved NTNU enn det ville vært uten rådgivningstjenestens arbeid.

Det jobbes med flere spennende prosjekter i rådgivningstjenesten, et eksempel er prosjektet for overgangen mellom studier og arbeidsliv for studenter med funksjonsnedsettelser som er et samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag og NAV. Intensjonen med prosjektet er å gi bistand og tilrettelegging i overgangen fra studier til arbeidsliv. Hovedmålet er at deltakerne skal få relevant arbeidspraksis og/eller jobb etter utdanning.

Rådgivningstjenesten jobber med likestilling på en inkluderende og individbasert måte. Det legges ned mange timer for at den enkelte student skal få hjelp til å studere ved NTNU ut i fra sine behov.

Rådgivningstjenesten består av kun to årsverk og det bygges nære relasjoner mellom rådgiver og student, som ofte varer studietida ut. Dette arbeidet er utrolig viktig for de det angår, men også for NTNU som helhet – målet om å ”rekruttere fremragende studenter og forskere gjennom å tilrettelegge attraktive studietilbud og skape konkurransedyktige arbeidsbetingelser og læringsmiljø” (fra NTNUs strategiplan frem mot 2020) kan bare nås ved at rådgivningstjenesten fortsetter sitt viktige arbeid for denne studentgruppen.

Torun Hegre, Utdanningsansvarlig nestleder
Martin Sværen, Leder

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv