MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Likestilling i 2020? (7.6.07, 11:42)

- Vi har balanse mellom kjønna når det gjeld vitskapleg tilsette i 2020, er prorektor Astrid Lægreids stalltips. Onsdag var kjønsbalanse i Akademia konferansetema.

KARI MELBY var leiar for komiteen.
”Balansekunst” var tittelen på dagskonferansen som vart arrangert i Rådssalen i hovudbygget på Gløshaugen onsdag. Utgangspunktet var i arbeidet til ”Komité for integreringstiltak – kvinner i forsking 2004-2006.”

Konferansen vart opna av prorektor Lægreid. Leiar for utvalet, prodekan ved HF Kari Melby, innleia til debatt over tittelen ”Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter.”

Tidlegare prorektor ved Universitetet i Oslo, Anne-Brit Kolstø, fortalde om røynslene ein der ha hatt med tiltak for å få kvinner fram i vitskaplege stillingar, medan likestillingsrådgjevar ved NTNU, Svandis B. Vestmann, oppsumerte stoda her ved universitetet.

Flinke strebarar?
Så vart forsamlinga utfordra av professor Knut H Sørensen, som innleia over emnet ”NTNUs flinkhetskultur, et likestillingsproblem?” Svaret hans var eit klart ”ja.”

Auka bruk av tellekantar og kvantitativ måling skapar ei form for strebarkultur som rammar kvinner i akademia hardast, hevda han.

VIL ØKE TEMPOET I LIKESTILLINGSARBEIDET: Frå venstre: Svandis B. Vestmann, Astrid Lægreid og Anne-Brit Kolstø.
Finland og Portugal best
Statistikken syner at kvinner utgjorde 17 prosent av alle professorane i 2005, medan talet talet var 12 prosent i 1999.

Humaniora har flest kvinnelege professorar – 28 prosent – medan teknologi kjem dårlegast ut, med seks prosent.

Best i Europa er Finland og Portugal med noko over tjue prosent.

Kva må gjerast?
Mellom tilrådingane komiteen kjem med overfor departementet, kan nemnast:

  • Andel kvinner i nytilsette vitskaplege stillingar, fordelt på fag, må bli innrapportert til departementet.
  • Likestilling må integrerast i finansieringssystemet.
  • Kartlegge kva for høve ein har til å innføre positive særtiltak for det underrepresenterte kjønn, ut frå gjeldande praksis i EFTA-domstolen.
  • Evaluering av Kvalitetsreformens konsekvensar for ulike likestillingsmål.
  • Sette i verk treårig nasjonalt prosjekt for utvikling av utvikling av akademisk leiarskap i likestillingsperspektiv.

    Tekst og foto: Tore Oksholen

  •