MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET 18. JUNI:
Uoppnåelig kvinnemål? (18.6.07, 13:07)

Økonomistyringen går på skinner, men kvinnerekrutteringen står på stedet hvil, viser årets første tertialrapport for NTNU.

Direktør for økonomi og eiendom, Frank Arntsen, orienterte om at NTNU har innført et støttesystem for oppfølging av universitetets strategiske og økonomiske mål. Departementet har også blitt skarpere på risikostyring, kunne han fortelle.

Usikkerhet om KS1
- Prognosene forteller oss av vi kommer til å ha rundt 50 millioner i ubrukte ressurser ved utgangen av året, mens Forskningsrådmidler stående på konto antakelig vil være 125 millioner, sa Arntsen, som fikk unison skryt fra styret for økonomirapporteringen.

- Når det gjelder campusutviklingen er vi innenfor de rammene som er gitt til prosjektet. Men det hefter noe usikkerhet vedrørende Kunnskapsdepartementets krav til KS1-prosessen, påpekte direktøren for økonomi og eiendom.

- Dette er første gang vi får strategiske mål og økonomistatus i samme form. Veldig bra! sa Rigmor Austgulen.

STUDENTREPRESENTANTENE Astrid Elisabeth Pihl (midten) og Sverre Bugge Midthjell (t.v.) deltar aktivt i diskusjonene i sitt siste styremøte. Fra første juli overtar nye studenter deres i styret. Til høyre økonomidirektør Frank Arntsen, som kan ta sommerferie i visshet om at økonomistyringen blir stadig bedre ved NTNU.
NTNU får ikke nok kvinner
Den lave kvinneandelen blant faste vitenskapelig ansatte, knapt 22 prosent, ble imidlertid gjenstand for grundig diskusjon.

- Ett mål blir i følge rapporten ikke nådd: rekruttering av kvinner. Det er heller ikke foreslått revidert mål. Det kan vi ikke slå oss til ro med, mente Jon Øyvind Eriksen.

Målet er en kvinneandel på 30 prosent i 2010, et mål som ifølge rapporten blir svært vanskelig å nå slik situasjonen er i dag.

Sverre Bugge Midthjell: - Jeg er kritisk til å redusere måltallet for økningen av rekrutteringen av kvinner i akademia. Jeg vil heller spørre om eventuelle tiltak for å nå målet.

- Vi ser at dette er krevende. Skal vi nå målet om 30 prosent innen 2010, krever det at vi nesten bare ansetter kvinner i vitenskapelige stillinger i perioden. Vi må se på realismen i dette, svarte Astrid Lægreid.

- Kvalifikasjonskravet kan vi ikke gå på akkord med, kommenterte Torbjørn Digernes.

Kristin Dæhli: - Når det gjelder kvinneandelsmålet ser vi at det er tilfeller av uventede lekkasjer blant kvinnelige vitenskapelige ansatte. Hva gjør man for å forhindre dette tapet av kvinnelige ansatte?

Frank Arntsen: - Hvor langt kan man komme hvis man iverksetter ekstra tiltak? Dette synes jeg er et viktig spørsmål for augustmøtet. I det styremøtet vil vi komme vi med en realismevurdering for en del av indikatorene i planen.

Med kvinneproblematikken på blokka til neste styremøte, ble rapporten for 1. tertial 2007 tatt til etteretning av styret.

Digernes orienterte deretter styret om status i Rosenborg-saken - se egen sak.

Av Kenneth Stoltz og Tor Harald monsen

Les mer om styresakene her