MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Skal granske forskningsfusk (4.7.07, 10:06)

Rigmor Austgulen blir nestleder i regjeringoppnevnt utvalg som skal granske uredelig forskning.

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning trådte i kraft 1. juli. Kunnskapsdepartementet har fra samme dato oppnevnt et nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning, går det fram av en pressemelding fra departementet.

Sikre etisk standard
– Med bakgrunn i de siste års saker om forskningsjuks er det svært viktig at vi nå har fått på plass en forskningsetikklov og et granskingsutvalg som kan bidra til at norsk forskning holder en høy etisk standard, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i pressemeldingen.

Granskingsutvalget, som skal ledes av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen, skal behandle saker som gjelder vitenskapelig uredelighet.

Loven definerer dette som: "Forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.”

Forebygging viktig
Mindre alvorlige saker skal behandles på lokalt nivå, det vil si ved forskningsinstitusjonene. Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver:

 • Vurdere og behandle konkrete saker hvor det er mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning.
 • Bidra til at en forsker som urettmessig har fått sitt navn knyttet til en påstand om uredelig forskning, får gjenopprettet sitt omdømme.
 • Samarbeide med institusjoner, bedrifter og oppdragsgivere om behandlingen av sakene. Utvalget skal også samarbeide med de nasjonale forskningsetiske komiteene og bidra i arbeidet med å forebygge vitenskapelig uredelighet.

  Rettssikkerheten for dem som blir innklaget for utvalget er spesielt ivaretatt. Det skal derfor være anledning til å klage på utvalgets uttalelser, og dette er slått fast i loven.

  I samspill med ny lov
  Forskningsetikkloven er en rammelov som gir bestemmelser om ulike komiteer og utvalg for behandling av forskningsetiske spørsmål. Fra 1. juli trådte også den tilhørende forskriften i kraft.

  Den gir regler om oppnevning og saksbehandling i de forskjellige komiteer og utvalg etter loven.

  – Forskningsetikkloven skal bidra til at forskning i både offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjent etiske normer, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

  Austgulen nestleder
  Følgende medlemmer er oppnevnt til Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (kortform: Granskingsutvalget):

 • Professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen, leder
 • Professor Rigmor Austgulen, NTNU, nestleder
 • Rektor/regiondirektør Edel Storelvmo, Høgskolen i Narvik/NHO Nordland
 • Førsteamanuensis Monica Martinussen, Universitetet i Tromsø
 • Dekan/førsteamanuensis Tor Hauken, Universitetet i Stavanger
 • Professor Ragnvald Kalleberg, Universitetet i Oslo
 • Dosent Sighild Westman-Naeser, Uppsala, Sverige

  Som varamedlemmer er oppnevnt:

 • Førsteamanuensis Cathrine Holst, Universitetet i Bergen
 • Direktør Dag Slotfeldt-Ellingsen, SINTEF
 • Professor Ingar Olsen, Universitetet i Oslo
 • Ass. instituttsjef Sønneve Ølnes, TØI

  Utvalget oppnevnes for fire år av gangen, og første oppnevningsperiode er 1. juli 2007 – 30. juni 2011.

 •