MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU dropper engelsk motto (27.6.07, 23:16)

Informasjonsavdelingen ved NTNU har besluttet å fjerne kjennemerket ”Innovation and creativity” fra alle engelske nettsider og offisielle maler.

NTNU skal altså ikke markedsføres under dette mottoet i utlandet lenger. Men "Det skapende universitet" skal fortsatt beholdes for å profilere NTNU i Norge.

Fyndord ble fy-ord
Noe av årsaken til at "Innovation and creativity" nå droppes, er de mange negative reaksjonene dette mottoet har vakt innad i organisasjonen i de knappe tre årene det har vært i bruk.

Det er foreløpig ikke endelig avgjort om det skal komme et nytt motto, eller om det simpelthen skal stå NTNU – Norwegian University of Science and Technology.

Er det enkle ofte det beste? Vi gikk til Jan Erik Kaarø, seniorrådgiver i Informasjonsavdelingen, og en av dem som var med og utformet kommunikasjonsplattformen i sin tid, for svar.

INGEN SKAM Å SNU, sa tidligere informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl i fjor høst, og lovte å undersøke nærmere om begrepet "Innovation and creativity" ble forstått og ga de rette assosiasjonene til de internasjonale målgruppene.
Arkivfoto: Arne Asphjell / NTNU Info
Ikke helt vellykket oversettelse
- Hva er bakgrunnen for at dere endrer NTNUs engelske motto?

- Det er flere årsaker til at vi går bort fra "Innovation and creativity", svarer Kaarø.

- Vi har slitt med å finne en god oversettelse av "Det skapende universitet". Vi vet også at NTNU er lite kjent i utlandet unntatt i meget avgrensede målgrupper. Et tredje argument for å sløyfe ”Innovation and creativity” er kritikken som har kommet fra en del av dem som skal bruke NTNUs trykksaker, lysark med mer.

- I Norge har de fleste hørt om det universitetet som ligger i Trondheim, og her er det derfor lettere å bygge en merkevare omkring navnet vårt ved hjelp av et slagord som forteller noe om hva NTNU er, ut over bare akronymet, fortsetter Kaarø.

- Vi vurderer det slik at det i den stadig skjerpede konkurransen i Norge, spesielt om å rekruttere gode studenter, er viktig å posisjonere NTNU ovenfor potensielle søkere, og markere hvordan vi skiller oss ut fra de andre universitetene.

FIKK VILJEN SIN: - Jeg, og mange med meg, er meget fornøyd, sier David Nicholson, som vil droppe også det norske mottoet. - Under symbolet for NTNU kan man simpelthen skrive “Trondheim”, mener Nicholson fra Institutt for kjemi.
Arkivfoto: Elin Fugelsnes / NTNU Info
Origami-motto
Det er for øvrig slett ikke uvanlig at både universiteter og private selskaper bruker slike slagord for å bygge kunnskap om seg selv hos allmennheten, skal vi tro Kaarø, som serverer et lite knippe eksempler de fleste vel har hørt om.

 • Harvard: Veritas (Sanning)
 • MIT: Mens et Manus (Tanke og hånd)
 • Adidas: Impossible is nothing
 • Apple: Think different
 • Nokia: Connecting people

  MIT har til overmål tatt den helt ut, med denne instruksjonsfilmen som lærer deg å lage origami-versjonen av logoen sin!

  I tenkeboksen
  Men tilbake til NTNU:

  - Hva nå, vil det komme noe nytt til erstatning for ”Innovation and creativity”?

  - Vi har diskutert om vi skal innføre "Trondheim" i logoen når den brukes i utlandet, fordi bynavnet vårt antagelig er mer kjent enn navnet på universitetet. Men dette er ikke avgjort ennå. Inntil videre bruker vi logo pluss universitetsnavnet skrevet fullt ut på engelsk, sier Kaarø.

  - Man skal ikke sjonglere for mye med en logo. Derfor ønsker vi å tenke oss godt om og samle fakta om mulige konsekvenser, før vi eventuelt endrer den engelske logoen igjen, forklarer han videre.

  - Hvem står bak denne beslutningen?

  - Beslutningen tok vi for en måneds tid siden i Informasjonsavdelingens ledergruppe, og den fikk tilslutning fra rektoratet kort tid etter. Vi har ventet med å informere om endringen innad på NTNU, blant annet fordi vi trenger tid på å endre en del av materiellet som vi selv har ansvaret for, slik som brosjyrer, lysark og websider. Fortsatt er vi ikke helt i mål med alle oppdateringer. Når dette er klart vil det bli lagt ut melding på Innsida, forsikrer Jan Erik Kaarø.

  FIKK VILJEN SIN: - Jeg er meget fornøyd med beslutningen om å stryke mottoet fra den engelske teksten, og jeg mener bestemt at ingenting bør komme i tillegg eller istedenfor, sier Ruth Sherry fra Institutt for moderne fremmedspråk.
  Arkivfoto: Arne Asphjell / NTNU Info
  Motstandere fikk viljen sin
  Universitetsavisa har foretatt en kjapp nett-enquête blant noen av de ivrigste deltakerne i ”slagord-debatten”. Er de fornøyde med beslutningen om å stryke "Innovation and creativity" fra de engelske sidene og malene, og hva kan eventuelt erstatte det noe utskjelte mottoet?

  Knut H. Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier: - Ja, jeg synes det er et skritt i riktig retning, og jeg ser ikke behov for noe "motto". Et universitet er et universitet, og det er en tåpelig misforståelse å tro at man kan lage én merkevare ut av noe som er et komplisert konglomerat av "produkter". Slik sett kunne en jo drømme om at "Det skapende universitet" også ville forsvinne, men Informasjonsavdelingen har tydeligvis stor glede av å gjøre oss som jobber i frontlinjen for NTNU flaue.

  Sigmund Kyrre Ås, tidl. NTNU, nå SINTEF: - Godt at Informasjonsavdelinga høyrer på innspel. Eg har mindre problem med "Innovation and creativity" enn "Det skapende universitet". Ved første lesning ser det ut som NTNU er det einaste skapande universitet. Dette er ikkje så reint lite arrogant overfor andre universitet. Dersom ein prøvar å analysere innhaldet kjem ein – heldigvis kanskje? – ikkje så langt. Er det studentar som blir skapt? Forskning? Nye bedrifter? Uansett er dette resultat som er forventa av alle universitet, så mottoet blir berre pinlig og platt i staden for inspirerande.

  Guttorm Sindre, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap: - Dette er ei bra avgjerd. Eg har ikkje på sparket noko forslag til anna motto, men dersom det skal kome eit nytt bør det vere eitt som gir eit seriøst inntrykk og ikkje verkar skrytete. Men dette siste problemet gjeld jo i enda større grad det norske mottoet. Når eg har halde foredrag på internasjonale konferansar har eg sjølv brukt ei modifisert utgåve av PowerPoint-malen der eg har skrive "Trondheim, Norway" i staden for "Innovation and Creativity" – dei fleste rundt om i verda veit jo elles ikkje kva NTNU er eller kvar det ligg.

  Lars Johan Materstvedt, Filosofisk institutt: - Svaret er "ja". Og at ingenting bør komme i stedet. Ingen universitet med respekt for seg selv, og for sine medarbeidere, opererer med fjollete og intetsigende slagord. Nå må rektor vise seg som en mann, og egenhendig og egenrådig ta neste, logiske steg: Hiv også det norske, tåpelige slagordet i søppelbøtta. Gjør han det, skal han få en fin presang av meg. Selv bruker jeg den gamle, og smakfulle, PowerPoint-malen både nasjonalt og internasjonalt; den med en blå stamme i venstre marg, kun med NTNU på. Dermed utviser jeg sivil ulydighet. Hvis flere har lyst til å være medskyldige i denne forbrytelsen, er det bare å sende meg en email, så skal de få kopier av malen til eget bruk. Hvis man vil være lovlydig, kan man eventuelt vente på den nye engelske malen, og bruke denne i Norge også - dersom den blir slagordfri, da.

  Av Kenneth Stoltz

 •