MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Sa opp i protest (10.8.07, 07:48)

RENATE-leder Odd Lauritzen sa opp jobben sin før ferien. I sitt oppsigelsesbrev angir han dårlig behandling fra Kunnskapsdepartementets side som årsak til at han trekker seg fra stillingen.

Lauritzen innleder sitt oppsigelsesbrev til Kunnskapsdepartementet med følgende kraftsalve: ”Departementets, ved embetsverket, sin motvilje og aktive motarbeidelse over år har satt sine spor. Dette gjelder særlig vårt engasjement innen teknologi og design.”

- Begeret ble fullt, konstaterer Lauritzen, og utdyper for Universitetsavisa årsaken til at han går fra borde.

SKEPTISK: - Ved at RENATE er samlokalisert med Skolelaboratoriet og Matematikksenteret, har vi et godt faglig fellesskap her i Realfagbygget, påpeker Odd Lauritzen, som mener det er svært beklagelig hvis RENATEs oppgaver blir lagt til Naturfagsenteret i Oslo.
Vingeklippet av departementet
- Gjennom flere år har vi i samarbeid med NITO arbeidet for å få innført teknologi og design i skolen, og det har vi nå klart. Dette er nå obligatorisk for alle, og integrert i eksisterende fag. Vi har fått i gang en omfattende etterutdanningsvirksomhet for lærere. Da er det mildt sagt meget frustrerende å bli innkalt på teppet hos Departementet og må skolerett for å forsvare våre aktiviteter som er nedfelt i Realfagsplanen og RENATEs mandat. Samtidig får vi høre at dette får vi ikke bruke midler på i vårt videre arbeid, men bare drive med kortsiktige rekrutteringstiltak, sier en frustrert Lauritzen.

- Det at vi nå bare skal satse på kortsiktige tiltak, vil ødelegge aktiviteten RENATE har drevet, hele vårt nettverk blir borte, samarbeidet med NHO og næringslivet – alt vi har bygget opp blir revet ned, beklager Lauritzen.

– Og vi har fått svært gode tilbakemeldinger på det vi driver med, legger han til. – Det kan ikke være kvaliteten det er noe å utsette på.

FAKTA

RENATE
er et nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag. Senteret ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2000 for en periode på 3 år - senere forlenget til 2009. Mål:

 • Øke rekruttering av lærere med undervisningskompetanse i realfag
 • Øke interessen for og kunnskapene om realfag og teknologi blant elever i grunnskolen
 • Øke rekruttering av elever til realfaglige studieretningsfag, med hovedvekt på fagene matematikk og fysikk
 • Øke rekrutteringen til matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske studier
 • Øke kvinneandelen i ovennevnte studier.

 • Overflyttes til Oslo?
  - Har du noen formening om årsaken til at departementet har en slik holdning?

  - Teknologi og design er et nytt fagområde som ikke har vært i skoleverket tidligere, og det vil gjerne være motstand mot det som er nytt. Det kan selvsagt være personlige motsetninger som kommer til uttrykk, og det kan kanskje oppfattes som at RENATE er i konkurranse med et senter som er lagt til Utdanningsdirektoratet, Naturfagsenteret.

  - En mulig utgang kan nok bli at RENATEs oppgaver knyttet til teknologi og design blir lagt til Naturfagsenteret. Det vil i så fall være beklagelig – naturfag og teknologi er to forskjellige fag, og jeg har god grunn til å frykte at teknologien blir skadelidende.

  Stemoderlig behandling
  Forskning gjort i England – som har lang erfaring med teknologi i skolen – viser at det er naturfagfolk som har størst problem med å akseptere teknologifaget.

  Summa summarum synes Lauritzen at RENATE-senteret har fått en meget dårlig behandling av sin eier, Kunnskapsdepartementet.

  - Våre årsrapporter er aldri blitt kommentert, og vi får ikke svar på våre henvendelser til departementet, konstaterer han.

  Også skuffet over NTNU
  Lauritzen avslører at han er heller ikke så overvettes fornøyd med NTNUs støtte til aktiviteten RENATE representerer.

  - Nå risikerer vi at muligheten glipper for NTNU når det gjelder å plassere teknologien som en viktig del av opplæringen i norsk skole. NTNU har en lederrolle i denne oppgaven, gitt av Stortinget, påpeker Lauritzen.

  Odd Lauritzen var studiedirektør ved NTNU da han rundt tusenårsskiftet tok initiativet til etableringen av RENATE, og fikk oppgaven med å lede senteret.

  - Hva vil skje videre framover?

  - Jeg går tilbake til NTNU, og det blir Trond Singsaas, direktør for organisasjon og informasjon, som er den ved NTNU som har ansvar for RENATE-senteret, som får føre dialogen med departementet om den videre drift av RENATE. Det er også i samråd med Singsaas at jeg vil finne nye oppgaver ved NTNU, avslutter Lauritzen.

  Singsaas vil ikke gi noen annen kommentar til denne saken enn at ”vi skal ha et møte med departementet om RENATEs videre skjebne den 24. august”.

  Tekst og foto Arne Asphjell

  RENATEs nettsider