MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

De gjør patologi til et yndlingsfag (14.8.07, 10:33)

Mang en medisinstudent har vært blek om nebbet når de nærmet seg første time i patologi. I møte med Morfologigruppa har angsten fort blitt avløst av begeistring og nysgjerrig vitebegjær.

Derfor er det nettopp Faggruppe for morfologi som har fått årets Sintefpris for fremragende pedagogisk virke. Prisen ble tildelt under immatrikuleringen av nye studenter på Gløshaugen i dag (tirsdag).

Beste kurstilbud
- Vårt første møte med patologien er i seg selv spennende, men takket være Faggruppe for morfologi, skiller dette kurset seg ut som noe av det beste vi tilbys på medisinstudiet, skrev studentene i sitt forslag til hvem som burde få prisen for 2007.

I innstilling til pristildeling har juryen lagt vekt på faggruppens evne til å tenke nytt, og at det legges ned en innsats som går langt ut over det som normalt kreves.

EN GLAD GJENG: Faggruppe for morfologi ved Det medisinske fakultet har fått Sintefprisen for fremragende pedagogisk virke. Fv Anna M Bofin, Ivar Skjåk Nordrum, Sverre Helge Torp og Christina Vogt Isaksen. Erik Larsson og Åshild Vege var ikke til stede da bildet ble tatt.
Formidling og tilgjengelighet
- Patologi er læren om sykdommer og gir grunnleggende kunnskap som må til for å diagnostisere og behandle sykdom. Kurset omfatter analyser av molekyler, celler, vev og organer, forklarer Anna M Bofin fra Morfologigruppa. Hun forteller at faget ofte har vært en sideutdanning for kirurger.

Men til tross for at patologi er et basalområde innen medisin ble det vanskelig å rekruttere til faget i en periode. Da var det at Faggruppa slo hodene sammen. De la opp et nytt kurstilbud der de la stor vekt på formidling og tilgjengelighet. Ett av grepene var å flytte patologikurset fra andre til fjerde semester.

Forledet av krimlitteraturen
- Folk flest forbinder patologer med likkjellere og obduksjoner. Det er slik vi blir presentert gjennom krimserier og medieoppslag. Dette er rettspatalogi, som i virkeligheten er en ørliten del av et stort og komplisert fagområde. Obduksjonspatologi er en liten del av hverdagen vår, mesteparten av arbeidet foregår på laboratoriet eller foran en pc-skjerm, framhever Ivar Skjåk Nordrum.

- Å forstå patologi handler om å se og beskrive hva som skjer i en kropp som blir syk, uttdyper Christina Vogt Isaksen og Sverre Helge Torp.

Realistiske øvelser
Bofin, Nordrum, Vogt Isaksen og Torp er professorer innenfor hvert sitt spesialområde. Med seg på laget i faggruppa har de Erik Larsson og Åshild Vege. Gjennom kurset veksler de på å undervise og legger stor vekt på å variere måten å presentere stoffet på.

– De viktigste stikkordene er entusiasme og engasjement. Dessuten prøver vi å gjøre undervisningen så relevant som mulig. For eksempel ved å følge et tenkt tilfelle med en kvinnelig pasient som har oppdaget en kul i brystet. I gjennom ni forelesninger og 18 timer har studentene vært med på et helt sykdomsforløp, med diagnostisering, sykdomsutvikling og behandling, forteller Sverre Helge Torp.

Stimulerer til læring
Faggruppa har tydeligvis truffet spikeren på hodet. Om den pedagogiske delen av kurset sier studentene: ”et gjennomtenkt, faglig sterkt kurs presentert med iver og selvoppofrelse som virkelig stimulerer studentene til videre arbeid med faget”.

Studentene berømmer også faglæreren for tilgjengelighet og evne og vilje til å svare på spørsmål. Med få unntak er det minst to professorer til stede på kurset.

For øvrig er det første gang Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke går til en faggruppe – alle tidligere tildelinger har vært individuelle.

Tekst og foto Synnøve Ressem