MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

ROSENBORGSAKEN:
Utvalget: - Sterkt kritikkverdig (16.8.07, 13:23)

Oslo: NTNU får knallhard kritikk av utvalget som gransket det offentliges håndtering av Rosenborgsaken. Også Kunnskapsdepartementet blir kritisert i rapporten, som ble presentert i dag.

PRESSEOPPBUDET var stort da Rosenborgrapporten ble lagt fram.
Rikspressen hadde møtt fram i rikt monn da utvalgsleder Gerd Ersdal la fram rapporten om den såkalte Rosenborgsaken, om flere tilfeller av kreft blant tidligere hovedfagstudenter ved Botanisk institutt, NTNU.

I 1997 kom det fram at fire studenter hadde fått hematologisk kreft, hvor tre på det tidspunkt var døde.

”Det er utvalgets oppfatning at NTNU burde ha gjennomført nærmere undersøkelser før de aksepterte rapporten fra Armeidsmedisinsk avdeling ved St. Olav s Hospital i 1997. NTNU burde ha iverksatt tiltak for å fremskaffe mer kunnskap om arbeidsmiljøet på Rosenborg og om en eventuell sammenheng mellom arbeidsmiljøet og utvikling av hematologisk kreftsykdom", skriver utvalget i sin rapport.

- NTNU sviktet
- NTNU sviktet også i oppfølgingen av de tre etterlatte familiene. Disse forholdene er svært kritikkverdige, sier utvalgets leder Gerd Ersdal.

Etter utvalgets vurdering har arbeidsmiljøet ved Rosenborglaboratoriene ikke vært vesentlig dårligere enn ved tilsvarende læresteder i landet for øvrig.

Også departementet får kritikk. Utvalget konkluderer således med at Kunnskapsdepartementet burde ha sørget for at spørsmålet om en mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom ble ytterligere utredet, for eksempel ved å nedsette et sakkyndig utvalg da saken ble kjent.

Det er ikke påvist sikker sammenheng mellom arbeidet ved Rosenborglaboratoriene og utvikling av hematologisk kreft, men utvalget anbefaler likevel at det tas initiativ til å utrede om slike årsakssammenhenger foreligger.

PÅRØRENDE: Flere pårørende og berørte var møtt frem på pressekonferansen (fra høyre): Ivar Størseth, Tor Ivar Hansen, Bjørn Petter Hansen, Eva Hestnes og Steinar Hestnes.
Digernes: - Unnskyld
I kortform var dette var NTNUs rektor Torbjørn Digernes’ budskap til de etterlatte som også hadde møtt fram på pressekonferansen. Digernes ga en uforbeholden beklagelse av at universitetet ikke tidligere på eget initiativ iverksatte undersøkelser da de første krefttilfellene ble kjent.

- På vegne av NTNU vil jeg uttrykke dyp medfølelse overfor alle berørte. Jeg ber om unnskyldning for at vi ikke har fulgt opp de pårørende godt nok. Jeg beklager også at vi ikke tidligere satte i gang undersøkelser for å belyse forekomster av kreft og finne mulige årsakssammenhenger, sa Digernes.

- Vent med flere forlik
Utvalget har altså kommet fram til at det ikke er påvist ”sikker sammenheng” mellom laboratoriearbeidet ved Rosenborg og de krefttilfellene som har forekommet. Samtidig er det et faktum at det offentlige har inngått forlik om erstatning med de etterlatte i tre tilfeller.

Ersdal ble derfor spurt om hun mener at det var feil å inngå disse forlikene. Hun avviste å gi noe direkte svar.

- Nei, det vil jeg ikke si noe om. Men vi anbefaler at det ikke inngås noen forlik før eventuell årsakssammenheng er ytterligere utredet, sa hun.

Spørsmålet er så om forlik som inngås i framtida skal være lik de som allerede er inngått – uavhengig av om framtidige undersøkelser påviser årsakssammenheng eller ikke. Dette er det opp til Regjeringsadvokaten å avgjøre.

Kan man bli sikker?
Universitetsavisa spurte Ersdal om en statistisk signifikant, ”sikker sammenheng” i det hele tatt lar seg påvise i denne saken. Til sammen 49 personer ved Botanisk institutt fikk i 1997 tilbud om helseundersøkelse.

- Det kan nok bli svært vanskelig.

- Så svaret kan være både ja og nei?

- Det er riktig. Jeg vil si at man burde ha inkludert flere i undersøkelsen den gang.

REKTOR TORBJØRN DIGERNES hilser på Eva Hestnes.
- Godt jobba!
Det var pårørende Eva Hestnes sin melding til utvalgsleder Gerd Ersdal da de håndhilste på tampen av pressekonferansen. Til Universitetsavisa sier Hestnes:.

- Jeg synes utvalget har gjort en god jobb. Det har vært godt å bli hørt.

- Hva tror du om mulighetene for ulik behandling når det gjelder erstatning?

- Jeg føler meg rimelig trygg på at vi vil bli behandlet likt, uavhengig av framtidige konklusjoner. Men jeg tror nok også at konklusjonen til slutt kommer til å bli at det var en sammenheng mellom laboratoriearbeidet på Rosenborg og krefttilfellene, sier Eva Hestnes.

Tekst og foto Tore Oksholen

PRESSEMELDINGER:

NTNU ber om unnskyldning
Kunnskapsdepartementet vil ha alle fakta
Hele granskingsrapporten