MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Popularisering – fra upop til pop? (24.8.07, 06:58)

Dagens system for forskningsevaluering belønner ikke formidling til et allment publikum. Men nå vil også forskningsformidling få sitt ”tellekantsystem” – om Kunnskapsdepartementet vil.

Med evalueringssystemet for forskning som ble innført i 2004 ble ”tellekantene” innført i norsk forskning. Systemet, som administreres av Universitets- og høgskolerådet, gir ulike former for vitenskapelig publisering et visst antall poeng. Disse poengene danner grunnlaget for bevilgningene til instituttet eller avdelingen forskeren tilhører.

TORIL MOI, æresprofessor ved NTNU, er lite fornøyd med dagens tellekanter for merittering innen forskningen. Arkivfoto Tore Hugubakken/NTNU Info.
- Et system for sleipe karrierister
Slik ble systemet karakterisert av professor Toril Moi sitt innlegg i Dagens Næringsliv nylig. Moi er litteraturprofessor ved Duke University, USA, og dessuten æresdoktor ved NTNU. Her kritiserte hun blant annet det forhold at popularisering på allmennforlag ikke krediteres med poeng.

Også professorene Helge Rønning og Atle Kittang gikk ut mot systemet, i det de reagerer på at vitenskapelige bøker med bred appell etter deres oppfatning ikke blir belønnet.

Men nå kan dette være i ferd med å endre seg. Det såkalte Formidling II-utvalget leverte sin innstilling i fjor vår. Denne har vært ute på høring, og vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av høsten, opplyser avdelingsdirektør Hedda Huseby i Kunnskapsdepartementet. Huseby vil ikke si noe om, eventuelt på hvilken måte, formidlingsutvalgets forslag er innarbeidet i storingsmeldingen.

I forslaget skiller utvalget mellom brukerrrettet og allmennrettet formidling. Man analyserer også problematikken med dokumentasjon og måling. ”I følge mandatet skal indikatorene for formidling være målbare. Datagrunnlaget må være tilgjengelig eller kunne framskaffes enkelt, og det må kunne dokumenteres,” skriver utvalget blant annet.

Leder for utvalget har vært Torunn Klemp ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, mens dekanus Katrine Skretting ved NTNU var medlem av utvalget.

Skretting mener utvalget har lagt fram et rammeverk som er både anvendelig og lett å kontrollere.

- Myndighetene må bestemme seg for hva de vil. Om de ønsker å stimulere til allmennrettet formidling, vil våre rammer kunne tilfredsstille kravene som stilles: Anvendelsen skal være enkelt og forbundet med lite ekstraarbeid for forskerne, og samtidig skal det være greit for Riksrevisjonen å føre kontroll, sier Skretting.

Av Tore Oksholen

Mer om indikatorproblematikken på Universitets- og Høgskolerådets nettsider