MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jon S Gudmundsson: Høyres studentpolitikk i Trondheim (27.8.07, 11:07)

Det store antall studenter i Trondheim betyr mye for byen. Derfor er det viktig å legge til rette for dagens og fremtidens studenter.

Trondheim Høyre har mange glimrende forslag i programmet for bystyreperioden 2007 til 2011 (Trondheim Høyres Program). De fleste av forslagene kan kommunen selv gjøre noe med, mens enkelte forslag må det kjempes for på nasjonal plan. Følgende er eksempler på studentpolitikk som Trondheim Høyre vil arbeide for i kommende bystyreperiode.

Studentboliger
Det er stor mangel på studentboliger i Trondheim. Høyre vil ha større utbygging av studentboliger gjennom å finne og regulere egnede tomter. Tilskuddet fra staten på 500 millioner per studentbolig har vært konstant fra 2001. Veksten i tomte- og byggekostnader gjør det umulig for SiT Bolig og andre seriøse aktører å bygge studentboliger innenfor de statlige rammene. Om ikke det var nok, er totalbeløpet bevilget til studentboliger i Trondheim (og hele landet) så lavt at antall nye boliger kan telles på fingrene. Trondheim Høyre vil mobilisere nasjonalt for høyt nok tilskudd for atskillig flere studentboliger.

Størstedelen av studenter i Trondheim bor i private leiligheter og hybler. Erfaring viser at mange boliger er av dårlig kvalitet og oppfyller ikke forskrifter om brannsikring og ventilasjon, for eksempel. Mange leiligheter og hybler til studenter er rett og slett ulovlige byggeteknisk og planmessig. Trondheim Høyre vil rydde opp i ulovlighetene samt gå innfor kvalitetsmerking av leiligheter og hybler på markedet. Studenter skal være trygge hvor de bor.

Kollektivtransport
Bussen kommer for sjelden og tar for lang tid å nå frem. Billettsystemet er for gammeldags. Bussene i Trondheim er drevet av et monopol, Team Trafikk, som eies av staten i gjennom NSB. Trondheim Høyre og Sør-Trøndelag Høyre (fylkeskommunen overtar fra 2008 ansvaret for bussene i byen og regionen) vil sette bussen på miljøanbud med krav om flere ruter, høyere frekvenser og mindre utslipp. Nye og smarte løsninger kommer best frem når flere aktører kjemper om tilslag på anbud. Kommunen og fylkeskommunen må samarbeide om miljøanbud for kollektivtransporten.

I tillegg til ruter og tidtabeller må det stilles krav om utslipp og støy. Dieseldrevne busser slipper ut store volumer nitrøse oksider og mikropartikler som skader folks helse, spesielt allergikere og astmatikere. Trondheim Høyre vil kjøre bussene på naturgass. Bio-diesel er bra for det globale klima, men dårlig for det lokale bymiljøet.

Stopp og start på bussholdeplassene må ta mindre tid enn i dag. Trondheim Høyre vil sette krav til innføring av elektronisk betaling, for eksempel ved bruk av mobiltelefon (allerede innført av den privatdrevne trikken, Gråkallbanen). Vi ønsker også differensierte busspriser og billettautomater slik at man kan kjøpe billetten før man går på bussen. Stivbeinte regler om månedskort må mykes opp. Det må være mulig å kjøpe månedskort fra hvilke som helst dato i måneden (lenge siden innført i Oslo).

Åpningstider

Åpningstider til butikker, offentlige kontorer og serveringssteder må være opp til de ansvarlige for driften. Trondheim Høyre vil bekjempe LO som ønsker å begrense åpningstidene til butikker, for eksempel. Studenter og alle andre må kunne handle når det passer vedkommende, ikke når det passer LO. En åpen by krever fleksible åpningstider. Serveringssteder må kunne åpne og stenge når som helst, men er nå begrenset til 4 om natten av Stortinget. Fleksible åpningstider fører til mindre stress og vold. Trondheim Høyre vil at studenter og alle andre skal føle seg trygge i Midtbyen.

Mange studenter har behov for å jobbe for å få endene til å møtes. Det er vanlig at studenter jobber i butikker og serveringssteder. Studentene er en ressurs for næringslivet og næringslivet skaper muligheter for studenter til å skaffe seg en biinntekt utover studielån.

Internasjonalisering
Antall internasjonale studenter i Trondheim øker hvert år. Utvekslingsstudenter fra EU og kvotestudenter fra utviklingsland setter farge på og beriker læringsmiljøene ved NTNU og HiST. Men studentene møter fort det organiserte norske samfunnet. Det som betraktes som vanlig i Norge er ikke nødvendigvis vanlig i hjemlandet og muligens helt ukjent.

Kvotestudenter får lån fra Lånekassen, men kan ikke motta lånet før de har fått seg bankkonto. For å få bankkonto krever bankene at vedkommende har personnummer, som krever søknad til politiet eller UDI. Det kan ta sin tid, ofte flere uker. I mellomtiden har de ikke penger og må låne til mat og andre nødvendigheter. Trondheim Høyre vil myke opp reglene slik at utenlandske studenter kan søke om personnummer samtidig med at de søker om oppholdstillatelse fra hjemlandet. Det krever forandringer i regelverket på nasjonalt plan.

NTNU og andre læresteder som tar imot utenlandske studenter må legge forholdene bedre til rette for kvotestudenter og utvekslingsstudenter.

Trondheim studentråd
Studentrådet er en møteplass mellom Trondheim kommune og studentene ved NTNU, HiST og DMMH (Dronning Maud). Rådet ble opprettet i 2001 og fremstår som en åpen kanal mellom studentene og kommunen, på lik linje med Eldrerådet i Trondheim. Trondheim Høyre vil styrke dialogen mellom rådene og kommunen. Viktige saker inkluderer campus-diskusjonen og nybygget på fengselstomta ved Studentersamfundet.

Jon Steinar Gudmundsson

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv