MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

AMEE 07
- Ideer å jobbe videre med (30.8.07, 11:19)

Studenter på AMEE-konferansen erfarte at NTNU ligger langt framme på mange områder i medisinutdanningen.

FORNØYD F.v. Ane Djuv, Maria Dung Caom Jonas Hiorth, Sindre Svedahl og Ingvild Pedersen.
Ane Djuv, Maria Dung Cao, Jonas Hiorth, Sindre Svedahl og Ingvild Pedersen deltok som studentrepresentanter fra Det medisinske fakultet ved NTNU. De har fått mange ideer til saker og ting de vil jobbe videre med, blant annet gjennom studentrådet og medisinstudentenes kursuke senere i høst.

På høyden
De mange foredragene, workshops og diskusjoner de har deltatt i har dessuten overbevist dem om at medisinutdanningen ved NTNU er fullt på høyde med resten av verden.

- Spesielt innen undervisning i kommunikasjon og problembasert læring (PBL). Her ligger vi foran veldig mange andre. Derimot ligger vi på etterskudd med å få inn lederopplæring i undervisningen. Mange fakulteter har ledelse som eget fag, framhever studentene.

Blant diskusjonstemaer som har gjort inntrykk, nevner de legens dobbeltrolle som pasientens advokat og forvalter av samfunnsressurser.

Geir Jacobsen professor i samfunnsmedisin og en av de fagansvarlige under prestisjekonferansen.
Om tro og viten
Norge mangler forskning innen medisinsk pedagogikk – og det er fint lite å hente fra resten av verden. Dette var blant temaene som ble diskutert mest, opplyser professor Geir Jacobsen, som i samarbeid med prodekanus Are Holen hadde fagansvaret for Det medisinske fakultets bidrag under konferansen.

- Uendelig mye kunnskap ligger der ute, utfordringen er å velge riktig, samt å overføre det man lærer til praktisk bruk. Det går en motsetningen mellom det man tror og vet er bra, utdyper Jacobsen fra diskusjonen om medisinsk pedagogikk og ulike undervisningsmodeller.

FRA ÅPNINGEN med bespisning av over 1.000 gjester i Erkebispegården.
Opptakskriterier
Rekruttering og opptak av nye medisinstudenter var også et hovedtema. I dag benyttes ulike opptakskriterier. Noen bruker, som i Norge, bare karakterer. Andre bruker karakterer i tillegg til intervju eller karakter i tillegg til intervju og opptaksprøve. I tillegg praktiseres opptak på grunnlag av grunnutdanning fra universitet, såkalt Graduate Students. Diskusjonen synliggjorde at det trengs mer forskning også på dette området.

- Problemet er at forskningen per i dag skjer på enkeltinstitusjoner, mens vi heller burde samarbeide om å utrede alternative opptaksveier, oppsummerer Jacobsen.

FJÆR I HATTEN for Det medisinske fakultet, NTNU og Trondheim by. F.v. rektor Torbjørn Digernes, ordfører Rita Ottervik, prodekanus Are Holen og dekanus Stig Arild Slørdahl.
Prestisjearrangement
Konferansen samlet over 1.700 studenter og lærere i medisin fra hele verden. De ivrigste møtte allerede lørdag og hadde fullt program fram til i går ettermiddag.

Konferansen er verdens største møteplass innen medisinsk utdanning og en fjær i hatten for arrangøren, som altså i år var Det medisinske fakultet ved NTNU.

Geir Jacobsen framhever at fakultetet har lagt ned et betydelig arbeid for å ro gigantarrangementet i land.

Tekst og foto Synnøve Ressem