MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

(1.1.70, 01:00)

Fakta om FUGE

FUGE står for FUnksjonell GEnomforskning. Fagfeltet grenser opp mot og omfatter deler av bioteknologien.

Funksjonell genomforskning omfatter forskning på gener, genomer (alt arvestoffet i en organisme) og genenes produkter som for det meste er proteiner.

Funksjonell genomforskning blir omtalt som ”den nye biologien”, der dagens datateknologi og kunnskap, blant annet om menneskets og andre arters arvestoff, har åpnet nye forskningsmuligheter.

Funksjonell genomforskning vil føre til endringer i samfunnet på lengre sikt: Skreddersydd medisin, økt dyrevelferd, bedre tilpassede matplanter, tryggere mat og beredskap mot epidemier er noen potensialer. Funksjonell genomforskning kan også bli en av de viktigste motorene i fremtidens næringsliv.

FUGE er et av Norges forskningsråds Store programmer. FUGE har et særlig ansvar for en nasjonal koordinering av forskningsinnsatsen innenfor fagfeltet, for å sikre en ansvars- og oppgavefordeling.

Som ledd i dette har FUGE initiert og finansiert 11 nasjonale teknologiplattformer. Programmets totale budsjett er på 1,5 milliarder kroner for tidsrommet 2002 – 2011.