MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Gjør filmopptak i celler (6.9.07, 12:34)

Ny mikroskopimetode gjør det mulig å ta opp film av bevegelse inni celler. Forskningen plasserer NTNU på verdenskartet innen nanovitenskap.

TERJE ESPEVIK t.v, Magne Børset og Janne Østvang håper at NTNU vil overta driften av plattformene når den nasjonale FUGE-satsingen blir trappet ned fram mot 2011.
Drøyt 50 nye FUGE-millioner gikk til NTNU-prosjekter i sommer. Nå er også midlene til teknologiplattformene fordelt, fem av seks søknader fra NTNU ble innvilget.

- Totalt har NTNU fått 90 millioner fra FUGE-II, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier Magne Børset, som leder den lokale FUGE-komiteen. Han framhever at NTNU også fikk opprettet en helt ny plattform i denne omgang – Subcellular interactions and imaging.

Plattformleder er professor Catharina de Lange Davies ved Institutt for fysikk. Med på laget har hun professorene Bjørn Stokke fra Institutt for fysikk, Atle Bones fra Institutt for biologi og Terje Espevik fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.

Filming på nano-nivå
- Samarbeidet handler om å utvikle og forbedre optiske avbildningsteknikker innen mikroskopi, forklarer Espevik.

- En av metodene vi bruker, går ut på å ta optiske snitt gjennom prøvematerialer, og få tredimensjonale gjengivelser av det vi ser. Det nye vi jobber med, er å ta opp filmer av bevegelse, for eksempel inne i celler.

- En annen metode går ut på skanne overflater og utforme topografiske kart, samtidig som vi kan måle kraften i molekylene. Alt sammen foregår på nanonivå og i samarbeid med det nye nanolaboratoriet, utdyper Espevik.

Slike avbildninger kan gi ny kunnskap om samspillet mellom molekyler inne i cellene våre. For eksempel kan man finne angrepspunkter for legemidler til å behandle kreft eller sykdommer i immunforsvaret.

Prorektor Astrid Lægreid tilføyer at metodikken gir en unik sjanse til å observere levende celler på molekylnivå, enten det er snakk om kroppsceller fra mennesker og dyr eller bakterieceller.

- Celler representerer det mest avanserte nanoteknologiske systemet vi kjenner. Den nye teknologiplattformen plasserer NTNU i forskningsfronten på området, understreker Lægreid.

FAKTA

Fakta om FUGE

FUGE står for FUnksjonell GEnomforskning. Fagfeltet grenser opp mot og omfatter deler av bioteknologien.

Funksjonell genomforskning omfatter forskning på gener, genomer (alt arvestoffet i en organisme) og genenes produkter som for det meste er proteiner.

Programmets totale budsjett er på 1,5 milliarder kroner for tidsrommet 2002 – 2011.

Må følges opp
FUGE-programmet startet i 2002 og skal pågå til 2011. Gjennom programmet er det etablert flere nasjonale teknologiplattformer med spesiell kompetanse i metoder som er viktige for FUGE. Plattformene er fordelt på regioner med hovedseter ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Fagmiljøene samarbeider på kryss og tvers mellom regionene.

Fram mot 2011 vil de nasjonale midlene til FUGE gradvis nedtrappes. Magne Børset understreker betydningen av at NTNU da viser vilje til å overta driften av plattformene. - De er nemlig helt avgjørende for styrken til de biomedisinske forskningsmiljøene i Trondheim, sier Børset.

Ekstra kull
Prorektor Astrid Lægreid framhever at NTNU allerede har investert betydelig i FUGE gjennom strategi- og omstillingsmidler.

- SOS-midlene må betraktes som ekstra kull for å gi ekstra drahjelp i en avgrenset periode. Dette er ingen evigvarende ressurs, men en hjelp til å reorganisere faglig virsomhet for å styrke kjerneaktivitetene våre.

FUGE-satsingen involverer hele NTNUs faglige bredde, fra biologi og medisin, til datavitenskap, teknologi og humaniora-samfunnsvitenskap. Dette ønsker vi å satse videre på, fordi det er svært viktig for NTNU. Vår evne til å skape flerfaglig aktiviteter innen forskning og utdanning kommer her virkelig til sin rett, sier Lægreid.

Pengestrømmen framover og satsingen etter 2011 kan hun derimot ikke si så mye om.

- Det vil blant annet avhenge av at det høye kvalitets- og aktivitetsnivået opprettholdes, sier Lægreid.

FUGE Midt-Norge koordinerer virksomhet innen funksjonell genomforskning ved NTNU, Sintef, Det regionale helseforetaket i Midt-Norge og HUNT og ledes av Magne Børset, som er professor II ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Janne Østvang er nytilsatt koordinator for FUGE Midt-Norge og skal ta seg av den daglige driften.

Det nasjonale FUGE-styret ledes av Ole-Jan Iversen, professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Styret leder FUGE-arbeidet nasjonalt og har det overordnede ansvaret for tildelinger.

Tekst og foto Synnøve Ressem