MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET:
Fra maraton til sprint (13.9.07, 14:40)

Styret hadde hardtrent på de kortere distansene før møtet på torsdag. Den femte reviderte versjonen av campusdokumentet ble vedtatt på rekordtid.

Det var knyttet en viss spenning og usikkerhet til hvorvidt styret ville komme til enighet om ordlyden i dokumentet. Så langt hadde fire versjoner av KS1-saken vært debattert siden junimøtet uten at styret hadde klart å komme med et vedtak.

Sluttspurt på lang maraton
På forrige styremøte satte styreleder Marit Arnstad ned en arbeidsgruppe bestående av Rigmor Austgulen, Ådne Cappelen, Eivind Saga og Torbjørn Digernes som jobbet intenst med å finpusse dokumentet.

SKEPTISK STYRELEDER: - Jeg er meget forbeholden på endringer nå, sa Marit Arnstad og var redd for at diskusjonen nok en gang skulle utfolde seg på lingvistisk nivå.
Diskusjonen på dette styremøtet var unnagjort på under en time, og endte med enstemmighet for at rektor kan gå videre i KS1-prosessen.

KS1 er statens system for kvalitetssikring av store prosjekter.

– Tar ikke bølgen
– Ingen får alt igjennom, men vi synes dokumentet er godt nok til å sende ut av huset, sa Rigmor Austgulen som deltok i arbeidsgruppen.

– Jeg tar ikke bølgen for dette, sa Svein Lorentzen. – Jeg syntes dokumentet har hatt føringer hele veien, jeg synes gjennomgangstonen ligger der fortsatt.

Lorentzen mente imidlertid at konsekvensene av ikke å godkjenne behovs- og strategidokumentet var alvorligere enn ordlyden i de 54 sidene - nemlig et delt styre, eller at dokumentet ikke ”ble sendt ut av huset” i det hele tatt.

Tilløp til omkamp
Det var tilløp til en omkamp. Særlig var An-Magritt Jensen opptatt av beskrivelsen av HiSTs rolle i NTNUs dokument. Hun mente at høyskolens preferanse for encampusløsning representerte en målkonflikt mellom NTNU og HiST.

Jensen mente NTNUs prosjektgruppe som arbeider med campusutvikling, hadde lagt inn føringer for en encampusløasning i dokumentet.

Jensens synspunkter møtte liten forståelse blant de andre medlemmene. Likevel ble saken besluttet videresendt, riktignok med en forutsetning om at vedtaket i styret ved HiST tas med ordrett, og ikke omskrevet.

Forholdet til SINTEF
Styret møtes hos SINTEF denne gangen, ettersom to av de fire sakene omhandlet forholdet til forskningsinstitusjonen.

Fondsstyret ved NTNU har i dag 24 ulike stiftelser. Frem til i dag har styret ved NTNU fått alle saker fra Fondsstyret på sitt bord. Styret vedtok å delegere disse sakene til Rektor.

Styret ble også forelagt nominering av medlemmer til SINTEFs Råd. Dessuten forslag til en ny rammeavtale som skal regulere samarbeidet mellom NTNU og SINTEF. Begge tilrådingene ble enstemmig vedtatt.

Etter lunsj slo SINTEFs styre følge med NTNUs for utveksling av synspunkter på de to institusjonenes samarbeid.

Ikke behov for ekstraomganger
Det var etter planen satt av tid til fortsatt styredebatt utover ettermiddagen, men ettersom styret radikalt skiftet takt, ble det ikke behov for en ettermiddagsøkt.

Frammøte
Siri Beate Hatlen fungerte som styreleder inntil Marit Arnstad rakk frem til behandlingen av campussaken. Morten Loktu møtte ikke, mens Kristin Dæhli var erstattet av varamedlem Geir Lunde.

Tekst og foto Tor H. Monsen