MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET:
Bare nesten i mål med campussaken (30.8.07, 15:58)

- Campusutvikling er den saken som rir oss som en mare i denne styreperioden, konstaterte Svein Lorentzen. Det er tydelig at de mange campusrundene begynner å røyne på både humør og samhold i styret. Og det begynner å haste. Det ble ikke vedtak i saken på dette møtet, men i septembermøtet bør det skje.

REKTOR orienterer styret om den siste versjon av dokumentet om campussaken. De siste korrigeringer hadde han lagt til bare noen timer før møtet.
Det var fjerde versjon siden møtet i juni av dokumentet ”Campusutvikling NTNU” rektor la fra på styremøtet på Jægtvolden. Og den siste versjon hadde han laget kvelden i forveien etter diskusjon med styremedlemmene.

Kan miste 2009-budsjettet
Likevel nådde ikke dokumentet fram til et endelig vedtak hele styret kunne enes om. Og det var i alle fall styret enige om: I denne saken må vi klare å komme fram til et enstemmig vedtak.

- Nå må vi bli enige, hvis ikke når vi ikke prosessen for statsbudsjettet for 2009, formante rektor, og han la til at vi signaliserer liten respekt for samarbeidspartnerne hvis de må behandle saken på nytt i sine organer.

Alternativt forslag på bordet
I hovedsak er det de fem ansatterepresentantene som står i mot de øvrige seks i styret, og det ble en tilspisset stemning i styret da diskusjonen åpnet med at disse fem fremmet et alternativt forslag (forkortet):

1. Styret mener at NTNUs vedtatte behov og strategier i en framtidig campusutvikling er sterkt underkommunisert i det foreliggende utkast.
2. Styret ber rektor om at det utarbeides et nytt dokument basert på tiltakshaverne NTNU og HiST sine behov, strategier og prioriteringer når det gjelder campusutvikling.

MOTPOLER i debatten: An-Magritt Jensen (t.v.) og Siri B. Hatlen (t.h.). I midten Ådne Cappelen.
- Nå ble jeg satt ut, sukket Siri Beate Hatlen. - Fem stykker forkaster forslaget før vi starter debatten. Nå vet jeg ikke om jeg orker å diskutere mer. Hva er innvendingene? Nå er det ryddet i dokumentet og i mitt hode er innvendingene ivaretatt. Jeg er fortvilt – hvor ligger svaret nå?

Konsentrasjon om tiltakshaverne
- Dette dokumentet, til tross for gode utviklingen, ligger likevel langt fra det vi kan sende fra oss. Dokumentet viser ikke skillet mellom NTNU og HiST på den ene siden, og de andre interessentene – det må i mye større grad konsentreres om tiltakshaverne, mente Svein Lorentzen, som har vært med i arbeidsgruppen som skulle forbedre dokumentet som ble lagt frem på møtet i juni.

Når Lorentzen likevel stilte seg bak arbeidsgruppens versjon, var det for å være konstruktiv. – Arbeidet som er gjort er ikke bortkastet, men dokumentet underkommuniserer NTNUs ønsker og behov, sa han.

TIMEOUT: De anattes representanter samlet til rådslaging under en pause i styremøtet.
- Dokumentet mangler en positiv argumentasjon for tocampus, konstaterte An-Magritt Jensen. - Alt av vedlegg og referanser er argumentasjon for encampus. Spørreundersøkelsen blant studenter er nevnt, ikke den for de ansatte.

Ådne Cappelen var heller ikke fornøyd med dokumentet. – Det er alt for utydelig hva vi er med på å vedta, mente han, og sa han forsto reaksjonen. Cappelen kom også med de forløsende ord for videre framdrift: - Vi får vi ta en runde til, men da må dere ”committe” dere på å konkludere.

Hektisk diskusjon i pausen
Diskusjonen bølget en del frem og tilbake før styreleder Marit Arnstad bebudet luftepause. I pausen ble det diskutert heftig mellom styremedlemmene, og representantene for ansatte samlet seg til et lukket rådslagningsmøte i et tilstøtende rom.

HEFTIGE PAUSEDISKUSJONER: - Departementet har vært inne i denne sløyfa – dette er departementets dokument – vi bidrar i prosessen, understreket rektor i møtet. Rektor er en tålmodig mann - han var slett ikke så sint som det kan se ut til på dette bildet.
Etter pausen kunngjorde Svein Lorentzen at alle like opptatt av at styret ikke splittes i denne saken. – Vi må ha et klart siktemål om å komme fram til omforent løsning neste gang. Nå tar vi en timeout, ikke et vedtak. Vi på ”internsiden” er villig til å ta de timene det måtte medføre å konkretisere innhold og rammer.

Ny arbeidsgruppe
Dermed satte styrelederen ned en ny arbeidsgruppe med nye medlemmer: Rigmor Austgulen, Ådne Cappelen og studentrepresentant Eivind Saga. De har i oppdrag å legge fram et dokument alle kan enes om på styremøtet 13. september.

- Men da må vi slippe fristen om at dokumentet skal være medlemmene i hende en uke før, ba Rigmor. – Det må være nok at dere får det på epost dagen før – et dokument med alle endringer tydelig markert i rødt.

Tekst og foto Arne Asphjell