MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

RENATE fortsetter som før (20.9.07, 10:17)

NTNU har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om RENATEs rolle framover. I hovedsak fortsetter senteret for rekruttering til realfag som før, og det søkes nå etter ny leder.

Det var uenighet om RENATES rolle i etterutdanning av lærere i faget teknologi og design som fikk tidligere RENATE-leder Odd Lauritzen til å si opp sin stilling med øyeblikkelig virkning på forsommeren. Se tidligere omtale i Universitetsavisa.

TROND SINGSAAS er fornøyd med det oppklarende brevet fra departementet.
Departementet klargjør
Nå har NTNU mottatt et brev fra departementet som klargjør RENATES rolle og oppgaver i tiden fremover. I brevet heter det:

"Kunnskapsdepartementet ser RENATE som en sentral aktør i det videre arbeidet med realfagsatsingen. Hovedfokus for den nye tiltaksplanen for 2007/2008 vil være kortsiktige og langsiktige rekrutteringstiltak med særlig fokus på rekruttering av jenter."

RENATEs oppgaver blir videre utdypet i brevet:

"I den nye tiltaksplanen er RENATE tiltenkt viktige oppgaver knyttet til lokale tiltak for rekruttering av jenter, informasjon om valg til videregående opplæring, utvikling og styrking av rådgivertjensten, synliggjøring av kvinnelige rollemodeller og kompetanseheving av lærere i realfagene."

Det siste kan kanskje tolkes som at etterutdanning av lærere ligger til RENATES ansvarsområde, men samtidig sies det også i brevet at ”Etter- og videreutdanning for lærere i matematikk og naturfag, herunder teknologi og design, skjer gjennom det ordinære systemet, der skoleeier etterspør og UH-sektoren er tilbyder.”

Organisasjonsdirektør Trond Singsaas sier han tolker brevet fra departementet slik at RENATE kan være en rådgiver og en initiativtager til etterutdanning av lærere, men ikke selv være tilbyder av slike kurs. RENATE har således en annen rolle på dette feltet enn Matematikksenteret.

UTVIKLER LÆRERKURS: - Vi har planer om å søke RENATE om penger til utvikling av nye teknologikurs for lærere, opplyser Håvard Holm ved Institutt for marinteknologi.
Lærere kurses på marin
Men det vil ikke være til hinder for at fagmiljø ved NTNU kan utvikle og tilby slike kurs.

Teknologi og forskningslære er et nytt fag som nå innføres som valgfag i den videregående skolen, og på Dagsrevyen i går onsdag ble et etterutdanningskurs for lærere i regi av NTNUs marintekniske miljø presentert.

- Kurset er kommet i stand på initiativ fra det samarbeidsforumet vi har med næringslivet, opplyser førsteamanuensis Håvard Holm ved Marine konstruksjoner. Han forteller videre at en gruppe er i gang med å utarbeide lærehefter i faget, og at miljøet har planer om et lignende kurs for lærere i grunnskolen.

- Vi har god tro på at tiltaket vil rekruttere til marintekniske fag så vel som til teknologiske fag generelt, sier Holm.

Dagsrevyinnslaget kan ses på NRKs nettsider, 17 minutter ut i sendingen.

Søker etter ny leder
- Nå er vi ute etter å få tak i en kraftfull leder for RENATE, sier Singsaas, som bekrefter at lederstillingen er utlyst med søknadsfrist 27. september.

Studiedirektør Anne Rossvoll fungerer som midlertidig leder for RENATE.

Lauritzen i Julies stab
Tidligere RENATE-leder Odd Lauritzen er gått inn som seniorrådgiver i staben til prorektor for undervisning, Julie Feilberg.

Tekst og foto Arne Asphjell

RENATEs nettsider
Lederstillingen for RENATE er utlyst på Nettopp