MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Får ikke styrefri (27.9.07, 06:50)

Håkon With Andersen ble nylig oppnevnt som styreleder ved Høgskolen i Narvik, og ville trekke seg som vara til NTNU-styret – men fikk blankt avslag.

Professor ved Institutt for historie og klassiske fag, Håkon With Andersen, er fra 1. august i år oppnevnt som ny styreleder ved Høgskolen i Narvik (HiN), der han har vært ordinært styremedlem de siste fire årene.

Fryktet inhabilitet
With Andersen fryktet at det kunne oppstå mulige interessekonflikter mellom den nye lederrollen og vervet som første vararepresentant for de ansatte ved NTNU.

I søknaden om å fritas fra de to gjenstående årene av NTNU-vervet, peker han på at HiN har bygget opp en struktur med seks ulike studieretninger i sin ingeniørutdanning, på bachelor- og masternivå.

HiN har som strategisk mål å bli Nord-Norges tekniske høgskole, og dette målet kan lett kollidere med NTNUs ønske om å spille en sentral, nasjonal rolle, argumenterer With Andersen.

Dessuten kan den kommende innstillingen fra Stjernøutvalget, om strukturen i norsk høyere utdanning, fort aktualisere problemet.

Lite aktuell problemstilling, mener NTNU
Men avdeling for organisasjon og informasjon ved NTNU er ikke enig med With Andersen. Universitets- og høgskoleloven åpner for at With Andersen kunne fritas fra vervet dersom ”særlige forhold” foreligger.

Habilitetsproblematikken som varamedlem With Andersen antyder, avvises som lite relevant, i og med at forvaltningsloven ikke opererer med generell inhabilitet, kun inhabilitet i forhold til konkrete saker.

Konklusjonen fra NTNUs saksbehandler er at det er vanskelig å se for seg at With Andersen ofte vil behandle saker av en slik karakter at det vil svekke tilliten til hans upartiskhet ved at den er til særlig fordel eller ulempe for ham selv.

FAKTA

Håkon With Andersen

 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk 1973.
 • Dr.philos historie 1987.
 • Professor II i teknologihistorie ved UNIT-NTH 1990-1992.
 • Professor i moderne historie, 1992 til dags dato ved UNIT-AVH og NTNU.
 • Dekan ved HF 1996-1998.

 • Glad for avklaring
  - Svaret fra NTNU gir meg klare retningslinjer, så jeg er veldig fornøyd med det, forteller With Andersen selv til Universitetsavisa.

  - Hovedårsaken til at jeg ba om fritak, er at jeg ville melde fra og opptre ryddig i forhold til en eventuell habilitetsproblematikk. Sekundært, men det er helt underordnet, så skal jeg ikke legge skjul på at vervet som vararepresentant ved NTNU er en tidstyv i dag, med mange store og tunge saker som krever enormt mye lesing – stort sett til ingen nytte.

  Vararepresentantene må forberede seg like godt som de fast møtende styremedlemmene, leser alle styredokumenter selv om de ikke blir innkalt til styremøtene. Varaene som arbeider ved NTNU til daglig mottar ingen kompensasjon for dette. With Andersen klager likevel ikke:

  - Det var greit å få en avklaring, og jeg sitter valgperioden ut med glede, sier NTNU-professoren.

  Han innrømmer at han er beæret over utnevnelsen som styreleder ved HiN, og derfor er det vel på sin plass at han får noen spaltemillimetre til å fortelle om institusjonen han nå skal styre.

  Utdanner mange ingeniører
  - HiN gir utdanning både på bachelor- og masternivå i ingeniørfag, altså en 3+2 ordning, ulikt NTNU. Størstedelen av studentene avslutter etter 3 år. På masternivå har de seks studieretninger, og flere NTNU-professorer er engasjert i professor II-stillinger, forteller With Andersen.

  - Sivilingeniørutdanningen ble startet tidlig på 1990-tallet, sterkt påskyndet av fagmiljøer ved daværende NTH. HiN er en liten høyskole med i underkant av 1500 studenter som sliter tungt med rekruttering. De er gode på romfart og kaldklima, for å nevne noe. I tillegg til ingeniørutdanningen gir de bachelorgrad i sykepleie, samt en rekke mindre fagtilbud, avslutter Håkon With Andersen.

  Av Kenneth Stoltz